คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ตราสารหนี้

ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ได้ประโยชน์อะไรบ้าง

รูปแบบของการลงทุนเพื่อที่จะให้เงินงอกเงยนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ การออมเงินกับธนาคารในรูปแบบต่างๆ หรือแม้แต่การลงทุนกับกองทุนต่างๆ ล้วนเป็นการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตทั้งสิ้น และในวันนี้เราจะมาพูดถึงการลงทุนกับ กองทุนตราสารหนี้กันค่ะว่าคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง


 

กองทุนตราสารหนี้คืออะไร

 

กองทุนตราสารหนี้ คืออะไร?

 

กองทุนตราสารหนี้ คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้เอกชน เป็นต้น การลงทุนในตราสารหนี้ จะไม่ใช่การลงทุนในหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

การลงทุนกับกองทุนรวมประเภทนี้เหมาะกับ นักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย เพราะ การลงทุนกับตราสารหนี้นั้นจะให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่สม่ำเสมอ แม้ว่าราคาของตราสารหนี้นั้นจะมีความผันผวนขึ้นลงตามสภาวะของตลาด แต่ผลตอบแทนที่จะได้รับก็ไม่มีความผันผวนมากเท่ากับการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ

 


 

กองทุนตราสารหนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

 

1.ตราสารหนี้ภาครัฐ

กองทุนตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย, ตั๋วเงินคลัง ซึ่งเป็นตราสารมีความเสี่ยงต่ำสุดในด้านความสามารถในการชำระหนี้ แต่ตราสารหนี้ภาครัฐก็จะมีอัตราผลตอบแทนไม่สูงนัก ส่วนใหญ่จะมีอายุการลงทุนยาว เพื่อไม่ให้เป็นภาระของรัฐในด้านการบริหารและการจัดการหนี้

2.ตราสารหนี้ภาคเอกชน

กองทุนตราสารหนี้เอกชน ได้แก่ หุ้นกู้, หุ้นกู้มีประกัน, หุ้นกู้ไม่มีประกัน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยหากพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ ตราสารหนี้ภาคเอกชนจะมีความเสี่ยงมากกว่าตราสารหนี้ของภาครัฐ แต่ตราสารหนี้ภาคเอกชนจะมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า และมีอายุการลงทุนให้เลือกมาก ทั้งระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว


 

กองทุนตราสารหนี้

 

นอกจากนี้การลงทุนกับตราสารหนี้นั้น มีระยะเวลาการลงทุนหลักๆที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่

  • กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-term fixed income fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ หรือการหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอื่นตามที่ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดให้สามารถลงทุนได้

ซึ่งระยะเวลาการลงทุนกับกองทุนประเภทนี้ จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นนั้นเหมาะกับ ผู้ที่มองหาช่องทางการลงทุนระยะสั้นและมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ

  • กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว  (Long-term fixed income fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ หรือการหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอื่นตามที่ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดให้สามารถลงทุนได้

ซึ่งระยะเวลาการลงทุนกับกองทุนรูปแบบนี้ จะต้องเป็นกองทุนที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ซึ่งการลงทุนตราสารหนี้ระยะยาวนั้นเหมาะกับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่เป็นการลงทุนในระยะยาวและมีความเสี่ยงต่ำ


 

กองทุนตราสารหนี้

 

ประโยชน์ที่จะได้จากการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้

 

1.ได้ผลตอบแทนที่คงที่และมีความเสี่ยงต่ำ

เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้ จะเห็นว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากการซื้อกองทุนนั้นสูงกว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารออมทรัพย์ อีกทั้งยังไม่มีการจำกัดระยะเวลาการลงทุน นั่นหมายความว่า คุณสามารถขายคืนบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยทันที และได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม

ซึ่งหากเทียบกับการนำเงินไปฝากประจำกับธนาคาร เมื่อคุณมีการถอนเงินก่อนกำหนด คุณจะถูกลดดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และได้เพียงดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น

2.มีรายได้ประจำ

ในส่วนของ การจ่ายค่าตอบแทนตราสารหนี้นั้น จะจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆแก่ผู้ลงทุน และจะจ่ายเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุ ­นั่นหมายความว่าคุณจะมีรายได้อย่างสม่ำเสมอในแต่ละงวดนั่นเองค่ะ

3.มั่นคงและปลอดภัย

การลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารหนี้ถือเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยและ มีความเสี่ยงในแง่ของการผิดนัดชำระหนี้น้อยกว่า การลงทุนในหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้อื่นๆ

ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะลงทุนกับตราสารหนี้หรือหุ้นกู้เอกชน ก็ควรพิจารณาความน่าเชื่อถือ และความเสี่ยงให้ดีเสียก่อน

4.กระจายความเสี่ยง

การลงทุนกับตราสารหนี้ นั้นเป็นการลงทุนที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของนักลงทุนในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงได้ดีที่สุด เนื่องจากผู้ลงทุนสามารถที่จะกระจายการลงทุนไปในตราสารที่หลากหลายได้ ประกอบกับ ตราสารหนี้นั้นสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงวันครบกำหนดอายุ

แต่ถึงแม้ว่าการซื้อขายตราสารหนี้นั้นสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องรอครบกำหนดอายุ แต่ตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆย่อมีเงื่อนไขการซื้อ-ขายในรูปแบบที่ต่างกันออกไป นั่นหมายความว่า ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาเงื่อนไขการลงทุนต่างๆให้ดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน นั่นเองค่ะ

ข้อมูลจาก : Camp Thanakij’s Blog

 

HamsterB
HamsterB
Previous
Next

บทความแนะนำ​

รถหลุดจำนำ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

เรื่องของ รถหลุดจำนำ ที่คุณควรรู้

ด้วยความที่สมัยนี้ การจะเป็นเจ้าของรถยนต์สักคันนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีบริการดี ๆ ที่ช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์ได้มากมาย ทั้งสินเชื่อรถยนต์ รวมถึงโปรโมชั่นผ่อน-ดาวน์รถยนต์จากโชว์รูมต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนซื้อรถได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะดูแลรถยนต์ที่ซื้อมาได้ดี …

ภาษีรถ
บริการอื่น ๆ

ภาษีรถยนต์ ต้องเสียเท่าไหร่ คำนวนยังไงดี ?

ไม่ใช่แค่ตัวบุคคลเท่านั้น ที่ต้องเสียภาษี เพราะรถยนต์เองก็มีเสียภาษีเช่นกัน! โดยการเสียภาษีของรถยนต์นั้น จะมีอัตราการเสียในแต่ละรุ่นไม่เท่ากัน เราไปเรียนรู้ และคำนวนกันหน่อยดีกว่าว่า ปีนี้ เราต้องเสียภาษีรถเท่าไรกันนะ ? …

รถหรูมือสอง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

แนะนำ รถหรูมือสอง ราคาไม่เกินล้าน

รถยนต์หรู ยานพาหนะที่ไม่ว่าใครก็อยากมีโอกาสครอบครองสักครั้งในชีวิต แต่ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ การจะซื้อรถหรูๆ เพื่อความต้องการส่วนตัว ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ แต่ใช่ว่าจะทำฝันนั้นให้เป็นจริงไม่ได้! วันนี้ Autospinn ก็มีเทคนิคการเลือกรถดีๆ …