คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ทำความรู้จักกองทุนการออมแห่งชาติ (กองทุน กอช)

การออม คืออะไร? ไหนใครว่าการออมไม่สำคัญ มันสำคัญสุดๆไปเลยต่างหาก แต่จะทำอย่างไรหากเราเป็นแค่คนที่หาเช้ากินค่ำ ไม่ได้เป็นสมาชิกกับองค์กรรัฐ หรือเอกชน พนักงานบริษัท ที่จะได้เงินใช้ยามเกษียณ หรือเป็นการทำงานและการออมไปในตัว

ซึ่งจากปัญหาตรงนี้รัฐบาลก็ได้มีทางออกที่ดีมาฝาก สำหรับใครที่อยากมีเงินใช้ยามเกีษียณ “กองทุนการออมแห่งชาติ”  หรือ กองทุน กอช. นั่นเอง หากใครที่ยังไม่รู้จัก วันนี้เราไปทำความรู้จักกับกองทุนนี้กันค่ะ

[rabbitads slug=banner1]


 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กองทุน กอช)

กองทุนการออมแห่งชาติ คือ กองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่มีสวัสดิการใดๆ กับรัฐบาล ต้องการรับเงินบำนาญ ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ กอช.เพื่อรับเงินบำนาญหลังจากอายุเกินกว่า 60 ปีได้  

โดย กอช. มีไว้เพื่อกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการออมเพื่อเกษียณอายุเนื่องจากไม่ได้อยู่ในระบบแรงงานหรือเป็นลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มแรงงานนอกระบบมากกว่า 24 ล้านคน

คุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ได้

สำหรับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมกองทุนได้มีดังนี้

1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี

3.ไม่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อการชราภาพใดๆ ที่มีเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง

 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ซึ่งนอกจากนี้แล้ว  ก็ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญใดๆ สามารถออมต่อไปได้อีก 10 ปี โดยมีสิทธิขอรับบำนาญได้เมื่ออายุครบ 60 ปีอีกด้วย


ออมเงิน

เงื่อนไขการออมเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ

เงื่อนไขที่จะใช้มาจากด้วยกัน 2 ฝ่าย

 • ฝ่ายสมาชิก

จะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่า 50 บาท แต่ต้องไม่เกิน ปีละ 13,200 บาท ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกจะต้องส่งทุกเดือน แต่ไม่จำเป็นต้องส่งในจำนวนที่เท่ากันก็ได้ หรือแม้ว่าปีใดไม่สามารถส่งเงินสะสมได้ กองทุนการออมแห่งชาติ ก็ยังไม่ตัดสิทธิความเป็นสมาชิก แต่ก็จะไม่ได้เงินสมทบจากรัฐเท่านั้นเอง

 • ฝ่ายรัฐบาล  

จะต้องจ่ายเงินสมบทให้แก่สมาชิกตามอายุ ซึ่งจะเป็นอัตราส่วนในจำนวนที่สอดคล้องกับเงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุน จะมีรายละเอียดดังนี้

 • อายุ 15-30 ปี รัฐจ่ายให้ 50% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี
 • อายุ 30-50 ปี รัฐจ่ายให้ 80% ของเงินสะสม แต่ต้องไม่เกิน 960 บาทต่อปี
 • อายุมากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี รัฐจะสมทบจ่ายให้ 100% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

ซึ่งตอนนี้ด้มีการกำหนดมาตรการเพื่อกระตุ้นการออมใหม่ว่า

 

 • อายุ 15-60 ปี รัฐจ่ายให้ไม่เกิน 1500 บาทต่อปี
 • รวมทั้งเพิ่มวงเงินสะสมต่อปีจาก 13,200  เป็น  30,000 ต่อปี

 


สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจะได้รับเงินเมื่อใด

 

 • อายุครบ 60 ปี

สมาชิกจะได้รับบำนาญรายเดือนตลอดชีวิต หากออมน้อยก็จะได้รับเงินดำรงชีพรายเดือน อยู่ที่ 600 บาทต่อเดือน จนกว่าจะหมดบัญชี

 • ทุพพลภาพก่อนอายุ 60 ปี

สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี

 • ลาออกจากกองทุน

สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม

 • เสียชีวิต

ผู้ได้รับประโยชน์หรือทายาทได้รับเงินเท่าจำนวนเงินในบัญชี (เงินในบัญชี ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์) ของแต่ละบุคคล

[rabbitads slug=banner2]


 

กอช.
ขอบคุณภาพจาก youtube

กองทุนการออมแห่งชาติ สมัครที่ไหน

 

หากใครที่คิดเห็นว่าการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ จะเป็นประโยชน์กับตัวเองยามชรา และอยากที่จะสมัคร สามารถที่จะสมัครได้ที่ ธนาคารของรัฐ

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 • ธนาคารกรุงไทย

นอกจากจะเป็นช่องทางในการรับสมัครสมาชิกแล้ว ยังรับเงินสะสมจากสมาชิกกองทุนอีกด้วย โดยหลักฐานที่ใช้ในการสมัครมีเพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น

เพราะรัฐบาลเล่งเห็น ความสำคัญของการออมเงิน  และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายากจนอีกหนทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีเงินออม หรือไม่มีเงินกองทุนที่จะใช้ได้ยามเกษียณ กองทุนการออมแห่งชาติ จึงถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และนอกจากทางนี้แล้ว การทำประกันออมทรัพย์ ก็เป็นช่องทางการบริหารเงินที่ดีทีเดียว

เพราะอย่างไรเสียหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ก็ยังมีบริษัทที่คุ้มครองเราได้ทั้งในเรื่องการดูแล และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จาก rabbit finance 

 

NP. Meaw :)
NP. Meaw :)
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ที่ปัดน้ำฝน
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

จะรู้ได้อย่างไร ว่าที่ปัดน้ำฝนหมดอายุแล้วหรือยัง?

การหมั่นเช็คสภาพรถยนต์อยู่เสมอนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก สำหรับคนที่มีรถยนต์ขับขี่บนท้องถนน เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่เราไม่สามารถคาดคิดได้ ยิ่งช่วงหน้าฝน ๆ ตกหนัก ๆ ด้วยแล้วการดูแลอุปกรณ์รถยนต์ถือว่า เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางรถยนต์ เบรก …

ประกันรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

จอดรถดับเครื่องเลย หรือติดเครื่องไว้ก่อน แบบไหนดีกว่ากัน

การหมั่นบำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพที่ใหม่กิ๊กคงสภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของคนที่รัก โดยเฉพาะเครื่องยนต์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่น้อยที่ต้องดูแลรักษยาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในกรณีเกี่ยวกับการดับเครื่องยนต์ ว่าเมื่อเราจอดรถแล้ว สามารถดับเครื่องยนต์ได้ทันที หรือต้องจอดติดเครื่องก่อน หลายคนอาจมีข้อสงสัยไม่ใช่น้อย วันนี้มีข้อมูลดี ๆ ว่า …

รับประกันยาง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ทำความเข้าใจการรับประกันทุกกรณี กับ การรับประกันการผลิต แตกต่างกันอย่างไร

สวัสดีครับเพื่อนๆครับ วันนี้ทางไทร์บิดจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันครับ ว่าการรับประกันของยางในปัจจุบันจะมีสองรูปแบบครับก็คือ การรับประกันทุกกรณีบาดบวมแตกตำ กับ รับประกันการผลิตครับ ซึ่งสองส่วนนี้จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ โดยทางไทร์บิดจะมาอธิบายให้เข้าใจกันครับ การรับประกันยางรถยนต์ กับ …