คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

เก้าอี้ ergonomic

เก้าอี้ ergonomic จำเป็นกับคนทำงานแค่ไหน ?

เมื่อต้องปรับชีวิตมาทำงานจากบ้าน หลายคนที่ต้องทำงานจากบ้านจึงประสบปัญหาในการนั่งทำงานไปตาม ๆ กัน เรื่องของ “เก้าอี้ ergonomic” เลยกลายมาเป็นสิ่งที่ผู้คนเริ่มพูดถึงกันอย่างจริงจังในวงกว้าง ว่าเก้าอี้ประเภทนี้คือสิ่งที่จำเป็นต่อคนทำงานออฟฟิศ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงที่มาและความสำคัญของเก้าอี้ชนิดนี้ ว่ามันสามารถช่วยชีวิตคนทำงานให้ง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้าง


เก้าอี้ ergonomic

Ergonomic คืออะไร?

Ergonomic มีความหมายแบบศัพท์วิชาการว่า การยศาสตร์ เป็นคำที่มาจากภาษากรีก คือ “ergon” ที่หมายถึงงาน และอีกคำหนึ่ง “nomos” ที่แปลว่า กฎตามธรรมชาติ เมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่า “Ergonomics” หรือ “Laws of work” ที่อาจแปลได้ว่ากฎของงาน ถ้าจะพูดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือ การออกแบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายต่อการใช้งานของมนุษย์

อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ รอบตัวเราที่เรียกกันว่าเป็น Ergonomic นี้ จะถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ให้เหมาะกับการใช้งานอย่างสะดวกสบาย ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การออกแบบแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Keyboard) ให้ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสาร เพื่อที่จะได้ไม่รู้สึกปวดเมื่อยมือหรือหัวไหล่แม้จะต้องนั่งพิมพ์ต่อเนื่องวันละหลาย ๆ ชั่วโมง หรือการออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับความสูงหรือระดับการเอนหลังของพนักพิงให้เหมาะสมกับผู้นั่ง ทำให้รู้สึกสบายและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสรีระ

ทำไมเก้าอี้ Ergonomic ถึงจำเป็น?

เพราะพฤติกรรมการทำงานต่อเนื่องระยะยาวของมนุษย์เรานั้นส่งผลต่อสุขภาพของกระดูกสันหลังได้เป็นอย่างมาก เช่น การนั่งหลังค่อม หรือการนั่งทำงานหน้าจอคอมนาน ๆ หากไม่ระวังก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรม ที่เป็นกระแสในหมู่พนักงานออฟฟิศทั่วโลกมานานนับ 10 ปี ความจริงแล้วมีวิธีป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรมอยู่เยอะแยะมากมาย ซึ่งหัวใจหลักก็คือการทำให้พฤติกรรมการทำงานถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้น ตัวอย่างเช่น ควรมีการลุกขึ้นเดินในทุก ๆ 15 นาที หรือนั่งเก้าอี้ที่ออกแบบมาอย่างถูกต้องเพื่อการนั่งที่จะไม่ทำลายสุขภาพของหลังและกรดูก หรือที่เรียกว่าเก้าอี้ Ergonomic นั่นเอง

เก้าอี้การยศาสตร์ถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ของมนุษย์ มีการออกแบบที่เอื้ออำนวยและคำนึงถึงการรักษาสภาพของท่านั่งให้เหมาะสมกับลักษณะของร่างกายที่แตกต่างกัน ด้วยการออกแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อลดปัญหาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจากการนั่งเป็นระยะเวลานาน ๆ เก้าอี้ประเภทนี้ถูกออกแบบมาใช้กับผู้ที่ต้องทำงานโดยการนั่งนาน ๆ ซึ่งก็คือเหล่าพนักงานออฟฟิศจึงมักเรียกว่า Ergonomic office chair หรือ Ergonomic work chair

เก้าอี้ประเภทนี้มีประโยชน์คือช่วยลดการปวดเมื่อยของหลังในขณะนั่ง มีความสามารถในการปรับระดับ ซึ่งสามารถตอบสนองให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายในขณะนั่งทำงาน ช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะนั่งได้ดี จึงป้องกันความไม่สบายจากการนั่งและการกดทับที่เกิดขึ้นในร่างกาย ที่ทำให้เกิดอาการเจ็บเรื้อรังตามมา ถึงแม้ว่าเก้าอี้การยศาสตร์จะเป็นเก้าอี้ที่มีราคาสูงพอสมควร แต่ด้วยคุณประโยชน์และความสะดวกสบายจึงทำให้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทำงานยุคใหม่อย่างเรา ๆ


เก้าอี้ ergonomic

ออฟฟิศซินโดรมคืออะไร ?

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) หรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial pain syndrome) คือ อาการปวดกล้ามเนื้อเนื่องมาจากรูปแบบการทำงานที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำ ๆ เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง เช่น การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไป โดยไม่มีการขยับ ผ่อนคลาย หรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถ จนอาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ที่จะพบอาการปวดเรื้อรัง รวมไปถึงอาการชาที่บริเวณแขนหรือมือจากการที่เส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับอย่างต่อเนื่อง ระบบการย่อยอาหาร ระบบนัยน์ตาและการมองเห็น รวมไปถึงระบบอื่น ๆ

จากการรายงานของสํานักงานสถิติพบว่า ผู้มีงานทำที่มีปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทํางานมีจํานวน 4.36 ล้านคน ซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องอริยาบทในการทํางาน ผลวิจัยในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนทํางานได้รับผลกระทบมากขึ้นและกลุ่มคนเหล่านี้กำลังเผชิญกับอาการปวดหลัง ปวดไหล่ และปวดคอเป็นอย่างมาก โดยผลสํารวจระบุอย่างชัดเจนว่าคนทํางานสํานักงานเกิดอาการเหล่านี้ถึง 99.8 เปอร์เซ็นต์ จากการทํางานที่ต้องอยู่ในอิริยาบทเดิม ๆ นานเกินไปคนทํางานในสํานักงานกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ มีการนั่งทํางานนานเกิน 1 ชั่วโมงโดยไม่เปลี่ยนอริยาบถ นํามาซึ่งโรคปวดเมื่อยโดยมีสาเหตุมาจากการนั่งทํางานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานในแต่ละวัน จัดว่าเป็นการนั่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ


เก้าอี้ ergonomic

อาการของออฟฟิศซินโดรม

  • ปวดกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น คอ บ่า ไหล่ สะบัก มักมีอาการปวดเป็นบริเวณกว้าง แต่กลับไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจน อาจมีอาการปวดร้าวไปยังบริเวณใกล้เคียงร่วมด้วย มีลักษณะการปวดล้า ความรุนแรงมีได้ตั้งแต่ปวดเล็กน้อยแค่พอรำคาญ ไปจนถึงปวดรุนแรงและทรมานมาก
  • อาการของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งพบร่วมด้วย เช่น ชา วูบ เย็น เหน็บ ซีด ขนลุก เหงื่อออก ตามบริเวณที่ปวดร้าว ถ้าเป็นบริเวณคออาจมีอาการมึนงง หูอื้อ ตาพร่า
  • อาการทางระบบประสาทที่ถูกกดทับ เช่น อาการชาที่บริเวณแขนและมือ ไปจนถึงอาการอ่อนแรง หากมีการกดทับเส้นประสาทนานจนเกินไป

เก้าอี้ ergonomic

คุณสมบัติของเก้าอี้ Ergonomic ที่ดีมีอะไรบ้าง?

  • นั่งแล้วข้อศอกทำมุม 90 องศากับโต๊ะ หรือข้อศอกอยู่ระดับเดียวกับคีย์บอร์ด
  •  ที่พักแขนที่สามารถปรับได้และช่วยกระจายน้ำหนัก มีขนาดเล็กและอยู่ในระดับต่ำพอที่สามารถสอดเข้าใต้โต๊ะ มุมขอบต้องไม่แหลมเพื่อป้องกันการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อศอก
  •  มีที่พักเท้าสำหรับใช้งานของคนตัวเตี้ยหรือสามารถปรับระยะให้เท้าสามารถวางพื้นได้เมื่อนั่ง เพื่อลดการกัดทับของต้นขาและป้องกันปัญหาจากอาการนั่งห้อยเท้า เพิ่มการไหลเวียนเลือดของร่างกายส่วนล่าง
  •  มีพนักพิงหลังที่มีส่วนเสริมกระดูกสันหลังช่วงล่างเพื่อดันการโค้งงอของแผ่นหลัง และมีขนาดพอดีแขน ทำให้เคลื่อนไหวได้โดยไม่รบกวนการใช้เก้าอี้
  •  เบาะรองนั่งควรมีลักษณะนิ่มแต่ไม่ควรนิ่มจนเกินไป เพื่อช่วยกระจายน้ำหนักและแรงกด วัสดุที่ใช้ทำเบาะควรถ่ายเทความร้อนได้ง่าย หากเป็นเบาะรูปลิ่มจะช่วยรับน้ำหนักกระดูกเชิงกรานด้านหน้า ทำให้ผู้ใช้งานนั่งตัวตรง ซึ่งเป็นผลดีต่อแนวกระดูกสันหลัง
  •  ขาเก้าอี้แบบ 5 ง่าม ที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการนั่ง

  • การนั่งทำงานที่ดีควรมีเก้าอี้ที่คอยแก้ปัญหาที่อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง หากวันนี้คุณต้องทำงานที่บ้านและไม่ได้มีเก้าอี้ทำงานที่เหมาะสม การเลือกซื้อเก้าอี้ Ergonomic ก็อาจเป็นทางออกที่ดีในระยาวสำหรับสุขภาพของคุณค่ะ
IN-Wsible
IN-Wsible

บทความแนะนำ​

Walden Thonglor 8
บริการอื่น ๆอสังหาริมทรัพย์

Walden Thonglor 8 ที่สุดของซูเปอร์ลักชัวร์รีคอนโดมิเนียม

ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ทำให้คอนโดมิเนียมกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่คนยุคใหม่ให้ความสนใจ ยิ่งเป็นซูเปอร์ลักชัวร์รีคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองอย่าง “Walden Thonglor 8” คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ใจกลางทองหล่อที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยทำเลที่ตั้งในย่าน CBD และโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่สวยหรูมีระดับ …

สินเชื่อรถลีสซิ่ง
ประกันยานยนต์ประกันรถยนต์

ไขข้อข้องใจ รถยนต์มีกี่ประเภทกันแน่?

หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างเรื่องการแบ่งประเภทรถยนต์ และอาจจะสงสัยว่าจริง ๆ แล้วมีรถยนต์กี่ประเภทกันแน่? วันนี้ rabbit finance อาสาพาเพื่อน ๆ ไปไขข้อข้องใจพร้อม …

ซื้อรถใหม่ 2020
บริการอื่น ๆรถยนต์

แนะนำ 8 รถยนต์ขายดี ที่เหล่าคนดังนั่งแท่นพรีเซนเตอร์

เชื่อว่าใคร ๆ ก็อยากมีรถยนต์ส่วนตัวไว้ขับขี่ในช่วงนี้ ไหนจะโควิด-19 ไหนจะฝนฉ่ำ ๆ ซึ่งการเลือกรถยนต์สักคันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องพิจารณาตั้งแต่ขนาดรถที่ต้องการ ลักษณะการใช้งานของผู้ขับขี่ รูปทรง …