คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

รวมเกร็ดน่ารู้! ต่อใบขับขี่ 2563

วิธีต่อใบขับขี่ 2563 ที่คนขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นสารพัดคำถามคาใจอย่างใบขับขี่รถยนต์หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่อล่วงหน้าได้กี่วัน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง สรุปขั้นตอนทุกอย่างที่ต้องรู้ก่อนไปต่อใบขับขี่ กับ autospinn ได้ที่นี่


วิธีต่อใบขับขี่ 2563

วิธีต่อใบขับขี่ 2563 ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

Autospinn ได้สรุป วิธีต่อใบขับขี่ 2563 ว่าการต่อใบขับขี่นั้น มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง รวมทั้งการเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ตลอดจนระยะเวลาที่ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วันมาให้ในบทความนี้

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่วัน

คำถาม ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร จึงจะสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้

ตอบ ต่อใบขับขี่ชั่วคราว เป็น 5 ปี  สามารถต่อล่วงหน้าได้ 60 วัน ต่อใบขับขี่ 5 ปี  เป็น 5 ปี  สามารถต่อล่วงหน้าได้ 90 วัน

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่วัน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

คำถาม ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า ทำได้ที่ใด อย่างไรบ้าง (กรณีกทม. และต่างจังหวัด)

ตอบ  ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการต่ออายุปกติ สามารถขอต่ออายุได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณี ต่อใบขับขี่ชั่วคราว เป็น 5 ปี

หลักฐานประกอบคำขอต่อใบขับขี่

  • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
  • บัตรประชาชนฉบับจริง
  • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการขอต่อใบขับขี่

1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3.ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
4.ทดสอบสายตาทางลึก
5.ทดสอบสายตาทางกว้าง
6.ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
7.ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30น.) / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ
กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน
กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

กรณี ต่อใบขับขี่ 5 ปี  เป็น 5 ปี  
หลักฐานประกอบคำขอต่อใบขับขี่

  • ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
  • บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนการดำเนินการขอต่อใบขับขี่

1.จองคิวอบรมผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
2.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
3.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
4.ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
5.ทดสอบสายตาทางลึก
6.ทดสอบสายตาทางกว้าง
7.ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
8.อบรม 1 ชั่วโมง
9.ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. )  / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ
กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์

ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำถาม การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี ) ตัองใช้เอกสารอะไร มีขั้นตอน และค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ใช้เวลานานไหม หรือต้องอบรม ต้องขับรถในสนามทดสอบเหมือนตอนทำใบขับขี่ครั้งแรกหรือไม่

ตอบ  ขั้นตอนเหมือนที่ตอบ เรื่อง  ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่ 2563

  • ค่าธรรมเนียม  505 บาท สำหรับการต่อใบขับขี่

ใบขับขี่รถยนต์หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

ตอบ 

  • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
  • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์

(ที่มาข้อมูล กรมการขนส่งทางบก)

สนใจซื้อรถคุณภาพดี ราคาดีที่สุด คลิก one2car.com
สนใจทำประกันรถยนต์กับบริษัทชั้นนำ คลิก rabbit finance


อ่านบทความดีๆ รีวิวเจาะลึกเรื่องรถยนต์ใหม่ก่อนใคร ตรวจสอบราคารถ และ How to ในการดูแลรักษา ได้ที่นี่ Autospinn.com

EYELINER
EYELINER
เพราะตัวอักษรอธิบายความใด ๆ แทนสมองและหัวใจได้ดี

บทความแนะนำ​

ออมเงิน
การลงทุน

ออมเงินไม่อยู่ คุณต้องลองวิธีเหล่านี้ (ไม่ถึง 800 word)

ปัญหาการออมเงินเป็นเรื่องปกติของคนทุกคน ยกเว้นคุณจะเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวมาก และหลายอย่างที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องปกติ สิ่งเหล่านั้นอาจไม่ปกติ เพราะคนที่มีปัญหาจะไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาการออมเงินเข้าแล้ว และกว่าจะรู้ตัว เขาก็ได้จมไปกับปัญหาเรียบร้อย ซึ่งหลายครั้งก็ยากเกินแก้ rabbit finance …

ประหยัดไฟในคอนโด
อสังหาริมทรัพย์

5 วิธีสุดเจ๋ง ประหยัดไฟในคอนโด ประหยัดเงินในกระเป๋า

สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ เมื่อมีคอนโดอยู่เป็นประจำแล้ว นอกจากค่าผ่อนคอนโดที่ต้องเสีย ยังมี ค่าไฟ ที่อาจจะทำให้คุณต้องกุมขมับอีกก็ได้ เพราะแหม่แม้ราคาหน่วยกิจจะราคาไม่กี่บาท แต่หากเสียไปเยอะๆ ก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะคะ อะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัด …

บริการอื่น ๆรถยนต์

Motor Show 2020 กับ 8 รถยนต์ค่ายยุโรป สุดปัง!

บทความที่แล้ว rabbit finance พาสาวกรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นไปส่องรถยนต์รุ่นใหม่อย่างจุใจ วันนี้เลยจะพาไปยลโฉมรถยนต์จากค่ายยุโรป ที่เปิดตัวอย่างอลังการดาวล้านดวงในงาน Motor Show 2020 กันบ้าง …