คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยคอนโด กับความคุ้มครองที่ได้รับแบบไม่รู้ตัว

หลายคนคงคุ้นเคยกับการทำประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยกันอยู่บ้างแล้วไม่มากก็น้อย เพราะส่วนใหญ่เมื่อเรามีการดำเนินการซื้อบ้านเราก็มักจะได้รับข้อเสนอจากบริษัทรับประกันภัยต่างๆ หรือได้รับคำแนะนำจากเจ้าของโครงการว่าควรจะซื้อประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยไว้ด้วยนั่นเองค่ะ

แต่ด้วยสังคมในปัจจุบันที่ หลายคนมักนิยมซื้อคอนโดมิเนียมไว้อยู่อาศัย อาจจะเป็นเพราะการอาศัยอยู่คอนโดในเมืองประหยัดเวลาในการเดินทางไปเรียนหรือทำงานได้มากกว่า จึงทำให้หลายคนนิยมซื้อคอนโดไว้อยู่อาศัยกันมากขึ้นนั่นเอง

แล้วเราเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่คะ ว่า หากเราต้องซื้อประกันภัยสำหรับบ้าน และในส่วนของคอนโดมิเนียมล่ะ เราต้องซื้อด้วยหรือไม่

[rabbitads slug=banner1]


ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย


ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัยคืออะไร

ประกันอัคคีภัย คือ การประกันวินาศภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่สิ่งปลูกสร้าง โดยให้ความคุ้มครองในกรณีที่สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นได้รับ ความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า รวมถึงการระเบิดของแก๊สที่ใช้ภายในที่อยู่อาศัยหรือใช้งานสำหรับให้แสงสว่าง

นอกจากนี้ให้ความคุ้มครองไปถึงทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายเหล่านั้นจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากความร้อน ความเสียหายจากควันที่เป็นผลมาจากเพลิงไหม้ คุ้มครองความเสียหายจากการลัดวงจรต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีรอย

รวมถึง ความเสียหายเนื่องจากน้ำหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการดับเพลิง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ เช่น การทำลายบ้านข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้ไฟลุกลามออกไปอีกด้วย

แต่ประกันอัคคีภัยนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน


ประกันคอนโด สำหรับที่อยู่อาศัย


ประกันคอนโดมิเนียมคืออะไร?

คอนโดมิเนียมนั้นจะแบ่งกรรมสิทธิ์ออกเป็น 2 ส่วนคือ กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนบุคคล และ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง

 

  • ทรัพย์สินส่วนกลางในที่นี้

หมายถึง โครงสร้างภายนอก รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำ ฟื้นที่ดาดฟ้า ฟิตเนสภายในคอนโดเป็นต้น ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางนี้จะอยู่ในความดูแลของนิติบุคคลอาคาร แต่นิติบุคคลนั้นจะมีหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อย และดูแลกฎระเบียบภายในอาคารเท่านั้น

  • กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ก็จะหมายถึง ห้องพัก ตามที่มีระบุไว้ในโฉนดที่เราได้รับจากผู้ประกอบการเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อบแล้ว ซึ่งในโฉนดก็จะระบุ ห้องพัก ขนาดของห้องพัก ความกว้างความยาว พื้นที่ใช้สอยบริเวณระเบียง และถ้าคอนโดบางแห่งที่ซื้อคอนโดและรวมถึงที่จอดรถด้วย ภายในโฉนดก็จะระบุขนาดที่จอดรถลงไปด้วย

และเนื่องจากคอนโดมิเนียมที่หลายส่วน ประกันคอนโดมิเนียม จึงเป็นประกันภัยที่จะต้องมีการระบุขอบเขตความคุ้มครองให้ชัดเจนว่า ประกันภัยที่ทำนั้นให้ความคุ้มครองในส่วนไหนบ้างนั่นเองค่ะ


ซื้อคอนโดแล้วประกันคอนโดติดมาด้วยหรือไม่

โดยปกติการก่อสร้างคอนโดนั้นเจ้าของอาคารจะต้องทำประกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ประกันอัคคีภัยดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองแก่พื้นที่ส่วนกลางในคอนโดเท่านั้น ซึ่งประกันที่คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่นิยมทำก็มี 2 ประเภทคือ

  1. ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) 
  2. ประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Public Liability) 

แม้ว่าประกันอัคคีภัยที่คอนโดทำจะให้ความคุ้มครองพื้นที่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นทั้งตัวอาคารผู้ที่อาศัยภายในอาคารก็ย่อมได้รับค่าชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้น 

แต่ เราจะได้รับค่าชดเชยค่าเสียหายก็ต่อเมื่ออาคารได้รับความเสียหายทั้งตึกเท่านั้น หากเกิดความเสียหายแก่ห้องของคุณเองคุณจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากนิติบุคคลอาคาร ซึ่งหากคุณต้องการความคุ้มครองในส่วนนี้ คุณต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มให้แก่ห้องและทรัพย์สินเพิ่มภายในห้องเพิ่มเองค่ะ

[rabbitads slug=banner2]


ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยคอนโดแพงมั้ย

ไม่แพงค่ะ โดยส่วนมาก ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยคอนโดจะถูกกำหนดโดยกรมการประกันภัย ซึ่งจะมีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างถูก และค่าเบี้ยประกันภัยจะถูกคิดในอัตรา 0.101% ของทุนประกันภัย การทำประกันอัคคีภัยในแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆค่ะหากจะซื้อประกันอัคคีภัยคอนโดเองจะเป็นการทำประกันซ้อนกับนิติบุคคลมั้ย

ไม่ค่ะ หากคุณต้องการที่จะซื้อประกันอัคคีภัยคอนโดมิเนียมเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้แก่ห้องชุดของตัวเองก็สามารถทำได้และไม่ถือว่าเป็นการทำประกันซ้ำซ้อนแต่อย่างใด

เพราะประกันอัคคีภัยคอนโดที่นิติบุคคลทำไว้นั้นให้ความคุ้มครองแค่พื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น และ ไม่ให้ความคุ้มครองถึงทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในห้องของคุณด้วย หากคุณมีการทำประกันอัคคีภัยห้องชุดเพิ่มถือว่าคุณทำเพราะต้องการให้ทรัพย์สินต่างๆภายในห้องได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ

แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว หากคุณซื้อคอนโดโดยการกู้เงินจากธนาคาร ธนาคารส่วนใหญ่จะมีการบังคับให้คุณทำประกันอัคคีภัยห้องชุดเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า ธนาคารเองก็ต้องการที่จะมีหลักประกันความเสี่ยงของธนาคารให้กรณีที่เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะ


แน่นอนว่าหากคุณไม่ต้องการจะซื้อประกันอัคคีภัยเพิ่มและสมัครใจที่จะมีประกันอัคคีภัยของนิติบุคคลเท่านั้นก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแต่อย่างใด เพราะประกันอัคคีภัยที่นิติบุคคลของคอนโดทำไว้ก็มีการเรียกเก็บจากผู้อาศัยในคอนโดอยู่แล้ว ซึ่งในคอนโดบางแห่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะมาในรูปแบบของค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความคุ้มครองที่คุณจะได้รับแบบไม่รู้ตัวเลยก็ว่าได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก www.thinkofliving.com

HamsterB
HamsterB
Previous
Next

บทความแนะนำ​

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ขายดาวน์ คืออะไร ขายยังไงไม่ให้โดนโกง

ผ่อนรถต่อไม่ไหว ไม่ต้องฝืน! การขายดาวน์ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้คุณได้ แต่จะขายทั้งที ก็ต้องระวังหน่อย เพราะอาจเกิดปัญหาโดนชิ่งรถไปฟรีได้ แล้วแบบนี้ เราจะขายดาวน์ยังไงให้ปลอดภัย แล้วขายดาวน์มันคืออะไรนะ มาดูกันดีกว่า!  …

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

โอนลอยคืออะไร ใช้ซื้อรถมือสองได้ไหม

สำหรับมือใหม่ที่กำลังอยากจะซื้อรถ อาจจะสงสัยว่า อะไรคือการโอนลอย ? แล้วใช้ในการซื้อขายรถยนต์มือสอง มือสาม ได้หรือเปล่า วันนี้ Autospinn มีข้อมูลดีๆ …

สัญญาณไฟ-รถสิบล้อ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ความหมายของสัญญาณไฟรถบรรทุก ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรรู้

ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องขับรถยนต์ไปยังต่างจังหวัดหรือในพื้นที่แถบชานเมืองบ่อย ๆ ก็จะเจอกับเพื่อนร่วมทางที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนมากที่สัญจรไป-มาบนท้องถนน ซึ่่งการขับขี่ยานยนต์ในเวลากลาคืน พร้อมกับมีเพื่อนร่วมทางเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เดินทางไปด้วยแบบนี้ สิ่งที่ผู้ขับขี่อย่างเราควรรู้ก็คือการใช้สัญญาณไฟของรถบรรทุก เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และสามารถร่วมทางไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง สัญญาณไฟรถบรรทุก กับความหมายที่คุณควรรู้ …