คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ขายบ้านมือสอง

สรุปแล้ว ขายบ้านมือสอง ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?

สำหรับ 1 ในปัจจัย 4 ที่เรามี อย่างที่อยู่อาศัย หรือบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เดียวในการสร้างขึ้นมาแต่ละหลัง เพราะบางคนก็ต้อง กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อคอนโด  แต่เมื่อซื้อมาแล้วเกิดอยากที่จะขายขึ้นมาก็เป็นปัญหาอีก

แต่เพราะการขายสามารถขายได้หลายวิธี ทั้งการขายด้วยตัวเอง หรือขายผ่านนายหน้า แต่ที่แน่นอนไม่ว่าจะขายแบบไหน เราก็ต้องเสียภาษีขายบ้านทั้งนั้น หากสงสัยว่า ภาษีขายบ้านที่เราต้องเสีย มีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะ

 

[rabbitads slug=banner1]

 


ภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อ “ขายบ้านมือสอง”

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ราคาขายบ้านที่เราจะนำมาใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่าย นั้นจะใช้ราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นเกณฑ์ ซึ่งจะเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอน โดยจะไม่คำนึงว่าราคาซื้อขายจริงนั้นจะเป็นเงินเท่าใด

ตัวอย่างเช่น

การซื้อขายบ้านมือสองหลังหนึ่งราคาจริงอยู่ที่ 3 ล้านบาท แต่ว่าราคา ประเมินอยู่ที่ 5 ล้านบาท ก็ต้องคำนวณภาษีจากราคา 5 ล้านบาท หรือถ้าหากราคาประเมินอยู่ที่ 6 ล้านบาท แต่จะซื้อขายกันในราคา 9 ล้านบาทก็จะคำนวนภาษีจากราคา 6 ล้านบาท นั่นเอง

ขายบ้านมือสอง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

กรณีที่เราจะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้นั้นมีเงื่อนไขดังนี้

 • ถือครองบ้านไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปี 
 • ถูกเวนคืนบ้านหรือที่ดิน
 • การขายบ้านหรือที่ดินที่ได้มาโดยมรดก

ทั้งนี้ การคิดภาษีนั้นจะอยู่ที่อัตรา 3.3% ของราคาจริงหรือราคาประเมิน ซึ่งอยู่ที่ว่าราคาไหนจะสูงกว่า ก็จะใช้ราคาที่สูงกว่ามาคำนวณ

อากรแสตมป์

สำหรับในการเสียภาษีอากรแสตมป์นั้น จะเสียในอัตรา 0.5% ของราคาประเมิน ซึ่งหากมีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะไม่มีการเรียกเก็บอากรแสตมป์  กล่าวคือระหว่างภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ เราจะเลือกเสียได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เสียทั้งสองอย่างนั่นเอง

ค่าธรรมเนียมในการโอน

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนของกรมที่ดิน จะคิดอยู่ที่ 2% ของราคาประเมิน

โดยสรุปแล้วเมื่อต้องการขายบ้านมือสอง เราต้องเสียภาษี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะหรืออากรแสตมป์ และ ค่าธรรมเนียมในการโอน หากคิดดีๆแล้วค่าภาษีที่เราจะเสียเมื่อมีการขายบ้านก็ราคาไม่ใช่ถูกๆเลยทีเดียว

 


 

ขอบคุณภาพจาก www.scbeic.com

ภาษีที่ดินฉบับใหม่

ในการปรับใช้ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาเป็น พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เหตุผลหลักก็เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้รัฐ ให้มีรายได้เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ของตน ก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษี

ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดการกระจาย การถือครองที่ดิน และช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงมีภาระภาษีมากว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่า

 

[rabbitads slug=banner2]

 


สาระสำคัญ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อการประกอบเกษตรกรรม

 

กำหนดอัตราภาษีไม่เกิน 0.2% ของฐานภาษี

 • แต่ให้ยกเว้นมูลค่าที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี
 • ที่ดินมูลค่าตั้งแต่ 50-100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05% ของมูลค่าทรัพย์สิน
 • ที่ดินมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.10%

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านที่พักอาศัย

 

กำหนดอัตราภาษีไม่เกิน 0.5% ของฐานภาษี

 • โดยบ้านพักอาศัยที่มีมูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
 • บ้านพักอาศัยมูลค่าตั้งแต่ 50-100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05%
 • บ้านพักอาศัยที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.10%
 • ส่วนบ้านหลังที่ 2 จะคิดอัตราภาษีตั้งแต่บ้านพักอาศัยราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.03% ไปจนถึงบ้านพักอาศัยที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.30%

 

ขอบคุณภาพจาก buildernews

ที่ดินเพื่อการพาณิชย์

กำหนดอัตราภาษีไม่เกิน 2% ของฐานภาษี

 • ที่ดินที่มีมูลค่าต่ำกว่า 20 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.3% ของมูลค่าทรัพย์สิน
 • ที่ดินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สิน
 • ที่ดินมูลค่าตั้งแต่ 50-100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.7% ของมูลค่าทรัพย์สิน
 • ที่ดินมูลค่า ตั้งแต่ 100-1,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.9% ของมูลค่าทรัพย์สิน
 • ที่ดินมูลค่าตั้งแต่ 1,000-3,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 1.2%
 • ส่วนที่ดินมูลค่าตั้งแต่ 3,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 1.5% ของมูลค่าทรัพย์สิน

  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

กำหนดฐานภาษีที่ 2% และจะเพิ่ม 0.5% ทุกปี ไม่พัฒนา 3 ปีติดต่อกันเสีย 2.5% โดยมีเพดานภาษีสำหรับพื้นที่รกร้างว่างเปล่าสูงสุด 5%

ซึ่งคาดว่า พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 1 ปี จึงมีผลบังคับใช้ประมาณ 1 ม.ค. 2562

แน่นอนว่าใน การคำนวณภาษี แต่ละปีสำหรับใครหลายๆคนคงเป็นเรื่องยุ่งยาก แล้วยิ่งเห็นจำนวนเงินที่จะเสียก็คงท้อแท้กันเลยทีเดียว ยิ่งเฉพาะใครที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเยอะๆ ค่าภาษีแต่ละปีคงทำเอาอ่วมแน่

แต่เมื่อเรามีหน้าที่ต้องเสีย ก็จะทำอย่างไรได้ นอกจากทำตามหน้าที่เพราะเงินที่เสียไปก็เพื่อเป็นการบำรุงประเทศเราเอง เพราะเรื่องภาษีเป็นเรื่องยุ่งยาก

ดังนั้น ก่อนที่จะซื้อ จะขาย ไม่ว่าจะขายบ้านมือสอง ขายที่ดิน หรือต้องดำเนินการที่เกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ก็ควรที่จะมีความรอบคอบ ตรวจสอบดูเอกสารให้ระเอียด เพื่อผลประโยชน์กับตัวเอาเอง ซึ่งหากคุณมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับภาษีสามารถสอบถามได้ที่ rabbit finance

 

NP. Meaw :)
NP. Meaw :)
Previous
Next

บทความแนะนำ​

โรคประจำตัว
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ระวัง! โรคประจำตัวที่ถึงชีวิตได้ เมื่อติดเชื้อโควิด-19

โควิด-19 นั้น ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่สุ่มเสี่ยงเป็นแล้วถึงแก่ชีวิต แต่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคประจำตัวบางชนิด ก็เข้าข่ายเช่นเดียวกัน ว่าแต่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะ ที่เข้าข่าย มาเช็กไปพร้อมๆ กันดีกว่า!    …

บัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสด

5 ข้อต้องรู้ ถ้าไม่จ่ายบัตรกดเงินสดต้องโดนอะไรบ้าง

การมีบัตรกดเงินสดไว้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเมื่อเกิดเหตุจำเป็นในยามฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน ก็สามารถกดเงินได้ทันทีจากทุกตู้เอทีเอ็มสะดวก รวดเร็ว ในทุกสถานการณ์คับขัน แต่ถ้ากดออกมาแล้ว ไม่จ่ายตรงตามกำหนดนั้นหมายความว่า คุณผิดนัดการชำระนั่นเอง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อตัวผู้ถือบัตรกดเงินสดได้ …

Rabbit Finance เข้าซื้อกิจการ Asia Direct
ข่าวประชาสัมพันธ์

Rabbit Finance acquires Asia Direct Insurance Broker

Rabbit Finance acquires Asia Direct Insurance Broker Rabbit Finance, the …