คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันที่อยู่อาศัย

ทำความรู้จัก ประกันภัยที่อยู่อาศัย

“บ้านคือวิมานของเรา” เป็นคำนิยามที่ใครๆ ต่างก็เคยได้เห็นได้ยินผ่านหูผ่านตากันมา “บ้าน” สำหรับหลายคนไม่ใช่แค่เพียงเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่อาจหมายถึงที่พักใจในยามเหนื่อยล้า หรือที่ที่อยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยที่สุด

แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า “บ้าน” จะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอันตรายที่จะนำพามาซึ่งความเดือดร้อนของคนในบ้าน การเตรียมการเพื่อรับมือกับเหตุการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านของเรา จึงเป็นเรื่องจำเป็น

นอกเหนือจากการติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติที่เป็นการป้องกันเบื้องต้นแล้ว การทำ “ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย” ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างความอุ่นใจให้ท่านได้มากขึ้น


[rabbitads slug=banner1]


ประกันที่อยู่อาศัย

ประกันภัยที่อยู่อาศัย คืออะไร?

ประกันภัยที่อยู่อาศัย คือ ประกันเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินสำหรับบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย จากไฟไหม้และภัยต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การลัดวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภัยจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยของการงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากเหตุอัคคีภัยในสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงการคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก


ประกันที่อยู่อาศัย มีแบบไหนบ้าง?

ประกันอัคคีภัย

เพราะทุกบ้านมีความเสี่ยงที่จะมีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ การทำประกันอัคคีภัยจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยชดเชยค่าความเสียหายของทรัพย์สินที่อาจถูกทำลายจากเพลิงไหม้

 • คุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ จากไฟไหม้, แก๊สรั่ว, ฟ้าผ่า, ภัยจากยานพาหนะ หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดประกายเพลิง
 • คุ้มครองเหตุโจรกรรมที่มีรอยงัดแงะ
 • เป็นประกันที่มีอายุสั้น ต้องมีการซื้อประกันรายปี หรือ 2-3 ปี แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัท

 

ประกันภัยพิบัติ

 

ประกันภัยพิบัติ

ภัยจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก การหาทางป้องกันจึงยากตามไปด้วย การทำประกันภัยพิบัติจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยเหลือ

 • แต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขความคุ้มครองตามความรุนแรงของภัยพิบัติที่แตกต่างกันไป ก่อนตกลงซื้อประกันภัยควรศึกษาให้รอบคอบ

ประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ TMRA

การทำประกันในรูปแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือสูญเสียหัวหน้าครอบครัว เพื่อช่วยไม่ให้ภาระหนี้สินต้องตกไปเป็นภาระของคนในครอบครัว

 • ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากการเจ็บป่วย หรือไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระค่าบ้านได้อีก หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้สินในส่วนที่เหลือ
 • เป็นประกันที่มักถูกเสนอขายพร้อมกับ การขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน (MRTA) ซึ่งไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าต้องซื้อ หากมองว่าไม่จำเป็นสำหรับท่านก็สามารถปฏิเสธการซื้อประกันนี้ได้

[rabbitads slug=banner2]


ประกันที่อยู่อาศัย

ถ้าไม่ใช่เจ้าของบ้าน ทำประกันที่อยู่อาศัยได้ไหม?

สำหรับคุณผู้อ่านที่มีข้อสงสัยว่า เอ๊ะ แล้วถ้าเราแค่เช่าบ้านอยู่ ไม่ได้มีชื่่อเป็นเจ้าของบ้านนี้ แต่อยากทำประกันเพื่อคุ้มครองที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันไว้ก่อน ขอบอกเลยว่า ท่านสามารถทำได้ใน “ประกันคุ้มครองสิทธิการเช่า” มาดูรายละเอียดกันค่ะ

ประกันคุ้มครองสิทธิการเช่า

เป็นประกันที่เหมาะสำหรับผู้ที่เช่าที่อยู่อาศัย คือไม่ได้มีชื่่อตนเองเป็นเจ้าของบ้านก็ถึงว่าเป็นผู้อาศัยนะคะ หลายๆ คนอาจคิดว่าไม่จำเป็นเพราะเราไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สิน แต่ในความเป็นจริง ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ผู้ที่อาศัยอยู่อย่างเราก็จะได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะ

ซึ่งเจ้าประกันตัวนี้จะช่วยในการคุ้มครองตัวผู้เช่าเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้ โดยคุณจะได้รับความคุ้มครองดังนี้

 • คุ้มครองเงินมัดจำค่าเช่า จากตัวอาคารสถานที่เช่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้, อัคคีภัยต่างๆ
 • คุ้มครองภัยอื่นๆ ที่เป็นเหตุทำให้อาคารสถานที่เช่าได้รับความเสียหายถึงขนาดไม่สามารถใช้งานได้
 • ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ เช่น ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยระอุ ภัยจากควัน ภัยทางอากาศ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ไฟไหม้ป่า แผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า  ภัยระเบิด ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย ภัยลูกเห็บ

ข้อยกเว้น ของประกันภัยที่อยู่อาศัย

 • ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย อันเกิดจากภัยสงคราม, การก่อความวุ่นวายทางการเมือง, การก่อการร้าย หรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม
 • ไม่คุ้มครองความสูญเสีย อันเกิดจากการแพร่กัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบใดๆ
 • ความเสียหายจากการเผาทำลายทรัพย์สิน โดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 • ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เงิน, ทองคำ, อัญมณี, โบราณวัตถุ, ศิลปวัตถุ ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง แบบพิมพ์ แม่พิมพ์ หลักทรัพย์ เอกสารธุรกิจ เอกสารสำคัญต่าง ๆ แสตมป์ ธนบัตร เงินตรา ยานพาหนะทุกชนิด ต้นไม้ สนามหญ้า การตกแต่งสวน
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร การรั่วของกระแสไฟฟ้า การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ

เพื่อเสริมสร้างความอุ่นใจให้แก่คุณเมื่อพักผ่อนหย่อนใจอยู่ภายในบ้าน และเพื่อปกป้องคนใกล้ตัวคุณ การทำประกันที่อยู่อาศัย เป็นทางเลือกที่ดีที่คุณควรพิจารณาดู

ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าลืมศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของประกันแต่ละบริษัทอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ประกันที่เหมาะกับบ้านของคุณนะคะ

ประกันที่อยู่อาศัย เพื่อบ้านของคุณ คลิก

IN-Wsible
IN-Wsible
Previous
Next

บทความแนะนำ​

สัญญาณไฟ-รถสิบล้อ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ความหมายของสัญญาณไฟรถบรรทุก ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรรู้

ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องขับรถยนต์ไปยังต่างจังหวัดหรือในพื้นที่แถบชานเมืองบ่อย ๆ ก็จะเจอกับเพื่อนร่วมทางที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนมากที่สัญจรไป-มาบนท้องถนน ซึ่่งการขับขี่ยานยนต์ในเวลากลาคืน พร้อมกับมีเพื่อนร่วมทางเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เดินทางไปด้วยแบบนี้ สิ่งที่ผู้ขับขี่อย่างเราควรรู้ก็คือการใช้สัญญาณไฟของรถบรรทุก เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และสามารถร่วมทางไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง สัญญาณไฟรถบรรทุก กับความหมายที่คุณควรรู้ …

ใบขับขี่-บิ๊กไบค์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 400cc ขึ้นไป เตรียมสอบเพิ่ม พร้อมอบรมใหม่ รอประกาศเร็ว ๆ นี้

กรมการขนส่งฯ ได้แถลงข้อมูลกับแหลงข่าวว่าทาง ครม. มีมติเห็นชอบการออก ใบขับขี่รถบิ๊กไบค์ แยกจากใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีข้อกำหนดว่าผู้ขับขี่บิ๊กไบค์จะต้องผ่านการอบรมใหม่ และมีการทดสอบคนละแบบ โดยมีกำหนดการเตรียมประกาศใช้อย่างเป็นทางการเร็ว ๆ …

ใบขับขี่
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ประกันจะจ่ายไหม ถ้าคุณไม่มีใบขับขี่?

ใบขับขี่ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องมีติดตัวเอาไว้ โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่ยานยนต์เป็นประจำ แต่สำหรับผู้ขับขี่บางคนที่อาจจะเพิ่งซื้อรถยนต์มาใหม่ และอยู่ในระหว่างการรอเพื่อสอบใบขับขี่รถหรืออยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อรับใบขับขี่ แต่โชคร้าย เพราะในระหว่างที่รอนั้นเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ขึ้น เชื่อว่าในกรณีนี้ ผู้ขับขี่คงมีข้อสงสัยว่าหากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีใบขับขี่ …