First jobber อยากขอสินเชื่อส่วนบุคคลครั้งแรก ทำยังไงดี?

posted: 1 สัปดาห์ที่แล้ว
First jobber อยากขอสินเชื่อส่วนบุคคลครั้งแรก ทำยังไงดี?

comments

First Jobber หรือกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่เพิ่งเริ่มทำงาน เพิ่งเรียนจบ อาจจะยังทำงานไม่เกิน 4 ปี ในบริษัทชั้นนำของแต่ละธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เช่น บริษัททางการเงิน การธนาคาร กลุ่มสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ ท่องเที่ยว การโรงแรม ฯลฯ หรือกลุ่มอาชีพอิสระก็ตาม

ซึ่งหลังจากที่เรียนจบและก้าวเข้าสู่วัยทำงานนั้นย่อมเต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ ๆ ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้เพิ่มเติม หรือมีความต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ตนเอง แต่มีทุนทรัพย์ไม่มากนัก สินเชื่อส่วนบุคคลจึงเป็นตัวช่วยที่สามารถเป็นเงินทุนสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงานอย่างแท้จริง

สินเชื่อส่วนบุคคล

First jobber อยากขอสินเชื่อส่วนบุคคลครั้งแรก ทำยังไงดี?

คุณสมบัติของ First Jobber กับการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

เมื่อ First Jobber อยากจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำต้องมีคุณสมบัติอะไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เพื่อให้การขอสินเชื่อส่วนบุคคลในครั้งนี้ผ่านเรียบร้อยไปได้ด้วยดี

1. ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

2. ต้องมี Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน

3.ต้องมีสลิปเงินเดือนตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน

4.ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติเครดิตบูโร

5.เอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วนก่อนยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคล เช่น

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
  • หน้าสมุดธนาคาร (บัญชีที่เงินเดือนเข้า)
  • ใบรับรองเงินเดือน
  • ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อเป็นตัวช่วยพิสูจน์ความน่าเชื่อถือได้อีกทางหนึ่งด้วย

สินเชื่อส่วนบุคคล

ทำไม First Jobber ต้องขอสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะ?

1.การขอสินเชื่อส่วนบุคคล First Jobber ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยื่นเอกสารตามข้างต้นให้กับสถาบันทางการเงินได้ ขอเพียงแค่ผู้กู้มีแหล่งรายได้ที่แน่นอนและน่าเชื่อถือได้ก็มีสิทธิในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว

2.หมดกังวลหายห่วงต่อการผ่อนชำระ เพราะสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถให้ First Jobber และบุคคลอื่นผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 60 เดือน เพราะทางสถาบันการเงินได้เล็งเห็นและพิจารณาแล้วว่าทุกคล้านแล้วแต่มีภาระทางการเงิน จึงอยากให้เกิดเงินหมุนเวียนและมีสภาพคล่องสูงนั้นเอง

3.สินเชื่อส่วนบุคคลให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ผู้กู้ไม่ต้องแบกรับภาระของดอกเบี้ยที่สูงมากเกินไป สินเชื่อส่วนบุคคลเองก็ยังคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ถ้าหากลูกค้ามีการผ่อนชำระเกินกว่ายอดขั้นต่ำก็จะทำให้หมดหนี้ไว

4.สินเชื่อส่วนบุคคลให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ เพื่อให้ First Jobber และบุคคลอื่น ได้เงินก้อนใหญ่ไปใช้จ่าย โดยสถาบันการเงินทั่วไปจะกำหนดวงเงินสูงสุดไว้ที่ 1.5 ล้านบาท ทำให้ผู้กู้สบายใจได้ว่าวงเงินที่ต้องการนั้นจะเพียงพอต่อการใช้จ่าย

สินเชื่อส่วนบุคคล

ขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่ rabbit finance

First Jobber สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำได้ที่ rabbit finance เว็บไซต์ออนไลน์ที่อนุมัติเร็ว ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลา เพียงแค่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและแนบเอกสารที่ถูกต้อง ซึ่งเรามีสินเชื่อส่วนบุคคลให้เลือกจากหลายหลายธนาคาร ดังนี้

  • สินเชื่อส่วนบุคคล UOB I-Cash อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไม่เกิน 28% ต่อปี โดยพนักงานประจำที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 – 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอยุ่ที่ 27.99%, รายได้ 30,000 – 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ที 24.99%, รายได้ 50,000 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ที 21.99% และรายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยอยู่ที 19.99%  ส่วนกรณีเจ้าของกิจการรายได้ตั้งแต่ 20,000 – 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอยุ่ที่ 27.99%
  • สินเชื่อซิตี้แบงก์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุดไม่เกิน 15.99% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน ในวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท นอกจากนี้ลูกค้าที่อยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ข้าราชการ หรือ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และต้องได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลดสูงสุด 3%
  • สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ใน 3 เดือนแรก วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 30,000 – 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะต้องมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งมีระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 5 ปี

สนใจขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่ rabbit finance

สินเชื่อส่วนบุคคล


avatar
by Unchalee Sabaisook
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
Related stories
loading icon