วางแผนการเงิน ให้มีเงินเก็บชัวร์ๆ ตามสไตล์คุณ

posted: 1 year ago
วางแผนการเงิน ให้มีเงินเก็บชัวร์ๆ ตามสไตล์คุณ

comments

ยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะสู้ดีแบบนี้ เราต้องรู้จัก วางแผนการเงิน กันเอาไว้ให้ดี คงไม่มีใครอยากทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยไปตลอดชีวิต เราจึงต้องรู้จักการออมเงินเอาไว้บ้าง เพื่อความมั่นคงของชีวิตในอนาคต และเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งเราจะได้พักผ่อนอย่างสบายใจเพราะมีเงินออมให้ใช้

วันนี้ rabbit finance ได้หยิบยกเอาเคล็ดลับดีๆ ในการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด รวมถึงวิธีออมเงินที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุกๆ คน มีอะไรบ้างมาดูกันเลย


วางแผนการเงิน ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตบำนาญ

 วิธี วางแผนการเงิน ของตนเอง

การวางแผนการเงิน เป็นข้อพึงปฏิบัติแรกเริ่มที่ทุกคนควรทำ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของครอบครัว ต้องมีการจัดสรรให้เหมาะสม โดยจะเชื่อมโยงกับรายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ภาษี หนี้สิน รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงทางการเงินต่างๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • สำรวจตัวเอง

เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเลยค่ะ ด้วยการทำความเข้าใจ อุปนิสัยการใช้เงิน เงื่อนไขและข้อจำกัดของตนเอง เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนการเงิน

  • กำหนดเป้าหมาย

กำหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นเป้าหมายระยะยาว (5, 10, 20 ปี) และเป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี)

  • จัดสัดส่วนการใช้เงินอย่างเหมาะสม

แบ่งสัดส่วนการใช้เงินตามความเหมาะสม โดยกันเงินเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อน แล้วนำเงินที่เหลือมาออมหรือลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ โดยเลือกทางที่คาดว่ามีผลตอบแทนที่คุ้มค่า

  • ลองปฏิบัติตามแผน

ลองปฏิบัติตามแผนดูสัก 3 เดือน ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ให้ลองพิจารณาว่าปัญหาเกิดจากเงินส่วนใด แล้วปรับเปลี่ยนแผนใหม่ เช่น ตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนออก หรือลดเงินเป้าหมายลง


วางแผนการเงิน ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตบำนาญ

จัดงบดุลค่าใช้จ่ายส่วนตัว

การจัดงบประมาณหรือจัดงบดุล เป็นส่วนสำคัญของการวางแผนการเงิน เพื่อไม่ให้ ใช้เงินจนเกินตัว ซึ่งเริ่มต้นจาก

  • รวมตัวเลขรายได้

รวมเงินรายรับของคุณทั้งหมด เช่น เงินเดือน ค่าจ้างจากงานพิเศษ เงินโอที ฯลฯ

  • บันทึกรายรับ – รายจ่าย

จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เอาไว้ว่า ในแต่ละเดือนคุณใช้เงินไปกับอะไรบ้าง

  • คาดคะเนรายจ่ายในอนาคต

โดยพิจารณาจากรายจ่ายปัจจุบันที่รวบรวมมาเป็นเงินพื้นฐาน แล้วบวกกับอัตราเงินเฟ้อเข้าไป

  • ทำสรุปงบประมาณ

ทำบันทึกสรุปงบประมาณ แล้วตั้งงบดุลเงินสด โดยการทำตารางแบ่งสัดส่วนรายรับ-รายจ่าย แล้วแบ่งระยะเวลาออกเป็นช่วงๆ เช่น ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรือต่อปี แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน หากผลรายรับมีมากกว่าถือว่ากำลังไปได้สวยค่ะ


วางแผนการเงิน ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตบำนาญ

วางแผนการเงินเพื่อซื้อรถยนต์

หากต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ ไม่ควรเกินร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาระหนี้สินเกินตัว และเลือกรถยนต์ที่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

หากวางแผนว่าจะกู้เงินซื้อรถ ควรเลือกธนาคารหรือไฟแนนซ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือมีเงื่อนไขที่น่าสนใจ โดยธนาคารจะคิด ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ส่วนไฟแนนซ์จะคิดแบบ “ดอกเบี้ยรวมเงินต้น” ควรพิจารณาให้ดีว่ากู้เงินกับที่ไหนจะเหมาะสมกว่า


ววางแผนการเงิน ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตบำนาญ
CC : jackjenkinshomes.com

วางแผนการเงินเพื่อซื้อบ้าน

บ้านเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ คุณควรประเมินกำลังซื้อของตนเองก่อนที่จะซื้อบ้าน โดยราคาบ้านที่ซื้อไม่ควรเกิน 30 เท่าของรายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระบ้านก็ไม่ควรเกิน ร้อยละ 25-30 ของรายได้ต่อเดือน

หากต้องการกู้เงินซื้อบ้าน ให้ยึดหลักสำคัญคือ เลือกโครงการที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด กู้เงินให้น้อยที่สุด และผ่อนชำระให้เร็วที่สุด แต่ต้องมีเงินสดจำนวนหนึ่งในการวางดาวน์ เพราะทางโครงการมักจะให้ผู้ซื้อวางเงินดาวน์ร้อยละ 20 ของราคาบ้าน และกู้ได้เพียงร้อยละ 80


วางแผนการเงิน ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

วางแผนการเงินเพื่อลูก

คนที่มีครอบครัวควรวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาของลูกเอาไว้ด้วย ซึ่งการคำนวณหาค่าเล่าเรียนจะคิดจากค่าเงินปัจจุบันและอนาคต โดยรวมอัตราการเพิ่มของค่าเทอมหรืออัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปี (ประมาณร้อยละ 5) แล้ววางแผนว่าทำอย่างไรให้ได้เงินตามเป้าหมาย

การวางแผนการเงินสำหรับลูกของคุณ ไม่เพียงแค่การศึกษา แต่ควรรวมถึงค่าใช้จ่ายปลีกย่อยอื่นๆ ที่ลูกต้องใช้ เช่น ค่าเสื้อผ้า ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือทำประกันออมทรัพย์ก็เป็นวิธีออมเงินเพื่อลูกที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกันค่ะ


วางแผนการเงิน ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตบำนาญ

วางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ

คุณควรถามตัวเองก่อนว่า วางแผนเกษียณ ตอนอายุเท่าใด แล้วคิดว่าตอนนั้นอยากมีเงินใช้เดือนละเท่าใด มีแผนอยากจะทำอะไรบ้าง สำหรับ มนุษย์เงินเดือน แนะนำให้คาดคะเนเงินที่จะได้รับในเดือนสุดท้าย ณ วันที่จะเกษียณ แล้วหารด้วย 2 จะได้จำนวนเงินของค่าใช้จ่ายที่คุณต้องใช้หลังเกษียณ

หากกำลังกังวลว่าเงินออมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอสำหรับการดำรงชีพในวัยเกษียณหรือไม่ เพราะยังไม่มีหลักประกันที่มั่นคง ขอแนะนำให้ทำ ประกันออมทรัพย์ เอาไว้เพื่อเก็บสะสมเงินก้อนเอาไว้ใช้ในวัยเกษียณ จะสร้างความมั่นใจให้คุณได้ในระดับหนึ่งค่ะ


วางแผนการเงิน ประกันชีวิตบำนาญ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

การลงทุนกับกองทุน

มีเหากคุณงินอยู่จำนวนหนึ่งและอยากจะนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนเพื่อต่อยอดให้มีเงินเพิ่มพูนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนกับกองทุนต่างๆ  เช่น กองทุน RMF  กองทุน LMF ฯลฯ หรือลงทุนกับธุรกิจ ก็น่าสนใจเช่นกัน

แต่คุณต้องคำนวณก่อนว่า คุณแบ่งเงินไว้สำหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินแล้ว และเงินก้อนที่นำไปลงทุนจะไม่มารบกวนระบบการออมเงินเดิมของคุณ และก่อนลงทุนอย่าลืมศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการขาดทุนในภายหลังด้วยนะคะ

ทั้งหมดนี้คือวิธีวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ที่เราได้รวบรวมมาฝากคุณในวันนี้ค่ะ จะเห็นได้ว่ามีวิธีหลากหลายให้เลือกใช้เลย สำหรับ rabbit finance มองว่า การออมเงินด้วยประกันชีวิต เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์พอสมควร ได้ทั้งออมเงินได้ทั้งรองรับความเสี่ยง แต่อย่างไร ใช้วิธีออมเงินที่คิดว่าเหมาะสมด้วยตัวเองเลยนะคะ เพราะเงินเป็นสิ่งจำเป็นในการชีวิต เราควรเรียนรู้วิธีออมเงิน เพื่อจะได้มีกินมีใช้อย่างมีความสุขไปนานๆ ค่ะ


avatar
by IN-Wsible
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon