รู้จัก ฝุ่นละออง PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วที่โทษไม่จิ๋ว

posted: 2 ปีที่แล้ว
1,188 views
รู้จัก ฝุ่นละออง PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วที่โทษไม่จิ๋ว

comments

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเกิดสภาพอากาศนิ่ง และชั้นอากาศผกผันใกล้พื้นดิน ทำให้มลพิษทางอากาศเกิดการสะสมตัวในปริมาณมาก

และจากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร พบว่าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเกินค่ามาตรฐานในทุกพื้นที่ แล้วฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คืออะไร และเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราหรือไม่ ?


ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คืออะไร ?

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากตรวจวัดสถานการณ์มลพิษทางอากาศ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พบว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในทุกพื้นที่ (ค่ามาตรฐาน 50 มคก/ลบม.) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

โดย ณ 12.00 ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 อยู่ในช่วง 54 – 85 มคก./ลบ.ม. สูงสุดที่ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี สมุทรปราการ 59 – 71 มคก./ลบ.ม. และสมุทรสาคร 114 มคก./ลบ.ม. สำหรับผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM10 ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 120 มคก/ ลบม.)

ทำความรู้จักกับ ฝุ่นละออง PM 2.5 

ฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นฝุ่นละเอียด ซึ่งในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า “PM 2.5” (Fine Particle) โดย PM 2.5 เป็นฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 25 เท่า


ฝุ่นละออง ควันรถยนต์
ขอขอบคุณภาพจาก auto.mthai.com

ฝุ่นละออง PM 2.5 มีแหล่งกำเนิดมาจากอะไร ?

กรมควบคุมมลพิษ ได้เผยว่า แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหลักของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ การจราจร รองลงมาคืออุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง ประกอบกับเกิดสภาพอากาศนิ่ง ลมสงบ และชั้นอากาศผกผันใกล้พื้นดิน

ทำให้มลพิษทางอากาศเกิดการสะสมตัวในปริมาณมาก ปรากฏการณ์นี้จะพบเป็นบางวันในช่วงฤดูหนาว ถึงต้นฤดูร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระดับ PM 2.5 สูงขึ้นผิดปกติในช่วงนี้

ฝุ่นละออง PM 2.5 มีแหล่งกำเนิดมาจากสาเหตุอื่นด้วย ดังนี้

1. โรงไฟฟ้า

2. ควันเสียของรถยนต์

3. โรงงานอุตสาหกรรม

4. กระบวนการผลิตสารเคมี

5. ไฟป่า

6. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO)

7. ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO)

8. สาร VOC (Volatile Organic Compounds) ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

9. การเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม อาจทำปฏิกิริยากับสารชนิดอื่น ๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศ แล้วเปลี่ยนอนุภาคเป็นฝุ่นละอองขนาดละเอียดที่มีอนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ได้เช่นกัน


ฝุ่นละออง ไอ
ขอขอบคุณภาพจาก readanddigest.com

ฝุ่นละออง PM 2.5 อันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ?

เนื่องด้วยฝุ่นละอองชนิดละเอียดที่มีอนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือที่เราเรียกกันว่า “PM 2.5” เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถผ่านเข้าขนจมูก โพรงจมูก ลำคอ หลอดลมใหญ่

จนกระทั่งหลุดเข้าไปในถุงลมและปอดของเราได้ง่าย ๆ จึงสามารถก่อ อันตรายต่อสุขภาพได้หลายโรค ดังนี้

1. ก่อให้เกิดอาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ

เนื่องจากฝุ่นละอองประเภทนี้ สามารถผ่านเข้าไปในโพรงจมูก หลอดลม ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง จนกระทั่งมีอาการดังกล่าวได้

2. ทำลายระบบประสาท ทำให้เป็นอัมพาต

สารปรอทที่อยู่ใน PM 2.5 ซึ่งมาจากกระบวนการเผาไหม้น้ำมันและถ่านหิน จะไปทำลายระบบประสาททำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาตได้


ฝุ่นละออง เป็นหวัด
ขอขอบคุณภาพจาก www.thaihealth.or.th

3. โรคผิวหนัง ภูมิแพ้  ไซนัส หายใจลำบาก

โดยมีสารหนูเป็นสาเหตุของอาการ โดยสารหนูมักเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การทำเหมือง การทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงยาฆ่าแมลง

หากร่างกายมีการสะสมของสารหนูเป็นจำนวนมาก จะมีอาการมึน ตัวชา อยากอาเจียน หรือร้ายแรงถึงขั้นระบบประสาทต่างๆ ในร่างกายถูกทำลาย โดยเฉพาะระบบประสาทการทำงานของปอด

นอกจากนี้ในฝุ่นละออง  PM 2.5 ก็ยังมีแคดเมียม ซึ่งเป็นโลหะหนักที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเหมืองแร่สังกะสี ทองแดง และตะกั่ว สามารถกัดส่วนต่างๆ ในร่างกาย เช่น ผิวหนัง ปอด กระดูกให้เสียหายได้เช่นกัน

4. เสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

โดยเฉพาะ มะเร็งในระบบทางเดินหายใจ เพราะในฝุ่นละออง PM 2.5 มีสาร P-A-Hs ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากท่อไอเสียรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไปจนถึงควันบุหรี่

นอกจากนี้ การได้รับ PM 2.5 เป็นระยะเวลานานหรือในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอื่นๆ ได้ เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจ เข้าไปสู่ปอด และกระแสโลหิต จนอาจส่งผลให้เกิดโรคดังต่อไปนี้ได้

  • หลอดเลือดในสมอง
  • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  • โรคหัวใจขาดเลือด
  • มะเร็งปอด
  • โรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง


วิธีป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายอย่างได้ผล

แม้เราจะไม่สามารถกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศให้หมดไปในทันที แต่เราก็สามารถป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง PM 2.5 นี้ได้

โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับปอด หรือโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ รวมไปถึงผู้ที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีหมอกควันและปัญหามลพิษสูงเกือบตลอดเวลา ดังนี้

การป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

1. ใส่หน้ากากอนามัย N95

2. หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารหรือที่อยู่อาศัยหากไม่จำเป็น

3. งดสูบบุหรี่

4. ดื่มน้ำสะอาดมากๆ

5. ล้างมือและหน้าบ่อยๆ

6. รักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย

7. เมื่อมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์

8. ผู้ป่วยโรคหอบหืดและผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรพกยาติดตัวไว้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษได้คำนวณดัชนีคุณภาพอากาศ เพียงแค่โอโซน ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ PM 10 เท่านั้น

ทว่ายังไม่ได้นำฝุ่นละออง PM 2.5 ไปคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศของไทยด้วย ส่งผลให้การวัดดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของประเทศไทยมีข้อมูลไม่ครบถ้วนนัก ดังนั้นเราควรติดตามการรายงานผลจากกรมควบคุมมลพิษอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจาก PM 2.5 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษอย่างเคร่งครัด


avatar
by wacheese
Related stories
loading icon