“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้งานแบบไหน ซื้ออะไรได้บ้าง

posted: 8 months ago
13,113 views
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้งานแบบไหน ซื้ออะไรได้บ้าง

comments

เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ การลงทะเบียนคนจน โดยมีประชาชนให้ความร่วมมือเดินทางไปลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อย ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแจก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ให้แก่ผู้ที่ได้รับสวัสดิการนี้


“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” คืออะไร?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ บัตรที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้ทำการลงทะเบียน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์ในสวัสดิการนี้ ซึ่งมีจำนวนกว่า 11.67 ล้านคนทั่วประเทศ

โดยผู้ที่ได้รับบัตรนี้สามารถใช้สิทธิตามที่กำหนดโดยรัฐได้ แต่บัตรนี้มีเงื่อนไขพิเศษอย่างหนึ่งคือ ในวันที่ 1 ของทุกเดือน ระบบจะทำการรีเซ็ตวงเงินในบัตรใหม่ หากวงเงินที่ยังใช้ไม่หมด จะถูกตัดและส่งคืนกลับเข้าระบบของรัฐบาลทันที

ลงทะเบียนคนจน
ขอบคุณภาพจาก มติชนออนไลน์

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการรับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการจากรัฐบาล โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บบัตรไว้ในที่ปลอดภัย และศึกษาวิธีการใช้บัตร ช่องทางการใช้ สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการจากรัฐบาลโดยละเอียด ซึ่งบัตรนี้สามารถชำระเงินได้ 2 รูปแบบ คือ

  • เงินสวัสดิการจากรัฐบาล

    รัฐบาลจะให้วงเงินการใช้จ่ายแยกตามสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากช่องทางร้านค้าที่กำหนด ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ ซึ่งในส่วนของสิทธิสวัสดิการนั้น จะแบ่งกลุ่มคนที่จะได้รับสิทธิดังนี้

กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ได้รับสิทธิที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,00 0 บาท/ปี

 

1. ได้รับวงเงินซื้อสินค้า จำนวน 300 บาทต่อเดือน

จากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น, สินค้าเพื่อการศึกษา หรือวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม

2. ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  • ค่ารถเมล์ หรือ รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อเดือน
  • ค่ารถโดยสารของบริษัทขนส่งจำกัด หรือ บขส. จำนวน 500 บาทต่อเดือน
  • ค่ารถไฟ จำนวน 500 บาทต่อเดือน

3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคน ในระยะเวลา 3 เดือน

 

 


กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ได้รับสิทธิที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี

 

1. ได้รับวงเงินซื้อสินค้า จำนวน 200 บาทต่อเดือน

จากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น, สินค้าเพื่อการศึกษา หรือวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม

2. ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  • ค่ารถเมล์ หรือรถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อเดือน
  • ค่ารถโดยสารของบริษัทขนส่งจำกัด หรือ บขส. จำนวน 500 บาทต่อเดือน
  • ค่ารถไฟ จำนวน 500 บาทต่อเดือน

3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคน ในระยะเวลา 3 เดือน

 

ลงทะเบียนคนจน

 

  • เงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้จ่าย โดยไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก กรณีค่าใช้จ่ายมากกว่าวงเงินสวัสดิการจากรัฐบาล อีกทั้งท่านสามารถเติมเงินเพิ่มเข้าไปในบัตรได้

แต่กำหนดวงเงินในการเติมเงินเพียง 100-30,000 บาทเท่านั้น และท่านสามารถใช้เงินที่เติมไว้ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ซึ่งเงินในบัตรสามารถทำธุรกรรมฝาก ถอน โอน ผ่านตู้ ATM หรือ เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) ของธนาคารกรุงไทยได้ โดยไม่มี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินทั่วประเทศ


ข้อควรรู้ก่อนใช้ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

เมื่อท่านได้ทราบสวัสดิการที่ได้รับจาก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การศึกษาการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่รัฐบาลได้แนะนำและกำหนดขึ้น เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิผลประโยชน์ในการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้

1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น เว้นแต่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. กรุณาเก็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรักษาบัตรไว้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับสวัสดิการจากรัฐบาล

3. หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้ เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตร และผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้จะมีความผิด ต้องชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

ผู้มีรายได้น้อย

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เริ่มใช้วันไหน?

รัฐบาลจะเริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ผ่านคุณสมบัติที่กำหนดโดยรัฐ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการคัดเลือก จากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560 หรือที่ทำการกำนัน และผู้ใหญ่บ้านของท่าน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน เป็นต้นไป

หากท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านต้อง เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการลงทะเบียน เพื่อไปติดต่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หน่วยรับลงทะเบียน ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยรัฐบาลได้เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา

 


avatar
by wacheese

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon