เตรียมตัวกันยังไงดี ถ้าต้อง เสียภาษี ปี 2562 ที่จะถึงนี้

posted: 2 months ago
เตรียมตัวกันยังไงดี ถ้าต้อง เสียภาษี ปี 2562 ที่จะถึงนี้

comments

ภาษีไม่ใช่เรื่องไกลตัว แน่นอนว่าหลายคนอาจจะกำลังเตรียมตัวรับมือกับการจ่ายภาษี ปีนี้ต้องมีเปลี่ยนแปลงการลดหย่อนต่าง ๆ นอกจากการทำประกันชีวิตอยู่เป็นแน่ ตามไปอัปเดตกับ rabbit finance กันเลย

เสียภาษี ปี 2019

เตรียมตัวกันให้พร้อม กับภาษี ปี 2562 

ส่องเกณฑ์เสียภาษีปี 2562 ใครรอดบ้าง?

สำหรับเกณฑ์การเสียภาษีในปีนี้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี  จะถูกนับว่าเป็นบุคคลที่ละเว้นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ 

หรือให้เข้าใจง่าย และชัดมากกว่านั้น คือ มีเงินเดือนประมาณ 25,833 บาท ขึ้นไป โสด และไม่มีค่าลดหย่อนอื่น ๆ คุณจะต้องเสียภาษีอย่างแน่นอน และสำหรับใครที่มีเงินเดือนและรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว  สิทธิลดหย่อนภาษีนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับคุณ

แน่นอนว่า การจะลดหย่อนภาษีได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของเราด้วย หากมีรายได้มาก ฐานภาษีสูง ก็จะได้เงินคืนภาษีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

ลดหย่อนภาษียังไง เสียภาษี

ปีนี้ ใช้อะไรลดหย่อนได้บ้าง?

ใครที่ยื่นเสียภาษีมาอย่างสม่ำเสมออาจจะทราบกันดีว่า ในทุก ๆ ปี จะมีการปรับกฎเกณฑ์ส่วนที่ช่วยลดหย่อนภาษีอยู่บ้างเหมือนกัน บ้างก็ทำขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ บ้างก็ปรับให้ทันสมัยมากขึ้น แล้วปี 2562 นี้ มีอะไรใหม่ ๆ หรือเพิ่มเติมสำหรับการลดหย่อนภาษีบ้าง ตามไปดูเลยค่ะ

1.สินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา

 เงื่อนไข : สำหรับการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา คือ

 • อุปกรณ์การศึกษา แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เครื่องพิมพ์ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องถ่ายรูป ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของกล้องถ่ายรูป หรือเครื่องเล่นแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี
 • เครื่องแต่งกายสำหรับการศึกษา เช่น ชุดนักเรียน รวมทั้งสิ่งประกอบของเครื่องแต่งกายซึ่งถูกกำหนดให้ใช้แต่งเป็นเครื่องแบบสำหรับการศึกษา
 • อุปกรณ์กีฬา คือ อุปกรณ์และสิ่งประกอบของอุปกรณ์เพื่อใช้เล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย แต่ไม่รวมอุปกรณ์สำหรับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports)
 • เครื่องแต่งกายสำหรับการเล่นกีฬา รวมทั้งสิ่งประกอบของเครื่องแต่งกายซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แต่งกายสำหรับการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย

จำนวนเงินลดหย่อนภาษี : ไม่เกิน 15,000 บาท
ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562
หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี : ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป


2.ซื้อหนังสือ

เงื่อนไข : 

สามารถซื้อได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ (ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้ง e-Book โดยต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการในปรเทศไทย และออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้

จำนวนเงินลดหย่อนภาษี : เมื่อรวมกับการซื้อหนังสือในโครงการช้อปช่วยชาติ 2561 ในช่วงวันที่ 1-16 มกราคม 2562 ต้องไม่เกิน 15,000 บาท
ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี : ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

 

เตรียมตัวทำประกันการเดินทาง

3.ท่องเที่ยวไทย

เงื่อนไข : 

สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองมาลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องเป็นค่าบริการ ดังนี้

 • ค่าที่พักในโรงแรมเมืองรองที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือค่าที่พักโฮมสเตย์เมืองรองที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กรณีเป็นค่าที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยเจ้าของบ้านนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพื่อหารายได้เสริม มีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และต้องจดแจ้งข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว
 • ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง
 • ค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง ร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองรอง ตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนเงินลดหย่อนภาษี : ท่องเที่ยวเมืองหลัก ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทและท่องเที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 20,000 บาท โดยรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 20,000 บาท
ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562
หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี :

กรณีผู้ให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป เป็นหลักฐานยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ โดยระบุวัน เดือน ปีที่ใช้บริการ และจังหวัดที่เดินทางท่องเที่ยวหรือจังหวัดที่ที่พักตั้งอยู่

กรณีผู้ให้บริการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินได้ แต่จะต้องมีหลักฐานใบรับตามมาตรา 105 ทวิ คือ ระบุชื่อนามสกุลของผู้มีเงินได้ วัน เดือน ปีที่ใช้บริการ และจังหวัดที่เดินทางท่องเที่ยวหรือจังหวัดที่ที่พักตั้งอยู่

ส่วนใบจองห้องพัก หรือใบเสร็จจากเว็บไซต์ที่ให้บริการจองโรงแรม ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ต้องระบุลำดับที่ได้รับการรับรองเส้นทางท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในหลักฐานการรับเงินด้วย


4.ซื้อสินค้าโอทอป (OTOP)

เงื่อนไข : ต้องซื้อจากร้านค้าโอทอปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

จำนวนเงินลดหย่อนภาษี : ไม่เกิน 15,000 บาท
ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562
หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี : ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ซื้อคอนโดบ้าน ลดหย่อนการ เสียภาษี
5.ซื้อบ้าน-คอนโดมิเนียม

สรุปแบบง่าย คือ หากเราซื้อบ้านหลังแรกที่เป็นชื่อของเราราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท จะสามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ทันที 200,000 บาท

เงื่อนไข :

 • สำหรับการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ต้องเป็นบ้านหรือคอนโดหลังแรก (ผู้ซื้อต้องไม่เคยมี หรือไม่เคยเป็นเจ้าของอสังหาฯ มาก่อน)
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งบ้านใหม่ หรือบ้านมือสองก็ได้
 • มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562
 • ผู้ซื้อต้องถือครองกรรมสิทธิ์ติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้ซื้อเสียชีวิต หรือกรณีอสังหาริมทรัพย์นั้นสิ้นสภาพไปทั้งหมด) หากอยู่ระหว่างดาวน์ ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ เพราะถือว่ายังไม่โอนกรรมสิทธิ์

จำนวนเงินลดหย่อนภาษี : ไม่เกิน 200,000 บาท
ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 30 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562
หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี : เอกสารและหลักฐานการซื้อบ้าน-คอนโด

เสียภาษี ยังไงบ้าง

เปย์ปุ๊บ ลดหย่อนปั๊บ 2 เท่า 

นอกเหนือจากการจับจ่ายซื้อของ หรือการซื้อกองทุนต่าง ๆ มาใช้ลดหย่อนภาษีแล้ว ปีนี้เงินบริจาคยังนับเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้คุ้มค่าไม่แพ้กัน โดยปีนี้ หากคุณบริจาคตาม 2 ประเภทที่กำหนด จะช่วยลดหย่อนได้มากสุดถึง 2 เท่า อย่าง 

 • เงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษา การกีฬา สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และช่วยเหลือสังคม โดยสามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ และ ในปี 2562 นี้ กรณีการบริจาคให้แก่สถานศึกษา จะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e – Donation เท่านั้น
 • ค่าลดหย่อนบริจาคสถานพยาบาลรัฐ ของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน เป็นมาตรการที่กระตุ้นให้บริจาคกับสถานพยาบาลของรัฐ แต่มีเงื่อนไขว่า เมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ

เสียภาษี ประกันชีวิต

เรื่องน่าสนใจสำหรับภาษีในปี 2563 

ปีหน้าเรียกได้ว่ามีการอัปเดตเรื่องภาษีกันอีกมากมายเลย เราแวะเวียนมาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรที่จะประกาศใช้ ปรับลดบ้างในปีหน้า

 • ภาษีที่ดิน 2563 สรุปยังไงกัน แน่ ?

สรุปแบบสั้น ๆ ภาษีที่ดิน ปี 2563 มีกำหนดเริ่มใช้งานจริง ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ และทำการยกเลิกภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ทันที 

ส่วนการจ่าย จะเริ่มให้จ่ายภาษีครั้งแรกภายในสิ้นเดือนเมษายน 2563 อย่างที่ประกาศออกมา โดยจะแบ่งเป็นที่ดิน 4 ประเภท คือ ที่ดินสำหรับเกษตร, ที่ดินสำหรับที่อยู่อาศัย, ที่ดินสำหรับพาณิชย์ และที่ดินรกร้าง 

ซึ่งที่ดินทั้ง 4 ประเภทนี้ จะมีกำหนดอัตราภาษีแตกต่างกันตามประเภท แต่ใช้ฐานในการคำนวณเดียวกัน คือ ราคาประเมิน และจะใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = ราคาประเมินทรัพย์สิน x อัตราภาษี (แต่ละประเภท)

กองทุนลดหย่อนภาษี3

 • รื้อตำรา กองทุน LTF หมดอายุลดหย่อนสิ้นปี 2562 !?

จัดว่าเป็นข่าวช็อกของนักลงทุน และชื่นชอบการลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนประเภทนี้มาก ๆ เพราะล่าสุดมีข่าวออกมาว่า ปี 2562 นี้ จะเป็นปีสุดท้ายที่ซื้อ LTF แล้วลดหย่อนภาษีได้ 

อธิบายกันให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ปีหน้าก็จะยังซื้อมาลดหย่อนได้ (ภาษีของปี 2562 ที่เราจะยื่นกันต้นปี 2563) แต่หลังจากปี 2563 เจ้ากองทุน LTF จะไม่มีให้คุณซื้อมาช่วยลดหย่อนภาษีแล้วนั่นเอง แต่อาจจะมีกองทุนใหม่อย่าง SEF เข้ามาแทนที่ ยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไป

การลดหย่อนภาษีนั้น เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันทุกปีเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่สำหรับใครที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ลองมาทำ ประกันชีวิตกับ rabbit finance เพราะนอกจากจะช่วยคุ้มครอง ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ทุกปีเลยนะคะ


avatar
by คะน้าใบเขียว
นักเขียนรุ่นไฮบริด ผู้ไม่คุ้นชินกับมักเกิ้ล ชอบกลางคืน มีความสุขเป็นพิเศษถ้าได้กินแซลมอน และผูกมิตรได้ด้วยของกินอร่อยๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon