เอกชนบริจาคเงินเข้ากองทุนคนจน ใครได้ประโยชน์

posted: 1 year ago
เอกชนบริจาคเงินเข้ากองทุนคนจน ใครได้ประโยชน์

comments

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงเรื่อง กองทุนประชารัฐ หลังจากที่เปิด ลงทะเบียนคนจน 2 รอบที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลได้ข้อมูลที่น่าสนใจแบบที่ประเทศไม่เคยมีมาก่อน เลยมองว่าน่าจะต้องทำให้ข้อมูลนี้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ประกอบกับตอนนี้มองว่าประเทศไทยกำลังเนื้อหอมเป็นที่เข้าตาของชาวต่างชาติ มีการประเมินว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยเราออกมาเป็นที่น่าพอใจ รวมไปถึงโครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมเชื่อว่าเรื่องที่ไม่ดีในประเทศกำลังคลี่คลายไปได้เรื่อยๆ

และช่วงที่ผ่านมาก็มีนักลงทุนจากญี่ปุ่นมากกว่า 500 บริษัทมาเยือนประเทศไทยเรา น่าจะมีกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนรองรับด้วย


 

เอกชนกับการบริจาคเงินเข้ากองทุนประชารัฐ

ส่วนตัวมองว่า การบริจาคเงินเข้ากองทุนประชารัฐ ก็มีข้อดีไม่น้อยเหมือนกัน เพราะอย่างที่ท่านรองนายกได้พูดไว้หลังจากที่มีนโยบายรัฐบาลที่ให้คนจนมาลงทะเบียนถึงสองรอบ พร้อมทั้งมีการทำการสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ที่มาลงทะเบียนด้วย

ส่วนตัวเชื่อว่าข้อมูลที่ได้มาน่าจะมีประโยชน์ในการอัดฉีดเงินเข้าไปในกองทุนหมู่บ้านพร้อมแจงวัตถุประสงค์ของเงินได้อย่างดี น่าจะใช้เงินกระตุ้นได้แตกต่างจากที่เป็นมาในอดีต

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลมีเงินเข้าสนับสนุนแล้วใช้จ่ายผ่านนโยบายรัฐบาลต่างๆ โดยเฉพาะการที่อัดเงินเข้าไปใน กองทุนหมู่บ้าน เป็นการอัดฉีดเงินที่ดีที่สุด

ส่วนมองมองว่า การอัดเงินเข้ากลุ่มคนที่มีรายได้น้อย จะทำให้เกิดรอบหมุนของเศรษฐกิจได้หลายรอบมากกว่า จึงได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ


กองทุนประชารัฐ

บริจาคเงินเข้ากองทุนประชารัฐ คือ CSR รูปแบบใหม่?

 

เนื่องจากทุกปี บริษัทมี กิจกรรม CSR อยู่แล้ว ก็เปลี่ยนจากทำ กิจกรรม CSR แบบทั่วไปมาบริจาคเจ้ากองทุนประชารัฐแทนเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากรากหญ้า โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาท

ส่วนบริษัทก็ถือว่าเป็นกิจกรรม CSR ของบริษัทเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม เพราะอย่างที่ท่านสมคิดแจงไว้ว่า บริษัทก็มีงบประมาณส่วนนี้อยู่แล้ว และเชื่อว่าเงินบริจาคส่วนนี้จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ด้วย ยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัว

ข้อควรระวังในการใช้นโยบายนี้ คือ

นโยบายรัฐบาลส่วนใหญ่จะเป็นวงกว้าง ส่วนตัวเป็นห่วงเรื่อง ประสิทธิภาพว่าเงินจะถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมหรือเปล่มีการตรวจสอบหรือไม่?

เพราะสังเกตได้ว่า จากในอดีตที่ผ่านมางบประมาณที่ถูกอัดฉีดเข้าไปใน กองทุนหมู่บ้านๆต่างๆ หมู่บ้านที่เอาไปบริหารและออกมาเป็นรูปเป็นร่างจริงๆมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับเงินที่ลงไปทั้งหมด

รัฐบาลน่าจะต้องมีวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างเหมาะสม ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับโครงการผ่านมาในอดีต

นโยบายรัฐบาลเป็นอะไรที่มีประโยชน์มาก แต่จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆ ถ้างบประมาณต่างๆ ไม่ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสม ประเทศจะพัฒนาได้ต้องอาศัยหลากหลายปัจจัยทุกคนต้องช่วยกันทั้งภาครัฐบาล เอกชนหรือไปถึงภาคประชาชนด้วย ถ้าขาดปัจจัยใดปัจจัยนึงไปประเทศไทยเราก็ยากที่จะก้าวต่อเช่นกัน


avatar
by JK, CFP®
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon