เช็คเส้นทาง “ปิดถนนสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู” มีที่ไหนบ้าง ?

posted: 1 year ago
1,680 views
เช็คเส้นทาง “ปิดถนนสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู” มีที่ไหนบ้าง ?

comments

ในปัจจุบันมีการก่อสร้าง เส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคต มากกว่า 11 สาย โดยการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ มักผ่านย่านชุมชนหรือถนนสายสำคัญต่างๆ จึงทำให้หลายครั้งต้องปิดช่องทางการจราจร หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่กีดขวาง เส้นทางรถไฟฟ้า เพื่อให้การก่อสร้างรถไฟฟ้าดำเนินไปด้วยความสะดวก

ตัวอย่างเช่น การรื้อถอนสะพานข้ามแยกเกษตร เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต หรือการรื้อถอนถอนเสาโฮปเวลล์ เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต

ซึ่งการรื้อถอนเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างรถไฟฟ้านั้น มักตามมาด้วยปัญหาการจราจรติดขัด อย่างสาหัส ทำให้ทางโครงการรถไฟฟ้าจึงต้องเพิ่มช่องทางการจราจรใหม่ๆ หรือช่องทางลัด เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรให้แก่ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในเส้นทางนั้นๆรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ขอขอบคุณภาพจาก www.mrta.co.th

เส้นทางที่ปิดการจราจร เพื่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีที่ไหนบ้าง ?

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มี ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา ถึงข้อบังคับ เจ้าพนักงานจราจรทางบก จังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการ ห้ามจอดรถทุกชนิด บนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ

รวมถึงการประกาศปิดกั้นช่องทางการเดินรถ และการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ตามแผนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู เป็นระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มีระยะทางรวมประมาณ 36 กิโลเมตร โดยเส้นทางที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศปิดกั้นช่องทางการเดินรถ มีดังนี้

รถไฟฟ้าสายสีชมพู
ขอขอบคุณภาพจาก www.mrta.co.th

1. ถนนรัตนาธิเบศร์

ถนนรัตนาธิเบศร์ เป็นถนนที่มีระยะทางต่อจากถนนงามวงศ์วานตั้งแต่ทางแยกแคราย ไปจนถึงถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกที่ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ โดยเส้นทางบนถนนรัตนาธิเบศร์ที่มีการปิดถนน เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้แก่

  • ปิดถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณป้ายรถเมล์หน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถึง สี่แยกแคราย ช่องทางขวาสุด 1 ช่องทาง และช่องทางซ้ายสุดด้านขาเข้า 1 ช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2561

 

  • ปิดถนนรัตนาธิเบศร์ขาเข้า บริเวณทางเบี่ยงคู่ขนาด เข้าช่องทางหลักหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2561
รถไฟฟ้าสายสีชมพู
ขอขอบคุณภาพจาก www.mrta.co.th

2. ถนนติวานนท์

ถนนติวานนท์ เป็นเส้นทางเชื่อมการคมนาคมระหว่างพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดปทุมธานี เส้นทางหลักที่เป็นที่รู้จักกันดีในถนนสายนี้ คือ สี่แยกติวานนท์ เขตอำเภอเมืองนนทบุรี, ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด เขตอำเภอปากเกร็ด และถนนติวานนท์-ปทุมธานี เขตอำเภอเมืองปทุมธานี

โดยเส้นทางบนถนนติวานนท์ที่มี การแจ้งหยุดใช้รถใช้ถนน เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้แก่

  • ปิดถนนติวานนท์ ตั้งแต่ สะพานข้ามคลองบางตลาด ถึง แยกชลประทานด้านขาออก จำนวน 1 ช่องทางด้านขวาสุดและด้านขาออกอีก 1 ช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

  • ปิดถนนติวานนท์ ตั้งแต่ สะพานข้ามคลอง บางตลาด ถึง แยกชลประทานด้านขาออก จำนวน 2 ช่องทางด้านขวา ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2561

 รถไฟฟ้าสายสีชมพู
ขอขอบคุณภาพจาก www.mrta.co.th

3. ถนนแจ้งวัฒนะ

ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นถนนสายหนึ่งในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และเขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งถนนแจ้งวัฒนะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงท่าเรือปากเกร็ด-ทางแยกปากเกร็ด ช่วงทางแยกปากเกร็ด-คลองประปา และช่วงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ-คลองประปา

โดยเส้นทางบนถนนแจ้งวัฒนะที่มีการปิดถนน เพื่อก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้แก่

  • ปิดถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ เชิงทางลงสะพานพระราม 4 ถึง หน้ากองดุริยางค์ตํารวจด้านขาเข้า จำนวน 1 ช่องทางด้านขวาสุด ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561

 

  • ปิดถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ ปากซอยแจ้งวัฒนะ 41 ถึง เชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองประปาด้านขาเข้าจำนวน 1 ช่องทางด้านขวาสุด ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561

 

  • ปิดถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ เชิงทางลงสะพานพระราม 4 ถึง หน้ากองดุริยางค์ตํารวจด้านขาเข้า จำนวน 2 ช่องทางด้านขวา ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561

 

  • ปิดถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ ปากซอยแจ้งวัฒนะ 41 ถึง เชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองประปาด้านขาเข้าจำนวน 2 ช่องทางด้านขวา ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561

 

  • ปิดจราจรบนสะพานข้ามคลองประปา ตั้งแต่ เชิงสะพาน ถึง สุดเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ด้านขาเข้า จำนวน 1 ช่องทาง และด้านขาออกอีก 1 ช่องทางด้านขวา ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ถึง 30 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ข้อมูลการปิดถนนในพื้นที่ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ เป็นเพียงการวางกรอบเวลาตามข้อกำหนดจราจร ที่ต้องออกให้ครอบคลุมระยะเวลาการทำงานเท่านั้น และในปัจจุบันยังไม่มีการปิดผิวจราจรแต่อย่างใด โดยทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเข้าพื้นที่ดำเนินการ

ดังนั้น คุณยังไม่ต้องเป็นกังวลไปว่า ในวันพรุ่งนี้สภาพการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ หรือถนนแจ้งวัฒนะ ที่ต้องใช้สัญจรเป็นประจำทุกวันจะ ติดขัดอย่างสาหัส เช่นเดียวกับเส้นทางที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายอื่นๆ


avatar
by wacheese
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon