ไทยดันเพื่อนบ้านใช้ พร้อมเพย์ หนุนระบบการเงินระหว่างประเทศ

posted: 7 months ago
ไทยดันเพื่อนบ้านใช้ พร้อมเพย์ หนุนระบบการเงินระหว่างประเทศ

comments
  • คณะกรรมการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านตลาดเงินฯ หนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำธุรกิจประกันภัยต่อ (Reinsurance) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทรับประกันภัยต่อระดับโลก มาเปิดสาขาในประเทศไทย
  • ส่งเสริมให้นำระบบพร้อมเพย์ขยายออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อให้ทุกคนสามารถส่งเงินไปยังบัญชีของญาติพี่น้องในประเทศของตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้การทำธุรกรรมการเงินต่างๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น เราสามารถโอนเงิน เช็คยอดเงิน หรือจ่ายบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ผ่านทาง internet banking บนสมาร์ทโฟนได้เลย รวมถึงบริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่าง “พร้อมเพย์” ที่ช่วยให้การชำระเงินสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องไปที่ธนาคารก็สามารถทำได้

 

พร้อมเพย์

ภาคธุรกิจเผยแผนส่งเสริมการค้ากับกลุ่ม CLMV

หลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านตลาดเงินตลาดทุนของไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในวาระการประชุมครั้งนี้ ได้เปิดเผยข้อสรุปแก่แหล่งข่าวว่า

ข้อสรุปที่จะนำไปเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป อาทิ แผนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของภูมิภาค โดยใช้ประเทศไทยเป็นตัวกลางระดมทุนผ่านตราสารหนี้ ตราสารทุน เช่น การระดมทุนแบบ Cross listing (การจดทะเบียนข้ามตลาดหลักทรัพย์ของประเทศลาว), การส่งเสริมการออกตราสารทุนในประเทศกัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการไทยและต่างชาติได้ใช้ตลาดทุนไทยเป็นศูนย์กลางในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) โดยนายสมคิดกล่าวว่า

“ที่ประชุมยังต้องการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านประกันภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำธุรกิจประกันภัยต่อ (Reinsurance) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทรับประกันภัยต่อระดับโลก มาเปิดสาขาในประเทศไทย เพราะไทยมีแผนลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการ และจำเป็นต้องทำประกันภัยแทบทุกโครงการ”


พร้อมเพย์

สนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านใช้ “พร้อมเพย์” ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้กล่าวว่า ที่ประชุมต้องการที่จะส่งเสริมให้นำระบบพร้อมเพย์ขยายออกไปในกลุ่ม CLMV เพียงโอนเงินผ่านมือถือ ก็สามารถส่งเงินไปยังบัญชีของญาติพี่น้องในประเทศของตนเองได้

ด้วยความที่พร้อมเพย์เป็นบริการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตราค่าบริการต่ำมาก หรือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน และยังมี QR Code เป็นมาตรฐานกลาง ที่สามารถนำมาใช้โอนเงินได้ ล่าสุด ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังหารือกับธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

เพราะขณะนี้การส่งเงินกลับบ้านมีต้นทุนสูงถึง 10% หากเปลี่ยนมาใช้การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ได้ ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโอนข้ามประเทศได้อีกด้วย

ในส่วนของข้อตกลงเรื่องสกุลเงินท้องถิ่นในการโอนข้ามประเทศ ยังคงเป็นปัญหา เพราะขณะนี้ความนิยมในการใช้สกุลเงินดอลลาร์ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็เริ่มมีการซื้อ-ขายสินค้ากับทางประเทศจีนเป็นเงินบาทและเงินหยวนในสินค้าหลายรายการ ส่วนเรื่องสกุลเงินท้องถิ่นจึงต้องใช้เวลาหารือกันเพื่อหาทางออกกันต่อไป


ที่มา : Thairath


avatar
by IN-Wsible

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon