Rabbit Media สื่อนวัตกรรมใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิตอล

posted: 2 years ago
Rabbit Media สื่อนวัตกรรมใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิตอล

comments

Rabbit ผู้นำด้านดิจิตอลไลฟ์สไตล์ เตรียมส่ง Rabbit Media บริการสื่อนวัตกรรมใหม่เอาใจนักการตลาด เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่เปี่ยมประสิทธิภาพ เชื่อมโยงโลกออฟไลน์และออนไลน์ด้วยการตลาดแบบ O2O Marketing เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นในยุคดิจิตอล


Rabbit Media : Omnichannel Media Solutions ที่เชื่อมโยง brands ตามกลุ่มลูกค้าที่ตรงจุด ด้วย datamining และ targeting จากฐานข้อมูลลูกค้า Rabbit กว่า 5 ช่องทาง ทั้งจาก Rabbit Card, Rabbit Daily, Rabbit Finance, Rabbit Rewards และ Rabbit LINE pay
ด้วยศักยภาพของทั้ง VGI ที่ครอบคลุมสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย สื่อโฆษณาในสนามบิน รวมไปถึงสื่อโฆษณากลางแจ้งและบนมือถือที่ตอบโจทย์ตามคอนเซ็ปต์ attack on the senses ด้วยเทคโนโลยี Geo-Fencing ที่ช่วยรองรับรูปแบบโฆษณาที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่กำหนดแบบเชื่อมโยงถึงกันหมดทั้งในสื่อ Offline และ Online เพื่อสร้างรูปแบบการสื่อสารให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถรองรับการทำการตลาดในยุคดิจิตอลได้อย่างหลากหลายและตอบโจทย์ทุกความต้องการ


geofencing


นักการตลาดจับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น

Rabbit Card คือหนึ่งในฐานข้อมูลของ Rabbit Media ที่มีผู้ถือบัตรมากกว่า 7 ล้านใบ ด้วยฐานข้อมูลทั้ง 5 ช่องทางทำให้ Rabbit Media สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้นักการตลาดมองเห็นภาพของกลุ่มเป้าหมายที่มีมิติชัดเจนมากขึ้น จากเดิมที่นักการตลาดอาจรู้จักลูกค้าแค่ เพศ หรือ อายุ เป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยทำงาน (Demographic) วันนี้ Rabbit Media ไม่เพียงสามารถช่วยวิเคราะห์ลงไปถึงความสนใจ และไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต (Intention) ที่ถูกจัดเก็บจากช่องทาง online ต่างๆ ของ Rabbit Media เช่น ลูกค้าที่เปิดอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ fashion ผ่าน Rabbit Daily แต่ยังสามารถเจาะลึกถึงภาคปฏิบัติว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตจริงอย่างไร (Action) จากช่องทาง offline เช่น พฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านช่องทาง Rabbit LINE pay หรือ แม้กระทั่งเวลาและสถานีเข้าออกบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ Rabbit Media สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายรวมถึงวางแผนโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำและชัดเจนกว่าช่องทางการตลาดแบบเดิมอย่างมาก


rabbitData


Examples


ประยุกต์ใช้ข้อมูลฐานลูกค้าเพื่อเลือกสื่อ สถานที่ และ เวลาที่เหมาะสม

หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Rabbit database และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องแล้ว Rabbit Media ก็จะสามารถเลือกเจาะจงหาสถานที่ และ วันเวลาที่ลูกค้ากลุ่มนั้นๆ อยู่ได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถเลือกสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างเหมาะสม หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของ Rabbit Media คือนำมาใช้ในการทำสื่อการตลาดที่เรียกว่า Station takeover ซึ่งเป็นการทำการตลาดสำหรับ 11th Street โดยมีการโฟกัสสื่อโดยรอบสถานีสยาม ซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มลูกค้าขาช๊อปส่วนใหญ่ชอบเดินทางไป และระหว่างที่ลูกค้าอยู่ในบริเวณสถานีสยาม ก็จะมีการแสดงสื่อต่างๆ ของทาง 11th Street ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook อีกด้วย ทำให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ เห็นทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ในสถานที่และวันเวลาเดียวกัน

stationtakeover


เปิดประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภคด้วยการตลาดเชิงสร้างสรรค์

Rabbit Media คาดหวังว่าบริการสื่อนวัตกรรมจะเป็นทางเลือกใหม่ให้นักการตลาดก้าวข้ามข้อจำกัดด้านสื่อ และเปิดประตูไปสู่วิธีการใหม่ในการสื่อสารกับผู้บริโภคในยุคดิจิตอลที่พัฒนาไปสู่การเป็น Smart consumer ซึ่งมีอัตลักษณ์และความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยบริการ Rabbit Media จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ลดช่องว่างระหว่างแบรนด์ และกลุ่มเป้าหมาย โดยนำไปสู่การตลาดเชิงสร้างสรรค์ในอนาคตอย่างแน่นอน


funnel


 


avatar
by Wanwara Sutthisak
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon