ทำไมตกงานแล้วต้องลงทะเบียนคนว่างงาน Online

posted: 2 years ago
9,321 views
ทำไมตกงานแล้วต้องลงทะเบียนคนว่างงาน Online

comments

“คนว่างงาน” คงเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนหลายคนไม่อยากเป็นเพราะนั่นหมายถึง การไม่มีเงินเดือนที่จะมาจุนเจือชีวิตประจำวันในแต่ละวัน ไหนจะภาระหนี้สินต่างๆที่มีอีก แค่คิดก็รู้สึกมีกำลังขนาดทำงานโดยไม่ต้องมีวันหยุดได้แล้ว

ในเมื่อชีวิตนั้นไม่มีอะไรแน่นอน หากวันนึงอยู่ดีๆกลายเป็นคนว่างงานขึ้นมาจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ ประกันสังคม ที่เราส่งไปจะช่วยอะไรเราได้บ้าง แล้วลงทะเบียนว่างงานนั้นสามารถทำได้กี่วิธี เงินชดเชยที่จะได้เป็นจำนวนเท่าไร เรามีคำตอบทั้งหมดที่คนว่างงานทุกคนควรรู้มาบอกกันในบทความนี้แล้ว ไปติดตามกันเลย


 


ประกันสังคมช่วยอะไรได้บ้าง

สำหรับ “มนุษย์ออฟฟิศ” หรือคนที่ทำงานบริษัทมาเกิน 1 ปีนั้นทางบริษัทจะมีการส่งประกันสังคมให้อยู่แล้วก็อาจจะเบาใจไปได้เปราะหนึ่ง เนื่องจากตามสิทธิของประกันสังคมแล้ว

เมื่อบุคคลที่ส่งเบี้ยสมทบติดต่อกันมากกว่า 6 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคมจะแบ่งเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้

 1. ถูกให้ออกจากงานหรือโดนเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนการว่างงาน 50% ของเงินเดือนบริษัทแต่ไม่เกิน 15,000 บาทเป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่องของรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม เช่น คุณเงินเดือน 30,000 บาท ก็จะได้รับเงินทดแทนเป็นจำนวน 15,000 บาทเป็นระยะเวลา 6 เดือน
 2. ลาออกหรือหมดสัญญา จะได้รับเงินทดแทน 30% จากเงินเดือนบริษัทเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 90 วันหลังขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ยกตัวอย่างคุณเงินเดือน 30,000 บาท ก็จะได้เงินทดแทนจำนวน 10,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน

 

 


 

ลงทะเบียนว่างงาน


 ขอรับสิทธิจากประกันสังคมต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 •     แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (รับได้ที่สำนักงานประกันสังคม)
 •     บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 •     รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 •     หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงาน 
 •     หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 •     สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของตัวเอง             ผ่าน 9 ธนาคาร ดังนี้
 1.      ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 2.      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 3.      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 4.      ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 5.      ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 6.      ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 7.      ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 8.      ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 9.      ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นคนว่างงาน

สำหรับขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนว่างงานนั้นตัวผู้ขอยื่นสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

ขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

 •     ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานที่ สำนักจัดหางานของสำนักงานประกันสังคม
 •     กรอกแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
 •     กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
 •     รอรับจดหมายแจ้งการอนุมัติรับสิทธิทดแทนกรณีว่างงาน
 •     กรณีที่ไม่พอใจคำตัดสินสามารถยื่นอุทรณ์ได้ภายใน 30 วัน

ขึ้นทะเบียนผ่านระบบ Online

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้ทางประกันสังคมได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ด้วยสามารถยื่นขอรับสิทธิผ่านทางระบบ Online หน้าเว็บไซต์ของประกันสังคมได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 •        เข้าไปที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (www.doe.go.th)
 •        กดลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน
 •        กรอกข้อมูลในหน้าข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง
 •        เข้ามายังหน้าขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้วกรอกข้อมูลในช่องต่างๆให้เรียบร้อย
 •        พิมพ์แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนว่างงานเพื่อไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม

 


เงินชดเชยว่างงาน

รับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้ตอนไหน

สำหรับคนที่ยื่นขอรับสิทธิทดแทนกรณีว่างงานทั้ง 2 วิธี เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้ามารายงานตัวออนไลน์ผ่านระบบทางหน้าเว็บไซต์ทุก 1 เดือนตามวันและเวลาที่ทางประกันสังคมระบุ โดยสามารถรายงานตัวได้ก่อนและหลัง 7 วันที่ถึงกำหนดรายงานตัวโดยเงินชดเชยจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณหลังจากที่คุณดำเนินการรายงานตัวตามขั้นตอนเรียบร้อย

ผู้ประกันตนประเภทไหน ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนว่างงาน

สำหรับผู้ประกันตนที่สามารถใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนว่างงานนั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 •     เคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 โดยนำส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและออก               จากงานไม่เกิน 6 เดือน
 •     ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ

โดยต้องส่งแบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกให้จากทางราชการโดยนำส่งที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดที่สังกัดอยู่สิทธิคุ้มครองตามมาตรา 39 มีอะไรบ้าง

สำหรับผู้ประกันตน ม.39 นั้นจะต้องนำส่งเบี้ยประกันเดือนละ 432 บาทเพื่อได้สิทธิคุ้มครองจากประกันสังคมทั้งหมด 6 กรณี ดังต่อไปนี้

 •     เจ็บป่วย
 •     คลอดบุตร
 •     ทุพพลภาพ
 •     เสียชีวิต
 •     สงเคราะห์บุตร
 •     ชราภาพ

การสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

 •     ตาย
 •     กลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
 •     ขาดส่งเงินสมทบเกิน 3 เดือน
 •     ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือนในระยะเวลา 1 ปี

สุดท้ายนี้ถึงแม้ประกันสังคมนั้นจะมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมในการใช้ชีวิตของเราก็จริงแต่ด้วย เบี้ยประกัน ที่ต่ำทำให้ความคุ้มครองก็ต่ำไปด้วยซึ่งอาจจะไม่ถูกใจหรือไม่เป็นที่พอใจของหลายคนนัก

เพราะฉะนั้นแล้วลองหันมามอง กรมธรรมม์อื่นๆ ที่สามารถให้ความคุ้มครองตัวคุณเพิ่มจากประกันสังคมเพื่อที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีทางเลือกในการคุ้มครองชีวิตของตนเองได้ดีที่สุดและมากขึ้นอีกทางหนึ่ง….

 

 


avatar
by Suma9mek
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon