7 พฤติกรรมเสี่ยงของไบค์เกอร์มือใหม่ที่ควรเลิกทำ

posted: 2 ปีที่แล้ว
7 พฤติกรรมเสี่ยงของไบค์เกอร์มือใหม่ที่ควรเลิกทำ

comments

ในปัจจุบันความนิยมในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ประเภท “บิ๊กไบค์” มีเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ไบค์เกอร์หน้าใหม่ๆ เกิดขึ้นตามมาด้วย

ไบค์เกอร์มือใหม่ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนหลายคน ยังไม่มีความคุ้นเคยในการขับขี่หรือการใช้รถมอเตอร์ไซค์มากนัก จึงทำให้มีข้อผิดพลาดและ พฤติกรรมการขับรถ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่ตนเอง และผู้สัญจรรายอื่น ๆ ด้วยบิ๊กไบค์

พฤติกรรมที่ไบค์เกอร์มือใหม่ไม่ควรทำ !

นอกจากการไม่เคารพกฎจราจร หรือการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนดที่ พ.ร.บ.จราจรทางบก ตั้งไว้แล้ว ยังมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ไบค์เกอร์มือใหม่ไม่ควรทำ ?

  • การละเลยป้ายสัญญาณจราจร

ผู้ใช้รถใช้ถนนบางกลุ่มมักจะละเลย ป้ายสัญญาณจราจร เพราะมักคิดว่าตนเองมีความคุ้นชินกับถนนที่ใช้สัญจรเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงนั้นผู้ใช้รถทุกคนต้องให้ความสำคัญกับป้ายสัญญาณจราจร เพราะป้ายสัญญาณจราจรเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ควบคุมการใช้รถใช้ถนนให้มีความเหมาะสมกับเส้นทางนั้นๆ

และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่อีกด้วย นอกจากการให้ความสำคัญกับป้ายสัญญาณจราจรแล้ว ไบค์เกอร์มือใหม่ควรหมั่นศึกษา และทบทวนความหมายของป้ายสัญญาณจราจรทั้งที่พบเห็นเป็นประจำ และยังไม่คุ้นชินมาก่อน

เพื่อที่จะได้ไม่เกิดการลืมเลือนและมีความเข้าใจป้ายจราจรอย่างถ่องแท้ ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้คุณสามารถทำตามป้ายสัญญาณจราจรได้อย่างถูกต้อง ขณะควบ รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปวิ่งเล่นในท้องถนน

  • เว้นระยะห่างของรถคันหน้าน้อยเกินไป

อุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มี สภาพการจราจรหนาแน่น มักเกิดจากการเว้นระยะห่างของรถที่ไม่เหมาะสม และกระชั้นชิดรถคันข้างหน้ามากเกินไป ซึ่งพฤติกรรมนี้จะทำให้คุณไม่สามารถมองเห็นทัศนะวิสัยข้างหน้า รวมถึงไม่สามารถควบคุมรถของคุณได้ทันท่วงที

หากผู้ขับขี่รถคันข้างหน้าเปลี่ยนการตัดสินใจกะทันหัน หรือไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวให้แก่คุณ แม้คุณจะมีพื้นที่จำกัด หากขับขี่ในพื้นที่ที่มีสภาพการจราจรหนาแน่น แต่คุณก็ควรจะเว้นระยะห่างบ้าง เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์

  • ใช้คลัตช์เกินความจำเป็น

คลัตช์ (Clutch) เป็น ระบบเกียร์ที่นิยมใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ โดยมีวิธีการใช้ คือ ผู้ขับขี่จะต้องกำคลัตช์ที่แฮนด์รถด้านซ้ายทุกครั้งที่เข้าเกียร์ ซึ่งอาจจะทำให้ไบค์เกอร์มือใหม่สับสน เพราะวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ด้วยการใช้คลัตช์นี้มีอยู่มาก เช่น การเปลี่ยนเกียร์ 2 จะต้องงัดขึ้นบนโดยต้องรอให้จังหวะคันเกียร์ผ่านช่วงเกียร์ว่าง แล้วค่อยขึ้นมาตำแหน่งเกียร์ 2

อีกทั้งไบค์เกอร์มือใหม่มักมีความเข้าใจผิดว่า การกำคลัตช์ตลอดเวลาจะช่วยให้เครื่องยนต์รถไม่ดับ ซึ่งการกำคลัตช์เกินความจำเป็นนี้ จะส่งผลให้เกิดอาการรอบเครื่องหมุนฟรี ทำให้ไม่มีแรงฉุดยากต่อการควบคุม และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  • การใช้เกียร์ผิดจังหวะ

ไบค์เกอร์มือใหม่ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่มีเกียร์แตกต่างกับรถมอเตอร์ไซค์คันเดิม อาจจะเกิดความสับสน และความเข้าใจผิดในการใช้เกียร์ได้ โดยเฉพาะรถบิ๊กไบค์ที่มีลักษณะการใช้เกียร์มากกว่า 4 ประเภท เช่น การออกตัวด้วยเกียร์ 2 หรือการเปลี่ยนเกียร์ในจังหวะที่รอบเครื่องยังหมุนรอบไม่ได้เท่าที่ควร

โดยการ ใช้เกียร์ผิดจังหวะ นี้จะไม่ส่งผลต่อให้เกิดความเสียหายของรถมอเตอร์ไซค์มากนัก เพียงแต่จะทำให้เสียจังหวะของรอบเครื่องยนต์ และอาจจะส่งผลให้สิ้นเปลืองอัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น

ซึ่งในปัจจุบันผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ได้พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการใส่ตำแหน่งเกียร์บนหน้าจอแสดงผล และการมีไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์เมื่อรอบของเครื่องยนต์ถึงจังหวะที่สมควร

รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

  • ไม่ใช้ Engine Brake

Engine Brake คือ ทักษะการใช้แรงฉุด หรือความหน่วงของเครื่องยนต์ที่เกิดขึ้น เมื่อเร่งความเร็วสูงสุด หรือยกล้อรถ เพื่อให้เครื่องยนต์จะเกิดอาการหน่วง และความเร็วลดลง ซึ่งทักษะนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ไบค์เกอร์บิ๊กไบค์มือใหม่ควรฝึกฝนการใช้ให้ชำนาญ

เพราะนอกเหนือจากการช่วยให้รถมอเตอร์ไซค์ชะลอตัว และลดความเร็วลงแล้ว ยังช่วย ดการสึกหรอของระบบเบรก ที่ต้องใช้อย่างหนักในการหยุดรถแต่ละครั้ง โดยปราศจาการใช้ทักษะ Engine Brake

  • การเข้าโค้งด้วยความเร็ว

เนื่องจากไบค์เกอร์มือใหม่ อาจจะยังไม่มีความคุ้นเคยกับรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ หรือเส้นทางใหม่ๆ จึงไม่สามารถคาดเดาความเร็วที่เหมาะสมของรถมอเตอร์ไซค์ต่อลักษณะเส้นทางรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเส้นทางโค้งได้ ที่ความเหมาะสมของอัตราเร็วจะแตกต่างกันออกไป

ทั้งอัตราความเร็วก่อนเข้าโค้ง กลางโค้ง หรือทางออกโค้ง ดังนั้นไบค์เกอร์ควรศึกษาคู่มือ หรือฝึกฝนการใช้รถมอเตอร์ไซค์ รวมถึงเส้นทางให้เกิดความชำนาญ เพื่อที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของคุณให้มากขึ้น

มอเตอร์ไซค์

  • ทัศนะวิสัยในการมองเห็นคับแคบ

การขับขี่รถอย่างปลอดภัยนั้น ผู้ขับขี่ทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ ควรจะมีระยะการมองเห็นที่สามารถมองเห็นได้กว้างและไกล เพื่อที่จะช่วยอำนวยให้การขับรถของคุณง่ายขึ้น และสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติได้อีกด้วย ถึงแม้รถของคุณจะมีขนาดเล็กก็ตาม

นอกจากการมีทัศนะวิสัยดังกล่าวแล้ว ขณะขับขี่คุณควรมองสิ่งรอบข้างด้วย เพื่อดูว่าจะมีสิ่งอันตรายที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายได้หรือไม่ ? และที่สำคัญไม่ควรมองเพียงแค่เส้นทางด้านหน้าอย่างเดียว

การเลิกพฤติกรรมเสี่ยงข้างต้นจะช่วยลดอุบัติเหตุให้กับไบค์เกอร์มือใหม่ที่ยังไม่มีความชำนาญในการใช้รถใช้ถนน แต่หากไบค์เกอร์มือใหม่และมือเก่าอย่างคุณ ยังมีความกังวลในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้แล้วล่ะก็

การทำ “ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์” ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้คุณ ขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจบนท้องถนนได้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยคุ้มครองคุณแล้ว ยังช่วยคุ้มครองรถของคุณอีกด้วย


avatar
by wacheese
Related stories
loading icon