วงจร ภาษีบาป ตัวสร้างเงิน แต่ทำลายสุขภาพ

posted: 9 months ago
วงจร ภาษีบาป ตัวสร้างเงิน แต่ทำลายสุขภาพ

comments

เคยสงสัยกันไหมคะ? ว่าทำไมเดี๋ยวนี้ บุหรี่ สุรา หรือแอลกอฮอล์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งเสพติดที่สร้างโทษต่อสุขภาพของคนไทย มีเกลื่อนกลาด วางขายกันอย่างหน้าชื่นตาบาน คนซื้อก็ซื้อกันอย่างเสรี โดยไม่คำนึงถึงโทษ และผลต่อสุขภาพที่จะตามมาในอนาคตเลย

แล้วแบบนี้จะโทษใครดี โทษสิ่งเสพติดพวกนี้ โทษรัฐบาลที่ปล่อยให้มีการค้าขายดำเนินธุรกิจเหล่านี้ หรือโทษผู้บริโภคเอง ที่นิยมชมชอบสิ่งต่างๆ เหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของตัวเอง

ขอบคุณคลิปวีดีโอจาก FM 101 Talk

ภาษีบาป

ก่อนอื่นเราลองมาทำความเข้ากับภาษีบาปกันก่อน ว่ามันคืออะไร และเกิดขึ้นจากอะไร

ภาษีบาป คือ ภาษีที่รัฐเก็บจากธุรกิจ เหล้า เบียร์ แอลกอฮอล์ และบุหรี่ เพื่อนำเงินที่ได้ ไปช่วยยังองค์กรต่างๆ ของประเทศ

เมื่อพูดถึงธุรกิจในประเทศไทย เหล้า เบียร์ บุหรี่ นับว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ชนิดที่ว่าติดกันงอมแงม มีงานเลี้ยงที่ไหน จำต้องมีเครื่องดื่มมึนเมา เป็นของต้องมีในงาน รัฐจึงได้มีมาตรการจัดเก็บภาษีบาป กับธุรกิจอุตสาหกรรมพวกนี้ เพื่อแสดงเป็นสัญญาณว่า รัฐไม่ได้สนับสนุนให้เกิดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบุหรี่ เพราะเป็นการทำลายสุขภาพ

ภาษีบาป

รายได้ของรัฐจากภาษีบาป

จากผลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบว่า

จากจำนวนคนไทยอายุเกิน 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน มีจำนวนมีคนสูบบุหรี่ร้อยละ 19.7 หรือ 10.7 ล้านคน 

  • เป็นผู้สูบประจำร้อยละ 16.8 หรือ 9.4 ล้านคน
  • เป็นผู้สูบนานๆ ครั้ง ร้อยละ 2.3 หรือ 1.3 ล้านคน

โดยกลุ่มอายุ 25-44 ปี จะมีอัตราการสูบสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 21.9  กลุ่มอายุ 20-24 ปี ร้อยละ 20.7  กลุ่ม 45-59 ปี ร้อยละ 19.1  และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 14.4 ซึ่งในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปี มีอัตราการสูบที่ต่ำสุด ร้อยละ 9.7

ทั้งนี้จำนวนประชากรที่สูบบุหรี่ ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ลดลงจากปี 2558 ที่มีถึงร้อยละ 19.9

สรุปได้ว่า 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 หลังปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ โรงงานยาสูบมีรายได้ รวมทั้งสิ้น 24,426 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9,453 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 4,135 ล้านบาท รายได้ที่ต้องนำส่งคลังครึ่งปีแรกลดลง 3,636 ล้านบาท กรมสรรพสามิต เก็บภาษีลดลง 305 ล้านบาท

ภาษีบาป

ปี 2560 ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จำนวนคนไทยที่ดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ จากจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน

  • ดื่มสม่ำเสมอร้อยละ 12.5 หรือ 6.98 ล้านคน
  • เป็นผู้ดื่มนานๆ ครั้งร้อยละ 15.9 หรือ 8.91 ล้านคน

โดยในกลุ่มอายุ 25-44 ปีมีอัตราการดื่มสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 36.0 กลุ่มอายุ 20-24 ปี และ 45-49ปี มีอัตราการดื่มที่ใกล้เคียงกันในร้อยละ 33.5 และ 31.1 ตามลำดับ กลุ่มผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการดื่มร้อยละ 15.2 และสุดท้ายสำหรับเยาวชนอายุ 15-19 ปี มีอัตราการดื่มที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 13.6

ทั้งนี้จำนวนประชากรที่ดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ลดลงจาก ปี2558 ที่มีถึงร้อยละ 5.6

ซึ่งรายงานจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า การเก็บภาษีเบียร์  7 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-เม.ย.61) เก็บได้ 42,173 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 4,341 ล้านบาท ภาษีสุรา 7เดือน เก็บได้ 34,486 ล้านบาท น้อยกว่าประมาณการ 2,000 ล้านบาท

ข้อมูลจาก tcijthai / nsoบุหรี่ / nosเหล้า / thaipublica

ภาษีบาป
ขอบคุณรูปภาพจาก www.springnews.co.th

ผลประโยชน์จาก ภาษีบาป

และแน่นอนว่า ภาษีบาป ที่ได้มาจากการมอมเมาประชาชน ไม่ว่าจะด้วยทั้งบุหรี่ สุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆ ผลประโยชน์ที่รัฐบาลได้ จะนำมาดูแล หรือกระจายไปยังส่วนไหนบ้างนั้น ลองไปดูกันค่ะ

1. เพื่อกระทรวงมหาดไทย

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเงินไปใช้พัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบาล(อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ซึ่งเชื่อเถอะค่ะ ว่างานรณรงค์งดเหล้า งดบุหรี่ต้องมา

2. เพื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แปลกใจไหมคะ? ว่าทำไมเงินภาษีบาปจากแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ถึงต้องมาเป็นส่วนในการสนับสนุนองค์กรที่ดูแลเรื่องของสุขภาพ นั้นก็เพื่อให้ สสส. นำเงินไปใช้เสริมสร้างสุขภาพ ทางกาย จิตใจ รณรงค์ ลด ละ เลิก การบริโภคเหล้า บุหรี่ ซึ่งเป็นผลิคภัณฑ์ที่เก็บภาษีได้นั้นเอง

3. องค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

สื่อสาธารณะที่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างThai PBS เป็นอีกองค์กรที่ได้รับเงินจากภาษีบาปนี้ และเชื่อได้เลยว่า นอกจากสื่อที่ต้องทำเพื่อประชาชน เพื่อรัฐบาลแล้ว ส่วนหนึ่งคุณก็ต้องเคยเห็นการรณรงค์ในหน้าจอ เกี่ยวกับโทษของเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดแน่นอน

4. เพื่อนำไปใช้สนับสนุนกีฬา

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ เล่นกีฬาจะทำให้ร่างกายแข็งแรง สนับสนุนการเล่นกีฬาโดยภาษีบาป เพื่อให้องค์กรการกีฬา มีเงินในการพัฒนาการกีฬาในด้านต่างๆ นั้นเอง

เอาเข้าจริง เงินภาษีบาป ก็มีประโยชน์ทางด้านสุขภาพเหมือนกันนะคะ เอาเป็นว่า ไม่เป็นไรหากคุณๆ ทั้งหลายยังชื่นชอบการดื่ม หรือ สูบบุหรี่ เพื่อทำลายสุขภาพตัวเองอยู่ เพราะอย่างน้อยก็ยังมีเงินภาษีบาปที่จะช่วยองค์กรสุขภาพ ให้มาดูแลคุณ

ข้อมูลจาก thaipublica

ภาษีบาป

วงจรภาษีบาป

เป็นที่น่าสนใจนะคะ ว่าการมีธุรกิจแอลกอฮอล์ เหล้าเบียร์ และบุหรี่ภายในประเทศ จะถูกเรียกเก็บภาษีมาก แต่รายได้ และความต้องการจากท้องตลาด ก็ทำให้เงินที่ต้องเสียภาษีไปนั้น แทบไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสักเท่าไร 

แต่ในตัวผู้บริโภคเอง กลับส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการเมาสุรา แถมเสียรายได้เสียเงินเสียทองไปซื้อกันในราคาสูงอีกด้วยซ้ำ แต่ผู้บริโภคก็ยังให้ความนิยม ความสนใจในสินค้าต่างๆ พวกนี้

กลายเป็นว่านี่เป็นวงจรภาษีบาป ที่ลงรากฝังเข็มกันไปเสียแล้วในสังคม

” ธุรกิจแอลกอฮอล์ – เสียภาษี – ประชาชนเสพติด – มีปัญหาสุขภาพ – เงินภาษีดูแล ” 

ดังนั้น หากคุณต้องการจะหยุดวงจรนี้ ทางที่ดีและง่ายที่สุด คือ การเริ่มต้นจากตัวคุณเอง หยุดดื่ม! หยุดสูบ! เพื่อสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรัก


avatar
by NP. Meaw :)
เป็นลูกอิช่างแซะ รักในการเขียนเหน็บแนม ดำเนินชีวิตด้วยการ ยึดความสุขตัวเองเป็นที่ตั้ง จุบ!
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon