สิทธิประกันสังคม ที่แรงงานข้ามชาติควรจะได้รับ

posted: 1 year ago
5,197 views
สิทธิประกันสังคม ที่แรงงานข้ามชาติควรจะได้รับ

comments

คนไทยทุกคนที่ส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือน น่าจะคุ้นชินกับสิทธิประกันสังคมที่รัฐบาลมอบให้เป็นอย่างดี เพราะ ทุกสิ้นเดือนจะถูกหักเงินสมทบ 750 บาทเข้ากองทุนประกันสังคม

สิทธิ์ที่ว่าคือใช้เวลาเจ็บป่วย ใช้เป็นเงินตอนเกษียณ ซึ่งสิทธิประกันสังคมจะเป็นผลก็ต่อเมื่อ นายจ้างแจ้งให้เราเป็นผู้ประกันตนของสำนักประกันสังคมแล้ว

ใช่ว่าประเทศไทยจะมีแค่แรงงานคนไทยเท่านั้น ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่า มีแรงงานหลากหลายเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานชาวยุโรปที่ถือวีซ่าเข้ามาทำงานในไทย หรือแรงงานต่างด้าวเพื่อนบ้าน ที่ทำงานอยู่แถวร้านอาหาร หรือเห็นชัดๆ คือ ตลาดมหาชัย สี่มุมเมือง ฯลฯ สิ่งที่น่าสงสัยคือ

เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นแรงงานแล้ว เขาเหล่านี้มีสิทธิประกันสังคมไหม?​


สิทธิประกันสังคม ของแรงงานต่างด้าว

ถ้าพูดถึง จำนวนแรงงานต่าวด้าวในประเทศไทย มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็น กลุ่มถูกกฎหมายมี 1.5 ล้านคน (และได้รับสิทธิประกันสังคมด้วย) แต่ แรงงานผิดกฎหมายอาจสูงถึง 5-6 ล้านคน ซึ่งนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมาย ต้องทำเรื่องให้ลูกจ้างของตัวเองถูกกฎหมายด้วย

 

สิทธิประกันสังคม แรงงานต่างด้าว
(cc) : https://waymagazine.org/labour_phuket/

 

จะเห็นได้ว่า ถ้าเป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายตั้งแต่แรก เช่น พนักงานบริษัทที่ต้องต่อ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) แน่นอนว่าต้องได้รับสิทธิประกันสังคมจากรัฐบาลอยู่แล้ว ซึ่งการหักเงินสมทบก็เหมือนกับแรงงานคนไทยทั่วไป คือ

  • รัฐสมทบให้
  • นายจ้างสมทบให้
  • ผู้ประกันตนสมทบเอง

ต่างจากแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่แรก นอกจากจะต้องหลบซ่อนไม่ให้โดนจับแล้ว ยังหมดสิทธิ์ใช้สิทธิประกันสังคมอีกด้วย

ดังนั้น One Stop Service เลยเป็นโครงการจากรัฐบาล คสช. ที่แรงงานข้ามชาติ เข้าสู่ระบบการขออนุญาตการทำงานอย่างถูกกฎหมาย


 

ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการจับปรับเพื่อดำเนินคดี เพราะอยู่ในระหว่างช่วง 6 เดือนตามคำสั่ง ม.44 แต่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปแล้ว การดำเนินกฎหมายกับนายจ้างและลูกจ้าง ที่ไม่ไปลงทะเบียนตาม พ.ร.ก. แรงงานข้ามชาติ จะเป็นผลทันที

ซึ่งบทลงโทษมี ดังนี้

  • นายจ้างที่รับคนต่างด้าวมาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 – 800,000 บาท ต่อคนต่อแรงงานข้ามชาติ 1 คน
  • นายจ้างที่ให้แรงงานข้ามชาติทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทต่อแรงงานข้ามชาติ 1 คน
  • แรงงานข้ามชาติที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือ ทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วน แต่ไม่แจ้งนายทะเบียนมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท
  • แรงงานต่างด้าวที่ทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
  • ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศได้ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 – 1,000,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ


One Stop Service กับ แรงงานต่างด้าว

 

จริงๆ แล้วคนไทยหลายคนไม่ได้ทำมาหากินในประเทศไทยเสมอไป เพราะไป ทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย เช่น เกาหลีใต้ แต่ก็ยังมีพวกโดดร่มทัวร์เกาหลีแอบหนีไปทำงานแบบไม่ขอใบอนุญาต (เกาหลีใต้ถือว่าพบมาก เพราะเป็น ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า)​ กลายเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย เจ็บป่วยขึ้นมาก็เดือดร้อนไปตามๆ กัน

เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทยก็มีเพื่อนบ้านของเราใช้วิธีคล้ายๆ กัน คือหลบหนีเข้ามาในประเทศ แล้วทำงานอย่างผิดกฎหมาย คอยหลบเจ้าหน้าที่ แต่ใช่ว่ารัฐบาลจะนิ่งเฉยแต่อย่างใด “ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ หรือ  One Stop Service จึงเป็นทางออกในเรื่องนี้

 

สิทธิประกันสังคม แรงงานต่างด้าว

 

โดยจุดประสงค์หลักของ One Stop Service ก็เพื่อให้แรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบ สิทธิประกันสังคม ได้มีสิทธิ์มีเสียง หมายถึงว่า ได้มีหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในราคาถูกและง่ายตามฐานสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรจะมีอย่างเท่าเทียมกัน

ซึ่ง พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน จากผลกระทบการออก  พ.ร.ก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ทำให้แรงงานต่างด้าวทยอยกลับบ้านเกิด จึงมีคำสั่งให้กระทรวงแรงงานดำเนินการ One Stop Service

One Stop Service จัดตั้งขึ้นมา เพื่อผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบ เลิกเป็นแรงงานผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้สิทธิการรักษาพยาบาลอย่าง สิทธิประกันสังคม (ซึ่งสิทธิประกันสังคม ก็คือเงินที่มาจาก รัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) เป็นการส่งเงินสมทบแก่กองทุนประกันสังคม) และได้ใช้สิทธิประกันสังคมอย่างที่ควรจะเป็น

ดังนั้น กระทรวงแรงงาน จึงออกประกาศหลักเกฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงาน และการอนุญาตให้ทำงานตาม พ.ร.ก. คนต่างด้าว เพื่อนายจ้างที่มีแรงงานสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชาจะได้ไม่ต้องถูกส่งกลับประเทศ และได้รับสิทธิประกันสังคมจากรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่  1 ม.ค. 2560

 

สรุปว่า แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายตั้งแต่แรก มีการจ่ายเงินสมทบ 3 ส่วน คือรัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง เท่ากับว่ามีสิทธิประกันสังคมเทียบเท่ากับแรงงานคนไทยทุกอย่าง

แต่กลุ่มแรงงานที่ไม่เข้าข่ายในระบบประกันสังคม เช่น แรงงานในภาคธุรกิจ แรงงานในภาคเกษตรกรรม จะหมดสิทธิประกันสังคม ก็ยังเข้าสู่ระบบ ประกันสุขภาพรายปีเพื่อแรงงานข้ามชาติตามเดิม ขึ้นชื่อว่าเป็นแรงงานก็ควรได้รับการคุ้มครองสุขภาพที่ดีด้วยไม่ใช่เหรอ 

 

 


avatar
by 9 Tails
เนกอยา กอเนกอ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon