ว่าด้วยเรื่องยกเลิกบัตรทอง และการเพิ่มสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา 40

posted: 2 years ago
14,565 views
ว่าด้วยเรื่องยกเลิกบัตรทอง และการเพิ่มสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา 40

comments

หากพูดถึงโครงการจากภาครัฐอย่าง โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่หลายๆคนเรียกติดปากกันว่า บัตรทอง เราเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

และสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนค่อนข้างกังวลคงหนีไม่พ้น ข่าวลือเกี่ยวกับการยกเลิกสิทธิ์บัตรทองนั่นเองค่ะ ใครที่เห็นข่าวแล้วกำลังตั้งข้อสงสัยว่า ข่าวการยกเลิกโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า นั้นจะเป็นจริงหรือไม่ เรามีคำตอบมาฝากค่ะ

 


บัตรทอง

บัตรทองคืออะไร ใครมีสิทธิ์ใช้บ้าง

บัตรทอง หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ออกให้แก่ประชาชนในสังคมที่มีสิทธิ์ตามโครงสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สำหรับสิทธิ์พื้นฐานที่ผู้มีบัตรทองสามารถใช้ได้ คงหนีไม่พ้น บริการทางการแพทย์พื้นฐาน การบริการสาธารณสุขต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพร่างกาย แน่นอนว่าควบรวมเรื่องการควบคุม การรักษา การตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกันความพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น

โดยผู้ถือบัตรทองสามารถใช้บริการได้ที่สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

บัตรทองไม่ได้ใช้ได้ทุกคน

แม้ว่า บัตรทอง จะเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพราะมีจุดมุ่งหมายอยากส่งเสริมให้คนในชาติมีสุขภาพอนามัยที่ดีมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้นะคะ เพราะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ระบุไว้ว่า บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรทอง คือประชาชนคนไทยทุกคนที่ยังไม่มีสิทธิ์ใดๆจากหลักประกันอื่น” เท่านั้น

ใครเข้าข่ายผู้ได้รับการยกเว้นการใช้สิทธิ์บัตรทอง

 • บุคคลที่มีสิทธิสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และครอบครัว
 • บุคคลที่สามารถใช้สิทธิ์ตามหลักประกันสุขภาพอื่นๆที่รัฐจัดให้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ

ยกเลิกบัตรทอง

บัตรทองจะถูกยกเลิกจริงไหม?     

ไม่จริงค่ะ อาจจะเพราะว่าข่าวลือเกี่ยวกับการยกเลิกประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทองนั้นมีมาหลายครั้ง ทำให้หลายๆคนที่ไม่ได้มี สิทธิ์ประกันสังคม หรือไม่ได้ทำประกันสุขภาพไว้อาจจะใจหายใจคว่ำกันไปบ้าง แต่เราอยากให้ทุกคนสบายใจได้ เพราะ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่า รัฐบาลกำลังจะยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนั้นไม่เป็นความจริง และนอกจากจะไม่ยกเลิก ยังมีโครงการเพิ่มสิทธิ์ในการใช้บัตรทองให้ครอบคลุมมากขึ้นอีกด้วย 

นอกจากโครงการเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทองแล้ว ยังมีการ เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยมีประกาศจาก พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แถลง ณ.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา มีใจความว่า

คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง  3 ฉบับ เกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มาตรา  40 ได้แก่

แรงงานที่ไม่มีนายจ้าง กลุ่มคนทำอาชีพอิสระ กลุ่มอาชีพรับจ้าง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ใกล้เคียงผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สิทธิ์ประกันสังคม)  (อ่านเพิ่มเติมได้ที่  www.nwnt.prd.go.th )


บัตรทอง


 สิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 

1.กำหนดคุณสมบัติของบุคคล

ร่างพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) ได้กำหนดไว้ว่า บุคคลดังกล่าวอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ….  แต่ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ผู้ประกันตนที่สมัครใจส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมด้วยตัวเอง หรือ ผู้ที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่ยังต้องการใช้สิทธิ์ประกันสังคม) และ ต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

 

2.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ

ร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เรื่องเงินสมทบหรือประเภทของผลประโยชน์ทดแทน รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน พศ. ….. ระบุไว้ว่า

 • ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เดือนละ 70 บาท จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต
 • ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกองทุน เดือนละ 100 บาท จะได้รับความคุ้มครองกรณีชราภาพเพิ่มเติม
 • ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท จะได้ความคุ้มครองสงเคราะห์บุตรเพิ่มเติม
 • สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท
 • สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากมีเหตุให้เสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์ 40,000 บาท
 • สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร คนละ 200 บาท/เดือน (บุตรต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี ไม่เกิน 2 คน)
 • สำหรับผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน เมื่อแก่ตัวลงจะได้รับโบนัส (ผลประโยชน์ทดแทน) 10,000 บาท

ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล หากรับการรักษาในฐานะ ผู้ป่วยใน (IPD)  จะได้รับเงินชดเชยในกรณีที่ขาดรายได้ วันละ 300 บาท

แต่หากเข้ารับการรักษาแต่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยใน แต่ต้องหยุดพักหรือไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่  3 วันขึ้นไป และมีใบรับรองแพทย์ จะได้รับเงินชดเชยรายได้ วันละ 200 บาท


ยกเลิกบัตรทอง

 3.กำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุน

สำหรับเงินสมทบที่รัฐบาลต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลที่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พศ….. นั้นได้ถูกระบุไว้ว่า

 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เดือนละ 70 บาท รัฐบาลจ่ายเงินสมทบ 30 บาท
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เดือนละ 100 บาท รัฐบาลจ่ายเงินสมทบ 50 บาท
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เดือนละ 300 บาท รัฐบาลจ่ายเงินสมทบ 150 บาท

สำหรับสิทธิเพิ่มเติมมีขึ้นเพราะ รัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยและเข้าถึงสาธารณสุขได้ทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับต้องการให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น ซึ่งเป้าหมายใน 1 ปีแรกของรัฐบาลอยู่ที่ 3 ล้านคน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 400 ล้านบาท) และ เป้าหมายสูงสุดคือเพิ่มแรงงานในระบบประกันสังคมให้ได้จำนวน 20 ล้านคน ในระยะเวลา 20 ปื

รู้แบบนี้แล้ว ใครที่ทำงานเป็นนายตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ ทำการค้าขาย ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ เพียงนำบัตรประชาชนไปยื่นเรื่องขอสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคม ที่สำคัญคือไม่ต้องตรวจร่างกาย และยังสามารถใช้สิทธิ์รักษาบัตรทองได้อีกด้วยนะคะ

ส่วนใครที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน ไม่ได้เป็นนายตัวเองก็ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะ เพราะเบี้ยประกันสังคม ที่เราจ่ายกันอยู่ทุกเดือนย่อมมีประโยชน์แก่ตัวเราในอนาคตอย่างแน่นอน และหากใครที่กลัวว่าประกันสังคมจะรับผิดชอบครอบคลุมไม่พอกับความต้องการของตัวเอง ลองมองหา ประกันสุขภาพ ซักฉบับก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกันค่ะ

 

ข้อมูลจาก: www.prachachat.net / www.posttoday.com


avatar
by HamsterB
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon