อยากรู้ไหม? เราใช้ สิทธิทำฟันประกันสังคม ทำอะไรได้บ้าง

posted: 1 year ago
1,405 views
อยากรู้ไหม? เราใช้ สิทธิทำฟันประกันสังคม ทำอะไรได้บ้าง

comments

ปัญหาสุขภาพช่องปาก ที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ถ้าปัญหาที่ว่านี้ไปเกิดกับใคร คงสร้างความกวนใจมากมายทีเดียว ทั้งอาการปวดฟัน ฟันผุ ปวดฟันคุด ฟันหัก หรือ มีกลิ่นปาก

และนอกจากที่ฟันจะเป็นอวัยวะส่วนที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองแล้ว ยังมีหน้าที่หลักสุดสำคัญอีกอย่างนั้นคือ การบดเคี้ยวอาหาร ที่จะนำไปสู่กระบวนการย่อยต่อๆไป

ซึ่งถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับฟันหายนะแน่ๆค่ะบอกเลย เพราะค่ารักษาไม่ใช่ถูกๆ แต่เดี๋ยวก่อน หากคุณมีประกันสังคมในตอนนี้ คุณจะได้รับสิทธิการดูแลช่องปาก โดยไม่ต้องเสียตังสักบาท แต่ ประกันสังคมทำฟัน จะดูแลเรื่องใดบ้างนั้น ไปดูกันค่ะ


สิทธิทำฟันประกันสังคม

ใครบ้างที่จะได้สิทธิ ประกันสังคมทำฟัน

สำหรับผู้ที่สามารถใช้ สิทธิประกันสังคม เข้ารับการดูแลฟันได้นั้น ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับ แต่จะต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น ไม่รวม ผู้ประกันตนในมาตรา 40

ใครใช้ สิทธิทำฟันประกันสังคม ได้บ้าง?

 • ผู้ประกันตนที่ส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน

ผู้ที่สามารถใช้สิทธิได้จะต้องเป็นผู้ที่ส่งเงินเข้าสมทบทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับบริการทำฟัน ซึ่งคุณสามารถที่จะเข้ารับการดูแลเมื่อไหร่ก็ได้ตามสะดวก

 • ผู้ประกันตนที่ส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน และลาออกจากงาน

ในกรณีที่คุณส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว แต่ลาออกจากที่ทำงาน ก็ยังจะรับการบริการไประกันสังคมทำฟันได้เช่นกัน เพราะประกันสังคมจะคุ้มครองต่ออีก 6 เดือนนับจากที่คุณลาออก

ถือเป็นอีกหนึ่งข้อดีของคนที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพราะไม่ว่าจะออกจากงานแล้วก็ยังจะได้รับการดูแล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น


สิทธิทำฟันประกันสังคม

ทำฟัน กับสิทธิประกันสังคม ทำอะไรได้บ้าง??

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า การที่คุณจะเข้ารับการใช้ สิทธิในการรักษาฟัน กับประกันสังคมนั้น คุณสามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ในวงเงินรวมไม่เกิน 900 บาทต่อปี ซึ่งแน่นอนว่าถ้าค่าใช้จ่ายเกิน ก็ต้องควักตังจ่ายเอง

1. ทำฟันปลอมกับ ประกันสังคม

นอกจากการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด แล้วอีกหนึ่งการบริการที่คุณจะได้จากประกันสังคมทำฟัน คือ การใส่ฟันปลอม ซึ่งคุณจะได้รับค่าฟันปลอมและค่ารักษาพยาบาลถายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม แบ่งได้เป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ

1.1 ใส่ฟันปลอมถอดได้บางส่วน

 • จำนวน 1-5 ซี่ จะได้รับเงินเท่าที่จ่ายไม่เกิน 1,300 บาท
 • มากกว่า 5 ซี่ จะได้รับเงินเท่าที่จ่ายไม่เกิน 1,500 บาท

1.2. ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

 • ฟันปลอมที่ถอดได้ทั้งปากบน หรือ ล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบน และ ปากล่าง บิกได้เท่าที่จ่ายจริงวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

ทั้งนี้ การใช้สิทธิประกันสังคมทำฟัน คุณสามารถไปเข้าใช้บริการได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ เอกชน และคลินิกทันตกรรมได้ แต่ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ประกันสังคมระบุไว้


สิทธิทำฟันประกันสังคม

เบิกค่าทำฟัน จาก สิทธิทำฟันประกันสังคม

การที่คุณไป ใช้สิทธิทำฟันไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ไม่จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แต่หากเป็นการทำฟันปลอม คุณจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วถึงจะไปยื่นเบิกกับประกันสังคมได้ในภายหลังได้ตามช่องทาง ดังนี้

 • สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพ

รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณะสุข ในวันเวลาราชการ

 • ยื่นเอกสารผ่านไปรษณีย์

ถึงสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน จ่าหน้าซองว่า “ฝ่ายสิทธิประโยชน์”

เบิกค่าทำฟัน จาก ประกันสังคม ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ไม่ว่าคุณจะไปยื่นเอกสาร เบิกค่าทำฟัน ที่ไหน เอกสารสำคัญทีคุณต้องเตรียมไป คือ

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 • เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี

ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพช่องปากใดๆ หากมีประกันสังคมก็สามารถไปใช้สิทธิตามที่เราได้บอกไปข้างต้นได้เลย แต่หากคุณคิดว่าเงินค่ารักษาน้อยไป ลองให้กรมธรรม์ ประกันฟัน เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกคอยดูแลสุขภาพช่องปากให้คุณดูนะคะ


avatar
by NP. Meaw :)
เป็นลูกอิช่างแซะ รักในการเขียนเหน็บแนม ดำเนินชีวิตด้วยการ ยึดความสุขตัวเองเป็นที่ตั้ง จุบ!
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon