ลาออกจากงานใช้ ประกันสังคมว่างงาน ได้ไหม?

posted: 1 year ago
ลาออกจากงานใช้ ประกันสังคมว่างงาน ได้ไหม?

comments

บางทีงานที่เราทำอยู่อาจยังไม่ใช่งานที่ใช่สำหรับเรา การตัดสินใจลาออก อาจเป็นหนทางที่ดีที่สุดา บางคนอาจเปลี่ยนงานไปทำงานอื่น หรือบางคนลาออกเพื่อหยุดทำงาน พักผ่อน ค้นหาตัวเอง แต่มีหลายคำถามที่ผุดขึ้นมาคือ ประกันสังคมว่างงาน คนว่างงานสามารถใช้ได้ไหม แล้วจะใช้ได้เมื่อไหร่ rabbit finance มีคำตอบให้ค่ะ


ประกันสังคมว่างงาน หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์

โดยปกติแล้ว ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิกรณีว่างงาน เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน

ถึงแม้จะลาออก และว่างงาน เรายังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้อยู่ แต่อาจจะมีเงื่อนไขสักเล็กน้อย ที่คุณควรจะรู้ก่อนจะรับสิทธิประกันสังคมนะคะ

  • ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

เราจำเป็นต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน (หรือขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์ก็ได้) โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้นค่ะ

  • ทำงานตามที่รัฐจัดหา

หากเรามีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานตามที่รัฐจัดหา คุณจะได้สิทธิประกันสังคมที่มั่นคงกลับมาค่ะ และขอบอกเลยนะคะว่าห้ามปฏิเสธงาน

  • แจ้งเจ้าหน้าที่

เมื่อเราว่างงาน หรือลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รีบไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานจัดหางาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้งนะคะ

  • ผู้ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกงานจากสาเหตุ

ทุจริตต่อหน้าที่การงาน กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจทำให้นายจ้างรับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับ กฎหมายในกรณีร้ายแรง ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วัน ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

  • กรณียกเว้นสำหรับสิทธิประกันสังคม

เราต้องไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ หากคุณได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพแล้ว จะไม่ได้รับสิททธิประกันสังคมค่ะ


ลงทะเบียนคนว่างงาน ประกันสังคมว่างงาน

สิทธิที่คนว่างงานจะได้รับจาก ประกันสังคมคนว่างงาน

เราสามารถรับสิทธิประโยชน์ทดแทนได้ทันที เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับจากวันที่เราว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย ซึ่งเราสามารถรับประโยชน์ทดแทนได้ 2 รูปแบบ

  • ประโยชน์ทดแทนกรณีที่ถูกเลิกจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดินเฉลี่ยนเดือนละ 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

  • ประโยชน์ทดแทนกรณีลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดินละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ยนเดือนละ 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาทค่ะ


ประกันสังคมว่างงาน ลงทะเบียนคนว่างงาน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ประกันสังคมว่างงาน

  • ลาออกต้องทำเรื่องลงทะเบียน

โดยทั่วไปแล้วหากเราลาออก ทำเรื่องลงทะเบียน แจ้งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ สามารถใช้สิทธิประกันสังคมว่างงาน 6 เดือน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประโยชน์ทดแทนทุกกรณีต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี

  • เกิน 30 วัน ไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง

และจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้าง หรือลาออก หากยื่นสิทธิ์เกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง หากยื่นสิทธิ์เกินวันที่จะได้รับสิทธิ์ไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะคะ

  • ยื่นว่างงานเกิน 1 ครั้ง ต่อ 1 ปี 

ถ้ายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เพราะเหตุถูกเลิกจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี จะได้สิทธิรับเงินทดแทนทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 180 วัน

แต่ในกรณีที่ยิ่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

ดังนั้น ใครที่เพิ่งลาออก หรือว่างงาน เเล้วเคยจ่ายค่าประกันสังคมตามกำหนด และมีเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ สามารถไปยื่นขอรับสิทธิประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานได้เลยนะคะ เราจะได้ไม่เสียสิทธิ อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยค่ะ


avatar
by Echo Wave
วันไหนที่แรงบันดาลใจหมด หรือตัวตนตกหล่นไป เราจะไปริมน้ำและนั่งมอง ปล่อยให้ทุกสิ่งเคลื่อนไป แล้วทุกอย่างที่หายไปจะกลับมา...
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon