จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ยื่นขอรับเงินสมทบคืนได้แล้ว!

posted: 1 year ago
14,836 views
จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ยื่นขอรับเงินสมทบคืนได้แล้ว!

comments

หากลองมองสลิปเงินเดือนคาร์บอนสีเทาๆ อันแสนน่ารัก แล้วพลิกไปพลิกมาก่อนฉีกออกอย่างไม่ใยดี ไหนขอดูหน่อยว่าเงินประจำเดือนที่ได้มามีช่องไหนของสลิปเงินเดือนบ้างที่ถูกตัดออกไปโดยบริษัทสุดที่รักของพวกเรา อืม.. อย่างมากก็มีสองช่องที่ถูกลงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน คือ

 • ช่องแรกที่เห็นแล้วรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาหน่อยคือเงินเดือน เงินน้ำพักน้ำแรงที่หามาเอง
 • อีกช่องเห็นแล้วก็บอกความรู้ไม่ถูกเหมือนกัน เพราะช่องนั้นมีจำนวนเงิน 750 บาท ที่เขียนกำกับไว้ว่า “ประกันสังคม”​


เหตุผลดีๆ ที่บริษัทหัก เงินประกันสังคม ออกไป

หลายคนสงสัยกันว่าทำไมบริษัทต้องหักเงินประกันสังคมด้วย ไม่เห็นแฟร์เลย ก็เรามีประกันชีวิตแล้ว อยากถอนประกันสังคมออกไม่ได้หรอ ทำไมบริษัทต้องบังคับหักเงินประกันสังคม 750 บาทด้วย ถ้าใครกำลังมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้น จะบอกให้รู้ไว้ว่า ที่บริษัทต้องหักเงินประกันสังคม 750 บาท เพราะเป็นข้อกำหนดของประกันสังคม

อีกแง่หนึ่งการถูกหักเงินประกันสังคม เป็นเหมือนภาษีอีกแบบหนึ่ง เพื่อเฉลี่ยความทุกข์และสุขให้กับคนทำงาน ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา แถมยังมีรายได้น้อยก็สามารถอยู่ได้ด้วยการใช้สิทธิ์ประกันสังคม

สมมติว่า นางสาวกระต่ายต้องผ่าตัดโรคหัวใจ ต้องใช้เงินหลายแสน ถ้านางสาวกระต่ายมีประกันชีวิต ก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ การทำประกันสังคมเท่ากับว่าเป็นการเฉลี่ยความทุกข์ออกมา คล้ายๆ กับ ประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพเลย

เงินประกันสังคม

หากมองแบบโลกสวยมากๆ เงินประกันสังคมที่ถูกหักไปเรียกได้ว่ามีประโยชน์มาก ไม่ว่าจะเจ็บป่วย คลอดลูก เงินสงเคราะห์บุตร หรือทำฟันประกันสังคมก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ หากมองระหว่างทางถ้าเกิดว่างงาน หรือตกงานแบบงงๆ ก็ใช้เงินประกันสังคมที่เสียไปประทังชีวิตไปก่อน ถ้ามองระยะยาวก็คือเป็นการออมเงินไปในตัว เหมือนกับการออมเงินด้วยประกันชีวิต และนี่คือเหตุผลที่บริษัทถึงทำประกันสังคมให้กับเรา


หน้าที่ของนายจ้างหากคิดจะหัก เงินประกันสังคม  

กฎหมายประกันสังคม ได้กำหนดหน้าที่ของนายจ้างไว้หลายข้อ โดยส่วนมากจะมีระยะเวลาไว้ให้ปฎิบัติ ถ้านายจ้างหลงหลืม หรือจงใจหลีกเลี่ยงหน้าที่ของตัวเองตามที่กฎหมายกำหนดไว้ นายจ้างก็จะมีความผิด ซึ่งมีโทษทางอาญาและแพ่ง ซึ่งนายจ้างต้องมีความสัมพันธ์ต่อลูกจ้างก่อนหักเงินประกันสังคม ดังนี้

 • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องขึ้นทะเบียนายจ้าง (สปส.1-01) พร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง (สปส.1-03) ให้เป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคม โดยต้องขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการจ้างงาน

 • จ่ายเงินสมทบ

เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้าง และลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนแล้ว นายจ้างต้องส่งเงินสมทบทุกเดือนให้กับกองทุนประกันสงคัม โดยเงินประกันสังคมที่ส่งเข้ากองทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ หักจากเงินเดือน ส่วนที่สอง คือ เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้ นายจ้างสามารถส่งเงินสมทบได้ 2 วิธี คือ

เงินประกันสังคม

 1. ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม แบบ สปส.1-10 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ยื่นเข้าประกันสังคม เงินสมทบจะเป็นเงินสดหรือเช็คก็ได้ ต้องส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 2. ส่งเงินสมทบออนไลน์ นายจ้างต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Format ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในเอกสาร สปส.1-10 ทั้งสองส่วน ส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ถ้าเกิดว่านายจ้างส่งเงินประกันสังคมเข้ากองทุนไม่ทัน หรือส่งไม่ครบ นายจ้างต้องรับผิดชอบด้วยการจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ไม่ได้ส่ง และจะต้องไปชำระที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานสังคมของจังหวัดเท่านั้น


จ่ายเงินประกันสังคมเกิน ยื่นขอรับเงินสมทบคืนได้แล้ว!

ถูกครั้งที่เปิดสลิปเงินเดือนดูก็มักจะเห็นว่าถูกเงินประกันสังคม หลายคนก็น่าจะสงสัยว่า หักไป 750 บาทนี่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ คำตอบก็คือ นายจ้างจะหักเงิน 5% จากเงินเดือนเพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคม ยกตัวอย่างเช่น

นางสาว กระต่ายมีเงินเดือนสูงสุดเดือนละ 15,000 บาท ต้องถูกหักเงินสมทบ 5% คิดเป็น 15,000 x 5% = 750 บาท ซึ่งเงินสมทบที่ถูกหักออกไปให้ความคุ้มครอง 7 อย่างด้วยกัน แต่บางครั้งการหักเงินประกันสังคมถูกหักเกินเหมือนกัน แต่ไม่ต้องห่วงเพราะสามารถขอยื่นรับเงินสมทบคืนได้

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พระราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบของสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่ส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานประกันสังคม ปรับปรุงระเบียบในการยื่นคำขอรับเงินสมทบที่ส่งไว้เกินจำนวน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินประกันสังคมเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

เงินประกันสังคม

หากประกันสังคมตรวจสอบว่านายจ้างหรือผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเกินจำนวน จะมีหนังสือแจ้งเพื่อให้ยื่นคำร้องขอรับเงินคืน ซึ่งการคืนเงินสมทบจะให้ผ่านธนาคารที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด และต้องยื่นขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี โดยรายละเอียดในการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนเป็นหนังสือต่อสำนักงานประกันสังคม มีรายละเอียดและหลักฐานที่สำคัญดังนี้

 • นายจ้างยื่นคำร้อง

 1. ชื่อ ที่อยู่ และเลขบัญชีทะเบียนนายจ้าง
 2. เหตุผลในการขอรับเงินคืน และหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
 3. กรณีมีกิจการหลายสาขา ให้ระบุสาขาที่ขอรับเงินคืน
 4. ลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้อง
 5. วันที่ยื่นคำร้อง
 • ผู้ประกันตนยื่นคำร้อง

 1. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวประชาชน (กรณีคนต่างด้าวให้ใช้เลขประกันสังคม)
 2. ลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้อง
 3. วันที่ยื่นคำร้อง

สรุปได้ว่า เงินประกันสังคมที่จ่ายสมทบไปแล้วเกินจำนวน สามารถร้องขอคืนได้แล้ว บางคนอาจมองว่าประกันสังคมให้บริการห่วยแตก หรือไม่ค่อยใส่ใจเพราะมีประกันชีวิต หรือสุขภาพคุ้มครองอยู่แล้ว

แต่อย่าลืมว่าประกันสังคมก็เหมือนการแบ่งเบาทุกข์ แล้วที่สำคัญผู้ใช้แรงงานทุกคนต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมอยู่ดี เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง และเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแล เงินประกันสังคมที่ถูกหักไป สิ่งที่ได้คืนมาอาจจะคุ้มค่ามากๆ ก็ได้นะ


avatar
by 9 Tails
เนกอยา กอเนกอ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon