ออมในหุ้น กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ อะไรเหมาะกับเรา

ออมในหุ้น กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ อะไรเหมาะกับเรา

อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนั้นต่ำมาก จนแทบจะไม่ช่วยสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเราได้เลย ทางออกทีดีที่สุดก็คือนำเงินเราไปลงทุนในที่อื่นมากขึ้น เพราะถ้าเราเริ่มลงทุน...

loading icon