คสรท. ขอให้รัฐเรียกเก็บแรงงานต่างด้าวเพิ่ม ปีละ 3 พันบาท

คสรท. ขอให้รัฐเรียกเก็บแรงงานต่างด้าวเพิ่ม ปีละ 3 พันบาท

ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าทุกวันนี้คนไทยเลือกงานกันมากขึ้นจนทำให้บางอาชีพขาดแคลนคนงาน สาเหตุหลักคาดว่าน่าจะมาจากการศึกษาที่สูงขึ้น คนส่วนใหญ่จึงสามารถเลือกงานได้มากขึ้น...

อยากรู้ไหม? เราใช้ สิทธิทำฟันประกันสังคม ทำอะไรได้บ้าง

อยากรู้ไหม? เราใช้ สิทธิทำฟันประกันสังคม ทำอะไรได้บ้าง

ปัญหาสุขภาพช่องปาก ที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ถ้าปัญหาที่ว่านี้ไปเกิดกับใคร คงสร้างความกวนใจมากมายทีเดียว...

ประกันสุขภาพฟัน
loading icon