ประชาสังคม รวมพลังผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ แก้ปัญหา “ละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ”

ประชาสังคม รวมพลังผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ แก้ปัญหา “ละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ”

ผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อในการถูกละเมิดสิทธิในหลายๆ รูปแบบ เนื่องจากสภาพร่างกายและความเปราะบางทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อความสามารถในการเรียกร้องสิทธิที่ตนเองพึงได้ พบว่าถูกละเมิดด้านจิตใจมากที่สุด...

เทคนิครักษาสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ

เทคนิครักษาสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ

จากการวิจัยของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ที่จัดขึ้นเพื่อศึกษาหนทางลดผลกระทบของปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุพบว่า...

วิธีออกกำลังกายง่ายๆ เพื่อ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

วิธีออกกำลังกายง่ายๆ เพื่อ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

วิวัฒนาการทางการแพทย์กำลังทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพราะความสามารถในการรักษาที่มากขึ้นจึงทำให้คนเรามีอายุยืนมากขึ้น หลายๆ ครอบครัวจึงเริ่มให้ความสนใจกับการ...

เทคนิคเลือกประกันชีวิตผู้สูงอาย

เทคนิคเลือกประกันชีวิตผู้สูงอาย

คุณเคยคิดวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับพ่อแม่ของคุณอย่างไรบ้าง บางคนอาจวางแผนให้เงินก้อนกับพ่อแม่ตัวเอง พาท่านไปเที่ยวต่างประเทศแบบสบายๆ บ้างสักครั้ง...

loading icon