รถชน เพราะโดนขับปาด ประกันจ่ายไหมหนอ?

รถชน เพราะโดนขับปาด ประกันจ่ายไหมหนอ?

เรามักจะทราบข่าวการเกิดอุบัติเหตุ รถชน อยู่บ่อยครั้งในหน้าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ ซึ่งต้นเหตุของเหตุการณ์รถชนส่วนใหญ่มักจะมาจาก ความประมาทในการขับขี่ ของผู้ขับรถยนต์บางคน...

loading icon