ข่าวดี! ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน ‘โขนไทย’ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ข่าวดี! ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน ‘โขนไทย’ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ยูเนสโก พิจารณาและประกาศรายชื่อรับรอง “การแสดงโขนในประเทศไทย” ให้เป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ...

loading icon