สัมพันธ์ ไทย-จีน เข้มแข็ง! เดินหน้าสนับสนุนการค้า และ การท่องเที่ยว

สัมพันธ์ ไทย-จีน เข้มแข็ง! เดินหน้าสนับสนุนการค้า และ การท่องเที่ยว

สภาวะของเศรษฐกิจไทย ได้มีการพัฒนาไปในทิศทางบวก และยังมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ยังยืนยันที่จะสนับสนุนบทบาทของจีนในฐานะมิตรแท้...

loading icon