คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

แก้ปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง

บทความล่าสุด

การค้า

สัมพันธ์ ไทย-จีน เข้มแข็ง! เดินหน้าสนับสนุนการค้า และ การท่องเที่ยว

สภาวะของเศรษฐกิจไทย ได้มีการพัฒนาไปในทิศทางบวก และยังมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ยังยืนยันที่จะสนับสนุนบทบาทของจีนในฐานะมิตรแท้ โดยได้ขอเสนอให้จีนสร้างความเชื่อมโยงกับไทย ผ่านแนวทางการพัฒนาจากเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงชี รัฐบาลตั้งเป้าให้สายการบิน สปริงแอร์ไลน์ ดึงนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปี 2561

อ่านต่อ »

สัปดาห์ทองเงียบ นักท่องเที่ยวจีนหาย หวั่นใจ “ไทยไม่ปลอดภัย”

จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุหลัก จากความไม่พอใจและไม่ไว้วางใจ จากกรณีเรือล่มที่ภูเก็ต ข่าวไข้เลือดออกระบาดในไทย และการทำร้ายนักท่องเที่ยวที่สนามบิน  ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวหายไปกว่า 2.1 พันล้านบาท รัฐบาลไทย

อ่านต่อ »