43 อาชีพ อ่วม จ่ายภาษีเพิ่มกว่า 2 เท่า!

posted: 1 year ago
5,057 views
43 อาชีพ อ่วม จ่ายภาษีเพิ่มกว่า 2 เท่า!

comments

ในปีพ.ศ. 2560 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาษีเพิ่มมากขึ้นเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเพิ่มความหวาน และภาษีบาป เป็นต้น

เรียกได้ว่าเป็นปีที่สะเทือนใจใครต่อใครไปตามๆ กัน  ล่าสุดกับภงด. 94 หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีที่ทำเอาผู้มีรายได้เสริมหลายต่อหลายท่านหัวหมุนไปตามๆ กัน


ภงด. 94 คืออะไร ใครไม่รู้ฟังทางนี้ด่วน!

ภงด. 94

หลายคนคงจะคุ้นเคยกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอย่าง ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ซึ่งจะยื่นในช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายนของปีถัดไปกันเป็นอย่างดี แต่มีใครรู้หรือไม่คะว่า สำหรับคนที่มีรายได้จากทางอื่น ๆ เช่น ขายของออนไลน์ ขายกองทุน LTFRMF อาจที่จะต้องมีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือ ภ.ง.ด.94 อีกด้วย

ภงด.94 หรือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

เป็นภาษีการค้าของบุคคลธรรมดา ที่แม้จะจดทะเบียนการค้าแต่ต้องไม่ใช่บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยการยื่นภาษีครึ่งปีนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีรายได้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก คือ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายนของปีนั้น ๆ มากกว่า 60,000 บาท

ในกรณีโสด หรือกรณีมีคู่สมรส

ต้องมีรายได้รวมกันเกิน 120,000 บาท ถึงจะเข้าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และที่สำคัญก็คือต้องเป็นรายได้ที่มาจากเงินได้ประเภทที่ 5, 6, 7 และ 8 ตาม ประมวลรัษฎากร ซึ่งเงินได้ทั้ง 4 ประเภทที่เข้าข่ายต้องยื่นภาษีครึ่งปี


ภงด. 94 ภาษีนี้ใครต้องจ่ายบ้างนะ

ภงด. 94

อย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นค่ะว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือ ภงด.94 นั้นออกมาเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้เสริมต่างๆเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน ของปีนั้น

ถ้าหากว่า คุณมีเงินที่ได้จากอาชีพเสริมมากกว่า 60,000 บาทเป็นต้นไป คุณจะต้องทำการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภงด.94 แล้วต้องเป็นอาชีพเสริมแบบไหนกันนะถึงจะเข้าข่าย rabbit finance ได้คัดกรองอาชีพเหล่านั้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

1.   ผู้มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน (เงินได้ประเภทที่ 5)

รายได้ที่มาจากการปล่อยเช่าทรัพย์สินทุกประเภทที่คุณมี ไม่ว่าเป็น บ้าน ที่ดิน หรือรถยนต์ หรือถ้าคุณนำทรัพย์สินของคนอื่นมาปล่อยเช่าต่ออีกทอดหนึ่งก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่ 5 เช่นกัน

2.   ผู้มีรายได้จากวิชาชีพอิสระ (เงินได้ประเภทที่ 6)

ใจเย็นๆ กันก่อนนะคะคุณผู้อ่าน rabbit finance ทุกท่าน อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปค่ะว่า “วิชาชีพอิสระ” นั้นหมายถึงคนที่ทำฟรีแลนซ์

วิชาชีพอิสระ ในที่นี้หมายถึงผู้ที่ประกอบอาชีพด้วย 6 สาขานี้เท่านั้น ได้แก่ แพทย์ หรือ พยาบาลที่มีใบประกอบโรคศิลปะ, นักกฎหมาย, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี และช่างประณีตศิลป์

โดยเงินได้ที่ต้องยื่นภาษีนั้น จะอยู่ในรูปของค่าตอบแทนจากการประกอบวิชาชีพอิสระที่มีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณหรือความยากง่าย หรือสรุปง่าย ๆ คือเป็นรายได้อื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้ความรู้ในวิชาชีพ และไม่ใช่เงินเดือนประจำนั่นเองค่ะ

3.   ผู้มีรายได้ที่ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ (เงินได้ประเภทที่ 7)

รายได้ที่มาจากการว่าจ้างรับเหมา คือ รายได้เกิดจากการที่เราต้องเป็นผู้จัดหาทั้งแรงงาน เครื่องมือ และวัสดุต่าง ๆ เองทั้งหมด ตามแบบที่ลูกค้าสั่ง แต่ถ้ามีการรับเหมาแค่ค่าแรง แล้วลูกค้าเป็นคนซื้อวัสดุเองจะไม่ใช่เงินได้ประเภทที่ 7 แต่จะไปเข้าข่ายเงินได้ประเภท 2 ที่เป็นค่าจ้างทั่วไปแทนค่ะ4.   ผู้มีรายได้อันเกิดมาจากเงินได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าพวก (เงินได้ประเภทที่ 8)

เงินได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี และไม่เข้ากลุ่มไหนเลยในเงินได้ทั้ง 7 ประเภท เช่น รายได้จากการเป็นนักร้อง, ดารา รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดก, รายได้จากการประกอบธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา

เช่น เปิดร้านขายอาหาร ร้านตัดผม หรือขายของออนไลน์ นอกจากนี้รายได้ที่เกิดจากเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมต่างๆ ก็มีสิทธิที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่านี้ได้ค่ะ ถ้าหากว่าจำนวนเงินที่ได้รับเกินเกณฑ์ที่กำหนด แม้ว่ารายได้จากกองทุนนั้นจะถูกเงื่อนไขแล้วก็ตาม

หากคุณผู้อ่านอยากทราบรายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมแล้วล่ะก็ สามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.rd.go.th


ยื่นภงด.94 แล้ว ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปีอีกไหม?”

 

ภงด. 94

ขอบอกไว้ให้ชัดกันตรงนี้เลยนะคะว่า “ยื่น” ค่ะ เพราะแม้ว่าคุณจะได้ยื่นภาษีครึ่งปีกันไปแล้ว แต่เมื่อถึงเวลายื่นภาษีประจำปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม ก็ยังคงต้องมีหน้าที่ไปยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ส่วนบุคคลประจำปีเหมือนเดิม โดยจะเป็นการสรุปเงินได้ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ไม่ใช่ยื่นแค่เงินได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะ

โดยคุณต้องนำรายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนภาษีของทั้งปีมายื่นในแบบ ภ.ง.ด.90 อีกครั้ง ส่วนภาษีที่จ่ายไปแล้วในช่วงครึ่งปี ก็ให้นำมาแสดงอีกครั้งด้วย กรมสรรพากรจะได้รู้ว่า ตอนนี้คุณเสียภาษีไปเท่าไรแล้ว จะได้นำภาษีที่เสียไปแล้วมาเป็นเครดิตออกจากภาษีสิ้นปีได้ด้วย

ถ้าต้องยื่นภาษี แต่ไม่อยากยื่นหลายรอบ ขอยื่นตอนสิ้นปีครั้งเดียวเลยได้หรือเปล่า?

ต้องบอกตามตรงเลยค่ะว่า “ไม่ได้” ยิ่งถ้ากรมสรรพากรตรวจพบว่า คุณไม่ชำระภาษีจะมีบทลงโทษเป็นเงินส่วนเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ค้างจ่าย (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) และโทษปรับอีกไม่เกิน 2,000 บาทอีกด้วย

ดังนั้น ทำตามเถอะค่ะ จะได้ไม่เสียเงินเพิ่ม หรือถ้าไม่อยากเสียภาษีกันมากเกินไป ก็ทำประกันลดหย่อนภาษีก็ได้ค่ะ ไหนๆ รัฐบาลเขาก็ใจดีอนุญาตให้ลดหย่อนภาษีได้แล้ว เราก็ควรก็ใช้สิทธินั้นเสียหน่อย ว่าไหมล่ะค่ะคุณผู้อ่าน…

       


avatar
by I'm Duck
เป็ดที่เก่งไม่สุดสักทาง ปัจจุบันอยากเขียนบทความดีๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจเยอะ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon