ประกันชีวิตกับการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี

posted: 3 ปีที่แล้ว
7,412 views
ประกันชีวิตกับการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี

comments

เราอาจจะเคยได้ยินกันมาหนาหูว่า การทำประกันชีวิต สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ สำหรับคนที่ยื่นเรื่องขอหักลดหย่อนภาษีมาหลายครั้งอาจจะรู้สึกคุ้นเคยและรู้เงื่อนไขของการหักลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตกันอยู่แล้ว

แต่สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ในเรื่องของภาษีอาจจะยังไม่ทราบเงื่อนไขในการขอหักลดหย่อนมากนัก บทความนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องของการหักลดหย่อนภาษี มากขึ้นค่ะ


การหักลดหย่อนภาษีคืออะไร

 

การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่า เงินได้สุทธิ  ไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ

หลายๆคนอาจจะเคยคิดว่า การที่เราทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันอะไรก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ทั้งนั้น ซึ่งในความเป็นจริงนั้นประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้นมีเพียงแค่ ประกันชีวิต เท่านั้น ซึ่งประกันชีวิตนี้ก็ แยกออกด้วยกัน 2 แบบ ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กรมสรรพากรระบุไว้ คือ

 

  • ค่าเบี้ยประกันชีวิต

 

     1.) ค่าเบี้ยประกันชีวิต สามารถ หักลดหย่อนและยกเว้นได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  และของ คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าเบี้ยประกันชีวิตต้อง มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  และผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่ค่าเบี้ยประกันความคุ้มครองอื่น เช่น คุ้มครองสุขภาพ หรือคุ้มครองอุบัติเหตุไม่สามารถหักลดหย่อนได้)

 

     2.) ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถหักลดหย่อนได้ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  (เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้ อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้นและ   เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ + เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน + เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้อง ไม่เกิน 500,000 บาท)

 


 

 

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

 

 

ซึ่งถ้าจะให้พูดอธิบายง่ายๆก็คือ สิ่งที่สามารถนำมาหักลดหย่อนนั้นคือ ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่เราทำนั่นเอง ซึ่ง ค่าเบี้ยประกันชีวิต  คือ จํานวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชําระ ให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์ หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิต หรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันไว้ นั่นเอง

 


 ประกันชีวิตที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

  • เมืองไทย Super Saving 14/7
  • เมืองไทย Smile Retirement

 

หรือถ้าหากท่านใดไม่แน่ใจว่าประกันชีวิตของท่านที่ทำมานั้นสามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ท่านสามารถโทรไปถามกับทางบริษัทประกันชีวิตได้โดยตรงเลยว่า ประกันชีวิตของท่านนั้นสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ และจะสามารถหักลดหย่อนภาษีแบบใด

 


ลดหย่อนภาษี

 


ทำประกันชีวิตเพื่อใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี คุ้มมั้ย??

 

ถ้าจะว่ากันตามจริงหากจุดประสงค์ของการทำประกันชีวิตเพียงเพื่อน้ำมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเท่านั้น เราขอบอกเลยว่า ไม่คุ้มค่ะ เพราะ ค่าเบี้ยประกันที่เราเสียไปบางทีอาจจะมากกว่าจำนวนที่เราจะได้จากการลดหย่อนภาษีในบางกรณี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทได้ระบุไว้

แต่หาก จุดประสงค์ในการทำประกันชีวิต  ของคุณ เป็นการทำเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จะคุ้มค่าและตรงกับความต้องการของคุณมากกว่า นั่นเพราะ การซื้อประกันชีวิตเป็นการซื้อเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิต ไม่ใช่การซื้อประกันชีวิตเพื่อลดภาระของภาษี  นั่นเองค่ะ

แต่ถ้าคุณอยากจะได้รับผลตอบแทนที่ตรงกับความต้องการของคุณ เราแนะนำให้คุณไปลอง ลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในกองทุนรวม ดูจะสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่า ซึ่งสำหรับการลงทุนนั้นก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนที่จะลงทุน เนื่องจากทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง

 


 

 

สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะฝากให้กับทุกๆคนก็คือ สำหรับ ผู้ที่มีประกันชีวิตไว้อยู่แล้ว  ก่อนที่ท่านจะนำไปยื่นภาษีอย่าลืมศึกษารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน ตรวจเช็คให้ละเอียดว่า   ท่านสามารถนำอะไรไปหักลดหย่อนได้อีกบ้าง ที่นอกเหนือจากประกันชีวิต เพราะสิ่งที่หักลดหย่อนได้นั้นมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายเลยทีเดียว เราต้องใช้สิทธิทุกอย่างกันให้คุ้มค่า

ส่วนท่านที่ไม่ได้ทำประกันชีวิต  ถ้าหากท่านอยากจะทำประกันชีวิตเพื่อแค่จะนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากรายการอื่นๆที่ท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนได้ เราอยากให้ท่านศึกษารายละเอียดการทำประกันชีวิตดีๆเสียก่อนที่จะตัดสินใจทำเพราะบางทีค่าเบี้ยประกันภัยและส่วนที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ก็อาจไม่ได้มากเท่าที่คิด

 ดังนั้นอยากให้ทุกคนตรวจสอบรายละเอียดต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน และทางที่ดีควรปรึกษากับทางบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ ให้แน่ใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง


avatar
by doubleP
Related stories
loading icon