อัปเดต ภาษี ปี 2562 อะไรจริง อะไรจ้อจี้

posted: 1 ปีที่แล้ว
อัปเดต ภาษี ปี 2562 อะไรจริง อะไรจ้อจี้

comments

อย่างที่หลายๆ คนทราบกันดีว่า ในปี 2562 นี้ จะมีการอัปเดต และเปลี่ยนแปลงในเรื่องภาษีกัน ยังไงเราลองมาทบทวนกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อีกสักนิด เพื่อรับมือกับการเสียภาษีปีนี้ดีกว่า!

ว่าแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนะที่มีการเปลี่ยนแปลง ตาม rabbit finance มาเลย เพราะเราสรุปไว้ให้แล้ว!

อัปเดต ภาษี ปี 2562 อะไรจริง อะไรจ้อจี้

ภาษี 62

สรุป จริงไม่จริง กับข่าวลือการเปลี่ยนแปลงภาษี

หลายคนอาจจะได้ยินข่าวลือมากมาย เช่น อายุ 18 ปี ขึ้นไป ต้องยื่นภาษี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่,ทำธุรกิจต้องจด VAT ทุกราย แต่ถ้ารายได้น้อยให้เสียในอัตราต่ำ, ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคลและมาตรการกระตุ้นภาษี และอื่นๆ  อีกมากมายนั้น เราต้องขอย้ำเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริง!

การแก้ไขครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นที่จะทำร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เพื่อแก้ไขประมวลรัษฎากรต่อไปในอนาคต โดยทางคณะกรรมการมีเป้าหมายที่จะแก้ไขให้กฎหมายออกมาบังคับใช้ได้ทันภายในรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งก็มีข้อเสนอที่เราได้เห็นผ่านๆ กันมาแล้ว

หากให้สรุปกันง่ายๆ สั้นๆ อีกที คือ กระบวนการดังกล่าวเป็นเพียงแค่ข้อเสนอใหม่ในการเก็บภาษีเท่านั้น ยังไม่ถึงกระบวนการขั้นตอนว่าใช้จริงหรือไม่นั้นเอง

เพราะฉะนั้นใครที่ไม่สบายใจอยู่ก็หายห่วงได้เลย!

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาจริง ไม่จ้อจี้

เรียกได้ว่าเป็นภาษีรูปแบบใหม่ที่ทำให้หลายคนตื่นตัวเลยก็ว่าได้ แรกเริ่มมีการคาดการณ์กันว่าจะเริ่มใช้ในปี 2562 แต่ตอนนี้มีการเลื่อนออกไปใช้ในปี 2563 โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

มีการแบ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน และที่ต้องเสียภาษี ดังนี้

1.เกษตรกรรม หมายถึง การใช้ที่ดินในการทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีจะประกาศกำหนด (อาจต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร) สำหรับกรณีที่เป็นที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จัดเก็บภาษีได้ในอัตราไม่เกิน 0.2%

2.บ้านพักอาศัย จะแบ่งเป็น 2 ประเภท

  • บ้านพักอาศัยหลังหลัก โดยดูจากเจ้าของต้องมีชื่ออยู่ในโฉนด เจ้าของใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเจ้าของต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้นๆ
  • บ้านพักอาศัยหลังอื่นๆ หมายถึงกรณีที่เจ้าของมีชื่อในโฉนดเฉยๆ ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้าน

สำหรับกรณีที่เป็นที่พักอาศัย จัดเก็บภาษีในอัตราไม่เกิน 0.5%

ภาษี

3.พาณิชยกรรม หมายถึง การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมหรือการอยู่อาศัย เช่น ใช้เพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เป็นต้น

สำหรับกรณีที่เป็นที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และอื่นๆ จัดเก็บภาษีได้ในอัตราไม่เกิน 2%

4.ที่รกร้างว่างเปล่า หมายถึง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หรือทิ้งไว้ว่างเปล่า สำหรับกรณีที่เป็นที่ดินทิ้งร้างว่างเปล่า ไม่ได้ทำประโยชน์ตามสภาพ จัดเก็บภาษีได้ในอัตราไม่เกิน 5% ของฐานภาษี

ซึ่งเราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่า ในปี 2563 ต่อไป จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร ก่อนที่ภาษีที่ดินเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้จริง

ลดหย่อน ภาษี

มีอะไรลดหย่อนเพิ่มบ้างไหม?

ปีนี้เป็นอีกปีที่มีค่าลดหย่อนภาษีเพิ่มเข้ามา สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด มาเช็กกันดีกว่าว่าค่าต่างๆ ที่เพิ่มมาในปีนี้ เข้าข่ายให้คุณสามารถนำไปลดหย่อนได้หรือเปล่า!

ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร

เป็นค่าลดหย่อนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีเงินได้หรือคู่สมรส สามารถนำค่าใช้จ่ายฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ที่น่าสนใจคือ สามีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าคลอดบุตรได้ หากภรรยาไม่มีเงินได้

อธิบายง่ายๆ คือ หากใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรจากสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ / สิทธิประกันสังคม / สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากนายจ้างภาคเอกชนแล้ว จะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้แค่ส่วนที่ยังไม่เกิน 60,000 บาท เท่านั้น

ภาษี บุตร

ค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป

ผู้มีเงินได้ หากมีบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป ที่คลอดในปี 2561 สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 30,000 บาทต่อคน รวมเป็น 60,000 บาท ไม่ว่าบุตรคนแรกจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ โดยค่าลดหย่อนนี้ประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

เบี้ยประกันสุขภาพ

ที่ผ่านมา เรามักจะนำเบี้ยประกันต่างๆ มาลดหย่อน แต่ในปีนี้เพิ่มความหลากหลายมากขึ้น โดยเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี แต่เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ตรวจสอบกับบริษัทประกันก่อนว่า ประกันสุขภาพที่เราสนใจจะซื้อ หรือที่มีอยู่แล้วนั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพราะถ้าซื้อมาแล้วลดหย่อนไม่ได้ ก็ดูจะเสียผลประโยชน์ที่ควรได้รับไปแบบฟรีๆ

ภาษี ช้อปช่วยชาติ

ท่องเที่ยวเมืองรอง

สายเที่ยวมีเฮแน่นอน หลังจากปีก่อนๆ ได้ปล่อยการช้อปช่วยชาติให้ใช้ลดหย่อนภาษีได้ ปีนี้รัฐฯ ได้ไฟเขียวให้คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองรอง สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองรอง

ช้อปช่วยชาติ 2561

สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยสินค้าที่ซื้อและออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูประหว่างวันที่ 15-31 ธันวาคม 2561 จะนำมาลดหย่อนภาษีปี 2561 ได้

หากซื้อสินค้าในวันที่ 1-16 มกราคม 2562 จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี 2561 ได้ แต่ต้องนำไปลดหย่อนภาษีปี 2562 ที่จะยื่นแบบในปี 2563 ทั้งนี้ ยอดค่าใช้จ่ายรวมตลอดทั้งโครงการต้องไม่เกิน 15,000 บาท

ลดหย่อน ภาษี

สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการช้อปช่วยชาติ 2561 มีเพียง 3 รายการ คือ

  • ยางรถ ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน สามารถนำมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้ได้ โดยต้องเป็นยางที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
  • หนังสือ สามารถซื้อได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ (ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้ง e-Book โดยต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้
  • สินค้าโอทอป (OTOP) ต้องซื้อจากร้านค้าโอทอปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

การเสีย ภาษี

ทางรัฐยังกำหนดอัตราการเสียภาษีแบบขั้นบันได ตั้งแต่ 5-35% สำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิที่ไม่เกิน 150,000 บาท ยังได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดิม ดังนั้นแล้วจึงเท่ากับว่า คนที่มีเงินเดือนประมาณ 25,833 บาทขึ้นไป

หรือมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่เกิน 310,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนตัวรวม 160,000 บาทแล้ว จะเหลือเงินได้สุทธิ 150,000 บาท ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี

นอกจากนี้ ยังเพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่าย จากเดิมที่เหมาจ่าย 40% ของรายได้ เพิ่มเป็น 50% ของเงินได้ แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และได้เพิ่มค่าลดหย่อนของเก่าเพิ่มขึ้นด้วย เช่น

  • ผู้มีรายได้ จากเดิมลดหย่อน 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
  • คู่สมรส จากเดิมลดหย่อน 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
  • บุตรลดหย่อนได้ จากเดิม ลดหย่อนได้ที่ 15,000 บาท / คน และใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 คน เพิ่มเป็น 30,000 บาท / คน และไม่จำกัดคน

ภาษี พร้อมเพย์

2562 นี้ คืนภาษีผ่านพร้อมเพย์

กรมสรรพากรได้แจ้งว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ได้ยกเลิกการส่งเช็คคืนเงินภาษีทางไปรษณีย์แล้ว

โดยกรมสรรพากรมีช่องทางการคืนภาษีระบบอื่นทดแทน เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนหันมาใช้บริการพร้อมเพย์เพื่อรับคืนเงินภาษีกว่า 70% ส่วนประชาชนที่ยังรับคืนเงินภาษีจากเช็คเหลือเพียงแค่ 30% และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ

ซึ่งการเลือกใช้พร้อมเพย์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ทั้งลดภาระในการเดินทางไปธนาคารเพื่อนำเช็คไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ต้องรอรับเช็คคืนภาษีทางไปรษณีย์ แก้ปัญหาเรื่องเช็คคืนภาษีส่งไม่ถึงมือผู้รับหรือเช็คคืนภาษีสูญหาย

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศ

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรไม่ได้บังคับให้ประชาชนลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อรับคืนเงินภาษีแต่อย่างใด ยังคงเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของประชาชนอยู่

จะเห็นได้ว่าการรณรงค์คืนภาษีผ่านพร้อมเพย์นั้น มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วๆ และภายหลังจะค่อยๆ ปรับมาคืนภาษีด้วยพร้อมเพย์มากยิ่งขึ้นนั้นเอง

จ่าย ภาษี

เรียกได้ว่าปีที่ผ่านมามีข่าวลือมากมายจริงๆ เกี่ยวกับ ภาษี เอาเป็นว่าก็อย่าเพิ่งหูเบาปักใจเชื่อไปก่อน ค่อยๆ ลองพิจารณา หรืออ่านข้อมูลต่างๆ ให้ถี่ถ้วน จะทำให้คุณรู้ทัน ไม่ตื่นตูมจนเกินเหตุ และสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์

ส่วนภาษีในปี 2562 นี้ เราก็ต้องติดตามกันต่อไป เพราะยิ่งเข้าใกล้การเลือกตั้งมากเท่าไหร่ ย่อมมีผลต่อกฎหมาย ข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับภาษีในอนาคตอย่างแน่นอน!


avatar
by คะน้าใบเขียว
นักเขียนรุ่นไฮบริด ผู้ไม่คุ้นชินกับมักเกิ้ล ชอบกลางคืน มีความสุขเป็นพิเศษถ้าได้กินแซลมอน และผูกมิตรได้ด้วยของกินอร่อยๆ
Related stories
loading icon