ธนาคารไทย กับนวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ สู่บล็อกเชนระดับโลก

posted: 4 เดือนที่แล้ว
ธนาคารไทย กับนวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ สู่บล็อกเชนระดับโลก

comments

บล็อกเชน (Blockchain) เทคโนโลยีที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีธนาคารมากกว่า 320 แห่งทั่วโลกได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของธุรกิจในการชำระเงินข้ามพรมแดน

ล่าสุด 3 ธนาคารพาณิชย์ไทย ได้นำระบบบล็อกเชนมาใช้เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายต่อการเข้าถึงในระยะเวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมง และระบบไหนที่ธนาคารเลือกใช้ วันนี้ rabbit finance มีข้อมูลมาฝากเพียบเลย

เครือข่ายบล็อกเชน

บล็อกเชนในเครือข่าย IIN เกี่ยวข้องกับธนาคารทั่วโลกอย่างไร?

IIN หรือ Interbank Information Network เป็นเครือข่ายข้อมูลระหว่างธนาคาร ของเจ.พี. มอร์แกน ที่ได้เปิดตัวทดลองใช้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว (ปี 2560) ที่มุ่งเน้นในการลดอุปสรรคของกระบวนการชำระเงินทั่วโลก ส่งผลให้การชำระเงินสามารถไปถึงผู้รับผลประโยชน์ได้รวดเร็วขึ้นผ่านขั้นตอนที่น้อยลง

ทั้งนี้ IIN ปฏิบัติการโดย Quorum (R) ซึ่งเป็นบล็อกเชน Ethereum ที่พัฒนาโดยเจ.พี. มอร์แกน ประเภทที่ต้องได้รับอนุญาตในการแก้ไขข้อมูล (permissioned-variant) โดย IIN อนุญาตให้ธนาคารสมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบว่าการชำระเงินได้รับการอนุมัติแล้ว

บล็อกเชน คืออะไร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนา Eco System ที่มีประโยชน์ สำหรับผู้ใช้บริการธนาคาร ซึ่งมุ่งเน้นการใช้งานจากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น Blockchain เพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของธุรกิจการชำระเงินระหว่างประเทศได้ ซึ่งปัจจุบันได้ครอบคลุมมากกว่า 300 แห่ง รวมถึงธนาคารพาณิชย์ไทย 3 แห่งอยู่ในเครือข่ายบล็อกเชนระดับโลกนี้ด้วย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารธนชาต

ซึ่งปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ของไทยได้เข้าร่วมเครือข่าย IIN ที่เป็นบล็อกเชนระดับโลกแล้ว 3 แห่ง เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาที่ธนาคารต้องเผชิญในการชำระเงินระหว่างประเทศอันเกิดจากอุปสรรคในหลาย ๆ จุดที่สลับซับซ้อนและต้องใช้เวลานาน แต่เมื่อใช้เครือข่าย IIN ได้ช่วยลดระยะเวลาที่ใช้งานลงมากถึง 16 วัน เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น


บล็อกเชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3 ธนาคารไทย นำบล็อกเชนบริการลูกค้า

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อบริหารจัดการ ในกระบวนการจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ระหว่างธนาคารและบริษัทในเครือตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย และการทำธุรกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใส

อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทำงานร่วมกับทีมไอบีเอ็ม คลาวด์ การาจ ซึ่งเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและธุรกิจ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์เล็ดเจอร์ แฟบริค และบริการบล็อกเชนบนไอบีเอ็มคลาวด์

ปัจจุบันธนาคารกรุงศรีอยุธยาในฐานะธนาคารพาณิชย์ได้ให้บริการด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก ให้บริการทางการเงินที่หลากหลายทั้งการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต ประกันภัยรถยนต์ กองทุนรวม ซื้อขายหลักทรัพย์ สินเชื่อยานยนต์ ธุรกิจเช่าซื้อ สินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย และการผ่อนชำระสินค้า ดังนั้นในแต่ละวันจึงมีเอกสารการให้บริการระหว่างธนาคารและบริษัทในเครือจำนวนมากที่ส่งต่อไปมาระหว่างกัน

บล็อกเชน ธนาคารกสิกร

  • ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยได้พัฒนาเพื่อยกระดับบริการด้วยการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี Blockchain ของบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการหนังสือค้ำประกันของธนาคารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร 100% ตั้งแต่การขอออกหนังสือค้ำประกัน การต่ออายุหนังสือค้ำประกัน จนถึงการวางหนังสือค้ำประกันที่ส่งตรงถึงผู้รับวางหนังสือค้ำประกันทันที เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการจัดการเอกสารและการดูแลข้อมูล

ตลอดจนลดขั้นตอนในการทำงานของลูกค้าภายใต้ความปลอดภัยระดับโลก เพราะการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้การใช้งานคล่องตัวขึ้น ปลอดภัย เชื่อถือได้ ป้องกันการปลอมแปลงหนังสือค้ำประกัน ทำให้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันสามารถวางหนังสือค้ำประกันได้เร็วขึ้น ผู้รับวางหนังสือค้ำประกันสามารถตรวจสอบเอกสารได้รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บล็อกเชน ธนาคารธนชาต

  • ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต เปิดให้บริการหนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเช่นกัน โดยเริ่มใช้กับ 3 องค์กรใหญ่ ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) , บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด และกลุ่ม บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย เพื่อเป็นการรองรับองค์กรธุรกิจที่จะเข้าร่วมโครงการในอนาคต

สำหรับ​หนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง ตรวจสอบง่าย และปลอมแปลงยาก ให้บริการแก่หน่วยงานผู้รับหนังสือค้ำประกัน และคู่ค้าผู้วางหนังสือค้ำประกัน โดยบริษัทผู้รับหนังสือค้ำประกันสามารถดูเอกสารหนังสือค้ำประกันของคู่ค้าที่ออกโดยธนาคารได้ผ่านระบบซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิม เพื่อเอื้อให้เกิดการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายธนาคารและภาคธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต


นับต่อจากนี้ คงต้องจับตาดูว่า เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวงการด้านการเงินอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะธนาคารไทยนับเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเป็นการยกระดับให้ธนาคารพร้อมที่จะสามารถแข่งขันทางธุรกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน 


avatar
by Unchalee Sabaisook
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
Related stories
loading icon