Thailand 4.0 คืออะไร มาทำความเข้าใจกันเถอะ

posted: 2 years ago
99,084 views
Thailand 4.0 คืออะไร มาทำความเข้าใจกันเถอะ

comments

ในช่วงปีที่ผ่านมา (2559) เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นๆ หู หรือเคยได้ยินกับคำว่า ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 กันมาบ้าง แต่ปัญหาก็คือ…แล้ว Thailand 4.0 คืออะไร จะช่วยพัฒนาประเทศหรือเศรษฐกิจของเราไปในทิศทางไหน แล้วภาครัฐมีนโยบายอย่างไร วันนี้ Rabbit Daily ขออาสาพามาทำความเข้าใจให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 คืออะไร

ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 คือ วิสัยทัศน์เชิงนโยบายเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนไปด้วยนวัตกรรมและนำพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ภายใต้การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์แบบที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และกว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ได้ก็ต้องผ่าน Thailand 1.0 , Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 กันมาก่อน


มารู้จักประเทศไทย 1.0 – 3.0

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก เริ่มกันที่…
– ประเทศไทย 1.0 ยุคของเกษตรกรรมคนไทยปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ปลูกพืชสวน พืชไร่ แล้วนำผลผลิตเพื่อส่งไปขายสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต

– ประเทศไทย 2.0 ยุคของอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้ใช้แรงงานที่มีราคาถูก แต่เริ่มจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยผลิต เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งในยุคนี้ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น

– ประเทศไทย 3.0 ยุคที่เราอยู่ในขณะนี้ เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าชธรรมชาติ และปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออกเป็นหลัก


ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนให้มีรายได้สูงขึ้น

ในช่วงแรกประเทศไทย 3.0 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าปัจจุบันกลับเติบโตได้เพียงแค่ร้อยละ 3 – 4 ต่อปีเท่านั้น ทำให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในภาวะรายได้ปานกลางเป็นเวลากว่า 20 ปี ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นนั่นเอง โดยตั้งเป้าหมายว่าจะให้เกิดภายใน 3 -5 ปีข้างหน้านี้


ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

ปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่กับโมเดลทำมากได้น้อย จึงต้องการปรับเปลี่ยนให้เป็นทำน้อยได้มาก ต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อย่างการเกษตรต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแบบสมัยใหม่ ที่มีการเน้นเรื่องการบริหารจัดการ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ หรือที่เรียกว่า Smart Farming โดยเกษตรกรต้องเริ่มรวยขึ้นและเป็นเกษตรกรที่ผู้ประกอบการเปลี่ยนจาก SME แบบเดิมไปสู่ Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูงขึ้นประเทศไทย 4.0 ต้องใช้แนวทางพลังประชารัฐ

การขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ให้สำเร็จได้ใช้แนวทางพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน การค้า-อุตสาหกรรม การเกษตร ธนาคาร ประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้แล้วยังต้องมีโครงสร้างโทรคมนาคมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยแบบไม่มีสะดุด


เจ้าสัวซีพีแนะยุค 4.0 ต้องใช้ทฤษฎี 3 สูง 1 ต่ำ

นายธนินท์ เจียรวนนท์” ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ขอบคุณภาพwww.sator4u.com)
นายธนินท์ เจียรวนนท์” ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ขอบคุณภาพwww.sator4u.com)

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) ได้กล่าวในการเสวนา “สร้างประเทศไทย 4.0 ให้เป็นจริงได้อย่างไร” ว่า ถ้าการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทำได้ คนไทยจะรวยขึ้น และอาจจะส่งผลให้คนไทยมีรายได้ต่อคนต่อปีแซงหน้าสิงคโปร์ในอีก 10 ปีข้างหน้า ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนโฉมใหม่ ทำให้ประชาชนใช้เวลาทำงานน้อยลง เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาทำงานแทน ประชาชนเองก็จะมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้น เช่น มีเวลาไปเที่ยว หรือมีเวลาใช้จ่ายที่มากขึ้นด้วย
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้าสู่ยุค 4.0 โดยต้องใช้ทฤษฎี 3 สูง 1 ต่ำ คือ ลงทุนสูง คุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานหลักของประเทศ

อย่างไรก็ดี หากเข้ายุค 4.0 เชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น ภาคอุตสาหกรรมจะผลิตสินค้าได้มากขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อจะหายไป แต่ต้องระมัดระวังอาจเกิดเป็นภาวะเงินฝืดเข้ามาทดแทน ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเตรียมป้องกันและรับมือ เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลก 4.0 มีทั้งวิกฤติและโอกาสที่ต้องก้าวให้ทัน หากยังไม่มีปรับตัวก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้


นี่คือแนวคิดการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่  “ประเทศไทย 4.0” จากประเทศที่กำลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะนำพาประเทศไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นนั้น จากนี้ต่อไปคงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อให้เป้าหมายนี้บรรลุได้อย่างแท้จริง


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon