ไทยยังครองใจนักท่องเที่ยว! รัฐวิสาหกิจเดินหน้ากวาดรายได้เข้าประเทศ

posted: 4 months ago
ไทยยังครองใจนักท่องเที่ยว! รัฐวิสาหกิจเดินหน้ากวาดรายได้เข้าประเทศ

comments
 • ภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวโซนยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา อยู่ในระดับดี เชื่อว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวตลาดยุโรป แอฟริกา และอเมริกายังเติบโตได้อีกจนถึงสิ้นปี 2561
 • ผลการดำเนินการด้านปริมาณการจราจรทางอากาศในปีงบประมาณ 2561 ของท่าอากาศยาน 6 แห่ง ของ ทอท. มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 139.52 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึง 8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นักท่องเที่ยว

ททท. เผยจำนวนนักท่องเที่ยว ตลาดยุโรป-แอฟริกา เพิ่มขึ้น

นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวโซนยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา อยู่ในระดับดี เชื่อว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวตลาดยุโรป แอฟริกา และอเมริกายังเติบโตได้อีกจนถึงสิ้นปี 2561

จำนวนนักท่องเที่ยว

 • นักท่องเที่ยวจากยุโรป 4.17 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.11% รายได้อยู่ที่ 3.6 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 13.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • นักท่องเที่ยวจากทวีปอเมริกา 1.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3% รายได้อยู่ที่ 8.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • นักท่องเที่ยวจากทวีปแอฟริกา 1.45 แสนคน เพิ่มขึ้น 7.8% รายได้ 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง ราว 6 แสนคน รายได้รวมอยู่ที่ 5.4 หมื่นล้านบาท ลดลง 5% จากปีก่อน คาดว่ามีสาเหตุจาก 2 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจในภูมิภาคที่ตกต่ำต่อเนื่อง และการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ

กลยุทธ์ 5 Go

ททท.ได้วางมาตรการส่งเสริมการตลาดของ ททท. ในตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าตลอดปี 2561 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีกลยุทธ์ 5 ข้อ ดังนี้

1. Go high คือ high end โดยจะเพิ่มการทำการตลาดในนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อและไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ
2.Go digital เพื่อเข้าถึงนักท่องเที่ยวที่หลากหลายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.Go for new customer ด้วยการเปิดตลาดใหม่ ๆ อาทิ ตลาดกลุ่ม LGBT กลุ่มข้าราชการ กลุ่มโรแมนซ์และฮันนีมูน กลุ่มสุขภาพและความงาม ฯลฯ รวมถึงวางแผนที่กระจายไปหาลูกค้าในพื้นที่ใหม่ ๆ อย่างรัสเซีย เมืองอื่น ๆ ของ UK
4.Go for low season เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวให้เกิดการหมุนเวียนเข้ามาท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล
5.Go local ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวในชุมชนและเมืองรองอย่างต่อเนื่อง

นักท่องเที่ยว

จำนวนผู้โดยสาร “ระหว่างประเทศ” เพิ่มขึ้นทุกสนามบิน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ระบุว่า ผลการดำเนินการด้านปริมาณการจราจรทางอากาศในปีงบประมาณ 2561 ของท่าอากาศยาน 6 แห่ง ของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้น

จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 139.52 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 80.49 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 และผู้โดยสารภายในประเทศ 59.03 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2  มีจำนวนเที่ยวบินทั้งหมด 875,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2  แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 462,230 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 และเที่ยวบินภายในประเทศ 412,770 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

ผู้โดยสารทะลัก 5 สนามบินนานาชาติ

 • ท่าอากาศสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสาร 62.81 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 51.15 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 และมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ 277,900 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีก่อน
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง มีผู้โดยสาร 40.56 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 15.83 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 และมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ 96,160 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5
 • ท่าอากาศยานภูเก็ต มีผู้โดยสาร 18.26 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 และมีเที่ยวบิน 116,500 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีผู้โดยสาร10.81 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 และมีเที่ยวบิน 75,600 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9
 • ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผู้โดยสาร 2.81 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 และมีเที่ยวบิน 19,700 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7

นับเป็นข่าวดีของคนไทย และกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวที่แนวโน้มนักท่องเที่ยวยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย ที่สำคัญยังช่วยกระจายอาชีพไปยังคนท้องถิ่นอีกด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจ 1 และ 2


avatar
by EYELINER
เป็นนักเขียนไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะเป็นนักเขียนที่ดีก็ไม่ง่าย นี่คือเหตุผลที่เรายังวิ่งวุ่นทุกเช้า มือขวาพลิกหนังสือพิมพ์ มือซ้ายก็ไถจอโทรศัพท์อัพเดทเรื่องราวของชาวโลก เหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องทำ เพราะอยากเป็นตำนาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon