คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง เพื่อนเดินทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ในปัจจุบันนี้การเดินทางไปยังที่ต่างๆ  คือ  สิ่งที่ทุกคนจะนึกถึงเป็นเรื่องแรกๆ เมื่อมีโอกาส และในการเดินทางบางครั้งก็มีเพื่อนที่จะร่วมเดินทางไปกับคุณ หรือ บางครั้งคุณก็อาจอยากเดินทางเพียงลำพัง

แต่ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปกับใครก็อาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันกับคุณได้ทุกเวลา ดังนั้นคุณควรลองมองหาสิ่งที่จะคอยป้องกันคุณจากสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วไม่ว่าคุณจะไปกับใครสิ่งนั้นก็คอยช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องอย่างสิ่งที่เรียกว่า “ประกันภัยการเดินทาง”

[rabbitads slug=banner1]


ประกันการเดินทาง คือ ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ไหน ด้วยเหตุผลอะไรไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยว ทำงาน ติดต่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ หรือ ศึกษาต่อ ทุกครั้งที่เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลในประเทศหรือว่านอกประเทศ

คุณก็สามารถวางใจได้หากในการเดินทางของคุณเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุ เที่ยวบินล่าช้า การที่คุณทำประกันภัยการเดินทางก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยคุณได้ทุกเมื่อ จะเป็นค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ เมื่อคุณได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในระหว่างที่เดินทางนั้นเอง


ประกันการเดินทาง


ประกันการเดินทางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.ประกันการเดินทางปกติ ( Travel Accident Insurance : TA ) : ประกันภัยการเดินทางปกติ หรือ TA เป็นประกันภัยการเดินทางภายในประเทศที่ชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะจากการเดินทาง

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น


– 
ผู้ป่วยนอก (OPD) เช่น เกิดอุบัติเหตุเล็กๆอย่าง มีดบาดมือ ขาแพลง แขนหัก เป็นต้น
– 
ผู้ป่วยใน (IPD) เช่น เกิดอุบัติเหตุสาหัสจนต้องนอนที่โรงพยาบาล

2.ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ( Comprehensive Travel Accident Insurance : CTA )


เป็นประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปยังต่างประเทศ แล้วต้องการที่จะทำประกันภัยป้องกันไว้เพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง หรือ สำหรับผู้ที่ต้องนำเอกสารการทำประกันภัยการเดินทางไปยื่นประกอบในการขอวีซ่า (VISA) ในการเข้าประเทศที่ท่านต้องการจะไป เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ

หรือ กลุ่มประเทศเชงเก้น ( Schengen ) ที่มีอยู่ด้วยกัน 26 ประเทศ คือ 22 ประเทศในสหภาพยุโรป (EU) และอีก 3 ประเทศนอกสหภาพยุโรป คือ นอร์เว,ไอซ์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ เป็นต้น ซึ่งการขอวีซ่านั้นเขาจะระบุมาว่า ต้องมีประกันภัยการเดินทางเพื่อใช้ในประกอบการยื่นขอด้วย


ประโยชน์ของประกันการเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจะได้ประโยชน์เหมือนกับประกันภัยเดินทางแบบปกติทุกประการ ได้แก่

  • การชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะจากการเดินทาง
  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น
    ผู้ป่วยนอก (OPD) เช่น เกิดอุบัติเหตุเล็กๆอย่าง มีดบาดมือ ขาแพลง แขนหัก เป็นต้น
    ผู้ป่วยใน (IPD) เช่น เกิดอุบัติเหตุสาหัสจนต้องนอนที่โรงพยาบาล

แต่ สำหรับการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจะมีส่วนที่เพิ่มเติมจากข้างต้น คือ


1. ค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประกันภัยจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ก็ตาม และยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพราะบาดเจ็บสาหัส ค่าเดินทาง ค่าที่พักสำหรับญาติเพื่อดูแลและเดินทางกลับประเทศในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ

2. ชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

นอกจากประกันภัยการเดินทางจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังให้ความคุ้มครองเงินสดรายวัน กรณีที่ต้องรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) อีกด้วย


[rabbitads slug=banner2]3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประกันภัย การเดินทางจะชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับค่ารักษาที่เกิดจากบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเกิดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง จนคุณต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย แต่ในที่นี้ไม่รวมอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ

4. กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางหาย

ถ้าในระหว่างการเดินทางได้เกิดสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กระเป๋าเดินทางหาย ไม่ว่าจะหายที่ในโรงแรม สนามบิน หรือแม้แต่ถูกขโมย หากคุณไปแจ้งความและนำหลักฐานการแจ้งความมายืนยันให้กับทางบริษัทประกัน กรมธรรม์การเดินทางที่ท่านได้ทำก็จะชดใช้ให้แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ 5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง


ส่วนมากจากที่พบเห็น คือ ตัวเราดินทางมาถึงแล้วแต่ ตัวกระเป๋าเดินทางของเรายังมาไม่ถึง ซึ่งอาจจะเป็นความผิดพลาดของทางสายการบิน ซึ่งส่งผลให้ผู้เดินทางเกิดความลำบาก ต้องหาซื้อเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็น

ในกรณีนี้ให้ผู้โดยสารเก็บใบเสร็จและให้ผู้โดยสารขอหนังสือรับรองกับทางสายการบิน เพื่อที่จะได้เก็บไว้ ทำการขอคืนค่าใช้จ่าย ที่คุณได้จ่ายไป โดยทางกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางจะชดเชยให้ตามระยะเวลาแต่ต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง

6. การล่าช้าของเที่ยวบิน


ในกรณีนี้ถ้าหากทางสายการบินได้มีการเลื่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 12ชั่วโมง จากกำหนดการเดินทางเดิม ไม่ว่าเหตุผลจะมาจากอะไรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ทางกรมธรรม์จะจ่ายเงินชดเชยทุกๆ 12 ชั่วโมงของการล่าช้านั้น

7. การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง


เมื่อคุณได้ตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางไปยังต่างประเทศไว้แล้ว ก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งจากเหตุการณ์นั้นทำให้คุณต้องเดินทางกลับเร็วกว่าที่กำหนดไว้ เช่น เรื่องด่วนเกี่ยวกับพ่อแม่  หรือ แม้แต่การที่เราไม่สามารถไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ได้เพราะปัจจัยทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุเข้า แผ่นดินไหว เป็นต้น

ทำให้คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปอย่างฟรีๆหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จากการเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีนี้ทางกรมธรรม์จะเข้ามาช่วยค่าใช้จ่ายเหล่านี้แก่คุณ ไม่ว่าจะเป็น ค่ามัดจำโรงแรม ค่าปรับจากการเลื่อนเที่ยวบินหรือค่าออกตั๋วเครื่องบินใหม่ เป็นต้น

8.การที่เครื่องบินถูกจี้
         

ในกรณีนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยากมาก แต่ถ้าเครื่องบินมีการถูกจี้ทางกรมธรรม์จะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมงที่ถูกจี้


นั่นหมายความว่า ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากประกันการเดินทาง ในระหว่างที่คุณเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ มั่นใจได้ว่าประกันการเดินทางจะคุ้มครองคุณ ให้คุณและคนที่คุณรักรู้สึกอุ่นใจตลอดระยะเวลาการเดินทาง

สามารถอ่านรายละเอียด ประกันการเดินทาง เพิ่มเติมได้ที่ : rabbit finance


doubleP
doubleP

บทความแนะนำ​

สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อสินเชื่อส่วนบุคคล

งงไปหมด! ทำไมขอ สินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ผ่าน?

ก็เตรียมเอกสารครบถ้วนดี แต่ทำไมถึงยังขอสินเชื่อไม่ผ่านกัน ? หลายคนอาจจะมีคำถามเหล่านี้ค้างคาใจอยู่แน่ๆ แล้วทำไมถึงขอไม่ผ่านกันละ มาดูเหตุผลกันดีกว่า

ประกันบำนาญ-เกษียณอายุ
ประกันชีวิตประกันชีวิตสำหรับวางแผนเกษียณ

เริ่มวางแผนเกษียณยังไง? ในปีที่เศรษฐกิจไม่ดี

เศรษฐกิจไม่ดี เป็นเรื่องที่ยาจะควบคุม แต่ก็ต้องหาทางรับมือให้ได้ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลและคิดไม่ตก ยิ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานใกล้เกษียณ เงินที่เก็บออมมาทั้งชีวิตจะพอใช้ไหมนะ? แล้วเราต้องวางแผนปรับตัวยังไงดี? ตาม rabbit finance …

บริการอื่น ๆเรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ปังมาก! เครื่องยนต์ใหม่ 1GD 2.8 ลิตร 204 แรงม้า

เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยกับ Toyota Fortuner และ Toyota Revo ซึ่งกระแสตอบรับก็ดีงามสมการรอคอยจริง ๆ การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ นอกจากหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงแล้วด้านเครื่องยนต์ก็ได้ถูกพัฒนาด้วยเช่นกัน รอบนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ในรุ่น 2.8 …

Get Discount Vouchers