ออมผ่านประกันชีวิต Universal Life ให้ท้้งความคุ้มครองและผลตอบแทน

posted: 10 months ago
ออมผ่านประกันชีวิต Universal Life ให้ท้้งความคุ้มครองและผลตอบแทน

comments

ปัจจุบันหลายคนเริ่มให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น เพราะถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีในการคุ้มครองชีวิต ความเสี่ยงจากสิ่งที่ไม่คาดฝันในอนาคตได้ แต่จะดีไปกว่านี้ถ้าการทำประกันชีวิตไม่ได้ให้แค่ความคุ้มครอง แต่ยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้อีกด้วย โดยผ่านการประกันชีวิตแบบ  Universal  Life

ประกันชีวิต Universal Life (ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์) คืออะไร

Universal Life

ประกันชีวิตยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า UL (ยูแอล) เป็นประกันชีวิตที่ออกแบบให้มีระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยนำเงินของผู้ถือกรมธรรม์ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในเกณฑ์ไม่สูงมาก เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก ควบคู่ไปกับการให้ความคุ้มครองชีวิตแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วๆ ไป ทั้งนี้ประกันชีวิตแบบดังกล่าวผู้ที่เข้ามาลงทุน จะได้ทั้งผลตอบแทนและยังได้ความคุ้มครองด้วย


ประกันชีวิต Universal Life (ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์) ดีอย่างไร

Universal Life

1.ประกันชีวิตยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ ได้แยกสัดส่วนการคุ้มครองชีวิตและการลงทุนไว้อย่างชัดเจน โดยผู้เอาประกันภัย จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่น้อยกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตได้รับรองไว้

2.มีความชัดเจน โปร่งใส เพราะมีการระบุค่าใช้จ่าย และมูลค่าต่างๆ ลงในกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าประกันภัยต่างๆ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต และมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งการแสดงแบบนี้จะไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่วไป

3.เป็นแบบประกันชีวิตที่มีความยืดหยุ่น โดยผู้เอาประกันสามารถ ที่จะเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต และส่วนของการลงทุน รวมทั้งปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเบี้ยประกันภัย หรือจำนวนครั้งที่ต้องชำระได้ ตามความต้องการ และสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้เอาประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงนั้น ๆ

4.สิทธิ์ในการถอนมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ประกันภัยของตัวเองได้ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละบริษัท เช่น การชำระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยชั่วคราวได้ และสามารถขอถอนเงินสดออกจากบัญชีกรมธรรม์ หรือกู้เงินสดในกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกันได้

5.อัตราผลตอบแทน เมื่อลงทุนผ่านประกันชีวิตยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ ผู้ถือกรรมธรรม์ บริษัทประกันชีวิตจะรับประกันมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ปัจจุบันไม่ต่ำกว่ามูลค่าบัญชีกรมธรรม์ โดยไม่มีการกำหนดอัตราสูงสุด และมีการการันตีผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนบริษัทประกันชีวิตประกาศ

6.สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เต็มจำนวน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ซึ่งจะต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ประชีวิตยูนิเวอร์แซล ไลฟ์เหมาะกับใคร

Universal Life

1.ผู้ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก และสามารถลงทุนเป็นระยะยาวได้ หรือนำเงินเย็นมาลงทุน และนำเงินประกันปรับความยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ขณะนั้น

2.ไม่อยากรับความเสี่ยงที่สูงเกินไป เช่น หุ้น กองทุนรวม เป็นต้น เพราะประกันรูปแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูง

3.ต้องการนำสิทธิไปลดหย่อนทางภาษี ในแต่ละปี ได้เช่นเดียวกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

4.อยากออมเงินไว้เป็นทุนการศึกษา ให้กับลูกหลานในอนาคต เพราะการศึกษาในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก การลงทุนในประกันรูปแบบนี้จะช่วยสร้างหลักประกันอนาคตของลูกหลานได้

5.เหมาะกับหนุ่มสาวออฟฟิศ คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคุ้มครองและสามารถเป็นเงินออม เพื่อสร้างหลักประกันในยามฉุกเฉินได้

6.สามารถเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวในอนาคตได้ เพราะในอนาคตย่อมมีความไม่แน่นอน ดังนั้นการทำประกันให้กับคนในครอบครัวจึงเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับคนข้างหลังได้เป็นอย่างดี

7.เก็บออมไว้ยามเกษียณอายุ เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ให้มีความมั่นคงมากยิ่ง โดยไม่ต้องไปพึ่งพิงคนอื่น ๆ

8.กระจายความเสี่ยงได้ดี เพราะการลงทุนในหลายๆ รูปแบบย่อมมีความเสี่ยงแตกต่างกันไป ดังนั้นการลงทุนในประกันรูปแบบนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ชอบลงทุนได้เป็นอย่างดี

ประกัน Universal Life ต่างจากประกันชีวิตทั่วไปและยูนิตลิงค์ยังไง

Universal Life

1. ประกันชีวิตแบบทั่วไป จะเป็นในรูปแบบของสะสมทรัพย์  ประกันชีวิตตลอดชีพ และประกันบำนาญ เป็นต้น อัตราความเสี่ยงต่ำ คล้ายกับเงินฝากหรือพันธบัตรเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีการรับรองผลตอบแทนเป็นเงินคืนให้ผู้เอาประกันเบี้ยประกันที่ได้มา โดยบริษัทประกันจะเป็นคนบริหารเงินลงทุนเอง

2. ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ผู้เอาประกันเป็นคนวางแผนการลงทุนและรับความเสี่ยงเองจากเบี้ยประกันที่ลงทุน ในกองทุนที่บริษัทประกันคัดเลือกมาให้แล้ว ซึ่งไม่มีการรับรองผลตอบแทน โดยผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนที่เราเลือกไว้เอง

3. ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ เบี้ยประกันที่ได้ บริษัทประกันจะเป็นผู้บริหารการลงทุนเอง มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ และให้ความคุ้มครองชีวิตไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นการเอาประกันแบบสะสมทรัพย์กับประกันแบบยูนิตลิงค์มารวมไว้ด้วยกัน

ใครที่กำลังมามองหาประกันชีวิตประกันชีวิตอยู่ล่ะก็…ต้องไม่พลาดกับการทำประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ซึ่งถือว่าน่าสนใจ ได้ทั้งความคุ้มครองและได้ทั้งผลตอบแทนที่คุ้มค่า แถมยังสามารถยืดหยุ่นการลงทุนได้อีก สนใจเข้ามาทำประกันดังกล่าวได้ที่  rabbit finance เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา คลิกเข้ามาเลยนะคะ

ข้อมูล คปภ. , marketingoops


avatar
by ANCHALEE SABUYSUK
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon