Value Investing (VI) มือใหม่เลือกลงทุนในหุ้นอย่างไร

posted: 2 years ago
Value Investing (VI) มือใหม่เลือกลงทุนในหุ้นอย่างไร

comments

เหลือเพียงไม่กี่วันก็จะสิ้นปีกันแล้ว แต่ดูเหมือนตลาดหุ้นไทยยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่นักลงทุนเริ่มหันมาสนใจกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF ) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในประเทศ เนื่องจาก 2 กองทุนดังกล่าวสามารถนำไปลดหย่อนทางภาษีได้ ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังคงให้ผลตอบแทนได้ดี ขณะที่ SET Index เองก็กลับมายืนเหนืออยู่ที่ระดับ 1,500 จุด แม้ช่วงก่อนหน้านี้เงินทุนจะไหลออกไปยังตลาดเกิดใหม่ หลังจากที่ทราบข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของนาย Donald Trump ตัวแทนผู้สมัครจากพรรค Republican ซึ่งถือว่าเป็นชนวนให้เกิดเหตุดังกล่าวก็ตาม

Digital Stock exchange panel

อย่างไรก็ดี ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนั้น การเลือกตั้งเริ่มมีความชัดเจน ภาวะดอกเบี้ยและเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเริ่มทยอยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยหุ้นไทยยังคงมีความน่าสนใจ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำการบ้านและยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

สำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มก้าวเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทย วันนี้ Rabbit Daily จะพาไปรู้จักกับการลงทุนแบบ Value Investment (VI) เน้นลงทุนในหุ้นแบบไหน มีเทคนิคการลงทุนอย่างไร เรามาทำความเข้าใจกันเลยคะValue Investing (VI) คืออะไร

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือการลงทุนตามมูลค่า เป็นแนวทางการลงทุนที่ริเริ่มและพัฒนาขึ้นโดย Benjamin Graham (เบนจามิน เกรแฮม) ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในกิจการที่เชื่อว่ามีราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน และเป็นอาจารย์ที่ Warren Buffett (วอร์เรน บัฟเฟต์) นับถือและนำเอาสิ่งที่ Graham สอนมาเป็นแนวทางการลงทุนของเขา ปัจจุบันบัฟเฟตเป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียง มีทรัพย์สินมหาศาล เชื่อว่านักลงทุนมือใหม่และมือเก่าย่อมรู้จักบัฟเฟตเป็นอย่างดี


วิธีการลงทุนแบบ VI มีหลักการดังนี้

1. วิเคราะห์งบการเงิน

Calculator on colorful graphs and charts

เมื่อเริ่มตัดสินใจจะเข้าไปลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทนั้น หรือดูผลการดำเนินงานในปัจจุบัน และศักยภาพในอนาคต ซึ่งต้องดูทั้ง 2 งบการเงิน คือ งบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งงบดุลจะให้ความเที่ยงตรงมากกว่า เนื่องจากการรับรู้รายได้ของบริษัทจะบันทึกประเภทไว้ชัดเจนว่าเป็นเงินสด ทรัพย์สินหมุนเวียน หรือเป็นหนี้สินหมุนเวียน ทำให้ทราบสถานะการดำเนินธุรกิจที่แท้จริงของแต่ละปี
แม้การดูที่งบดุลจะทำให้เราสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในหุ้นบริษัทนั้นได้แล้ว แต่ก็อาจทำให้ขาดโอกาสได้ผลกำไรสูง เพราะศักยภาพอาจเป็นตัวที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นมากกว่าในอนาคต และขับเคลื่อนให้หุ้นราคาสูงตาม หากนักลงทุนตัดสินใจซื้อหุ้นจากการดูงบดุลเพียงอย่างเดียว ก็จะทำให้พลาดการถือครองหุ้นตัวนั้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน

2. ผู้บริหารมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน

Stock market graph and bar chart price display

เมื่อผู้ลงทุนตัดสินใจจะลงทุนในกิจการใดต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารด้วยความใส่ใจ ต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร ว่ามีวิสัยทัศน์ และผลงานการบริหารเป็นอย่างไร โดยดูได้จากข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ, สอบถามเชิงลึกจากคนในวงการ หรือพูดคุยสัมภาษณ์โดยตรงเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าต่อการลงทุนอีกทางหนึ่ง3. เน้นลงทุนระยะยาว

businessman looking to graph

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (VI) จะถือครองหุ้นไว้ในระยะยาวเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยเหล่านั้นลงได้ และจะไม่ตื่นตระหนก หรือตัดสินใจไวเกินไป แต่ต้องคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจด้วยว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้าราคาหุ้นของบริษัทที่มีผลประกอบการดีและบริหารโดยผู้บริหารมืออาชีพ ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


การลงทุนในหุ้น ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคิดจะเขามาลงทุนแบบเน้นคุณค่า (VI) ต้องมีวินัยในการลงทุนที่วางไว้ อย่าอยู่ภายใต้ความกังวลและความกังวลเกินขอบเขต ขณะเดียวกันการติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของโลกก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ เพราะจะช่วยให้ผู้ลงทุนเห็นภาพและทิศทางของกิจการได้อีกทางหนึ่ง


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon