VGI ขยายอาณาจักรสื่อโฆษณานอกบ้านรุกตลาดสู่อาเซียน

posted: 1 year ago
VGI ขยายอาณาจักรสื่อโฆษณานอกบ้านรุกตลาดสู่อาเซียน

comments

ปีหน้านี้ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ที่ปัจจุบันขยายธุรกิจสื่อนอกบ้านหลากหลายแบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ แผนรุกขยายธุรกิจสื่อโฆษณาในภูมิภาคอาเซียนให้มีการเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้น ล่าสุดบอร์ดบริหารได้อนุมัติแผนเข้าซื้อหุ้นสามัญ ใน Puncak Berlian Sdn.Bhd. ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศมาเลเซีย จำนวน 4,281,277 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดนายเนลสัน เหลียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ผู้นำเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านครบวงจรพร้อมฐานข้อมูลรายแรกในไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ VGI Global Media (Malaysia)Sdn. Bhd. หรือ VGM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือบริษัทฯ ที่จัดตั้งในประเทศมาเลเซีย เข้าซ้อหุ้นสามัญใน Puncak Berlian Sdn. Bhd. หรือ PBSB ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศมาเลเซีย จำนวน 4,281,277 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ PBSB จาก Redberry Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาลงทุนเริ่มต้นที่ 13,154,175 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 105,233,400 บาท

นายเนลสัน เหลียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI

สำหรับ PBSB เป็นผู้ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านที่มีเครือข่ายสื่อโฆษณาที่หลากหลายครอบคลุมทั้งสื่อโฆษณาในสนามบินหลักและสนามบินสำหรับสายการบินราคาประหยัด สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน เป็นต้น โดยหากการเข้าซื้อหุ้น PBSB เป็นผลสำเร็จ จะส่งผลดีต่อแผนการขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านไปยังในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะตลาดอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศมาเลเซียซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี โดยคาดว่ากระบวนการทำธุรกรรมซื้อหุ้น PBSB จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้

ด้านนางจิตเกษม หมู่มิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI  เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทได้สิทธิใช้พื้นที่โฆษณาบนรถไฟฟ้าสาย SBK Line สื่อโฆษณาในประเทศมาเลเซียจำนวน 2 สถานี ซึ่งบริษัทตั้งเป้าขยายสื่อโฆษณาเพิ่ม 31 สถานีภายในปีนี้

นอกจากนี้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรในประเทศอินโดนีเซียเพื่อร่วมทุนเตรียมทำธุรกิจสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าของอินโดนีเซียที่จะเปิดให้บริการในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะขยายออกไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนต่อจากมาเลเซีย

สำหรับผลการดำเนินงานในปีนี้ในงวด 60/61 (เม.ย.60-มี.ค. 61) บริษัทยังมั่นใจรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้อยู่ที่ 3,350 ล้านบาท และคาดว่าอัตราการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทในปีนี้จะอยู่ที่ 70% สูงกว่าปีก่อน

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ระบุว่า VGI ขยายธุรกิจเข้าซื้อกิจการสื่อนอกบ้านหลากหลายครอบคลุมพื้นที่สื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นและการพัฒนาสื่อใหม่ที่หลากหลายทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ตรงตามเป้าหมาย ประกอบกับสื่อโฆษณานอกบ้านยังมีโอกาสเติบโตจากพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่นอกบ้านมากขึ้น จะเห็นได้จากในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 16% เทียบกับสื่อโฆษณารวมที่หดตัว 9% และยังมีโอกาสจากสัดส่วนรายได้โฆษณาสื่อนอกบ้านที่ยังต่ำและอัตราค่าโฆษณายังถูกเมื่อเทียบกับสื่อดั้งเดิมอย่างธุรกิจทีวี เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” คาดกำไรสุทธิเติบโตใน 3 ปีนี้เฉลี่ย 22%อย่างไรก็ดี มุมมองในเชิงบวกต่อ VGI การรวมธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายและการเพิ่มกำลังการผลิตสื่อโฆษณาจะสร้างการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับการที่ VGI เป็นบริษัทลูกของ BTS ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้สื่อโฆษณาในรถไฟฟ้าอย่างมั่นคงในอนาคต รวมถึงการเติบโตของสายรถไฟฟ้าใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคตตามแผนภาครัฐฯ ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เราแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย 7.60 บาท (upside 29%) อ้างอิงวิธี DCF (WACC 8.2%, Terminal growth 2%) โดยฐานะการเงินของบริษัทแข็งแกร่งคาด Net D/E ปี 2018/19F อยู่ที่ 0.7X และคาด ROE อยู่ที่ 46% โดยคาด Dividend Yield ที่ 1.4% โอกาสคือ 1. เศรษฐกิจที่เติบโตส่งผลให้การใช้สื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสื่อ Out of Home media ที่มีราคาถูกและเป็นที่นิยมมากขึ้น 2. การขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3. การขยายสื่อนอกบ้านหลากหลายเพิ่มขึ้นช่วยสร้างโอกาสในการขายเพิ่ม


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon