ต้อนรับปี 2020 กับ 7 ประกันสุขภาพ น่าตำ!

posted: 3 เดือนที่แล้ว
1,135 views
ต้อนรับปี 2020 กับ 7 ประกันสุขภาพ น่าตำ!

comments

ต้องยอมรับว่าปี 2019 คนไทยใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ส่งผลให้การซื้อประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้นไปด้วย เพราะนอกจากจะช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลที่มีแต่ราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ยังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย และในปี 2020 นี้ rabbit finance ได้คัดสรรประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์สุด ๆ มาฝากกัน

ประกันสุขภาพ

7 ประกันสุขภาพ ที่ให้คุณมากกว่าการคุ้มครอง

1.ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum จาก Generali

แผนประกันสุขภาพที่ให้ค่ารักษาไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง มาพร้อมสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองมากมาย ดังนี้

 • จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงจากการเจ็บป่วย โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท/ปี กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
 • ค่าห้องพยาบาล สูงสุด 8,000 บาทต่อวัน สำหรับผู้ป่วยใน
 • ครอบคลุมความคุ้มครองถึงการ รักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท/ปี
 • คุ้มครองครอบคลุมทั้งอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยและโรคร้าย
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 15,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยต่อปีเริ่มต้นเพียง 677 บาทต่อเดือน
 • รับประกันตั้งแต่อายุ 6 – 65 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

2.ประกันสุขภาพ เติมเงินยามป่วย จากไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัย รับการรักษาได้อย่างเต็มที่และหายห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย พร้อมความคุ้มครองมากมาย ดังนี้

 • จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 5 ปี
 • จ่ายค่าเบี้ยเพียงวันละ 9 บาทเท่านั้น คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท
 • ชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย สูงสุดวันละ 3,000 บาท ติดต่อกันสูงสุด 365 วัน
 • เมื่อออกจากโรงพยาบาลยังได้รับเงินปลอบขวัญสูงสุด 3,000 บาท
 • ผ่าตัดใหญ่ได้เงินชดเชย 60,000 บาท
 • กรณีไม่มีการเคลมครบ 5 ปี รับเบี้ยคืน 1 ปี และปีสุดท้ายรับเบี้ยคืน 100% หรือ 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16 – 60 ปีเท่านั้น

ประกันสุขภาพ

3.ประกันสุขภาพ Aetna Personal Care จากเอ็ทน่า

มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 300,000 ถึง 600,000 บาท พร้อมความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความต้องการ

 • ให้ความคุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • คุ้มครองค่าธรรมเนียมผ่าตัดสูงสุด 70,000 บาทต่อครั้ง
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง
 • คุ้มครองค่ารักษาฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 7,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน มีค่าใช้จ่ายสูงให้ความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
 • ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสุขภาพ

4.ประกันสุขภาพ Flexi Health สำหรับผู้ใหญ่ จาก กรุงไทย-แอกซ่า

ประกันสุขภาพที่คุณออกแบบเองได้ และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากสวัสดิการรัฐที่มีอยู่

 • คุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย และโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และภาวะไตวาย สูงสุดปีละ 10 ล้านบาท
 • ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอก สูงสุดปีละ 50,000 บาท
 • รักษาโดยแพทย์ทางเลือกหรือทันตกรรม จ่ายให้สูงสุด 80%
 • คุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 200,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ

5.ประกันสุขภาพ “สุขภาพ สุขสันต์” จากกรุงเทพประกันชีวิต

รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 3 ล้านบาท พร้อมคุ้มครองโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอีก 47 โรค เพื่อให้คุณคลายกังวลในการรักษา

 • คุ้มครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท
 • คุ้มครองหลายกลุ่มโรคเสี่ยง เช่น มะเร็ง หัวใจ และสมอง, กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะ เช่น ตับ ไต ปอด และกลุ่มโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น อัมพาตจากอุบัติเหตุร้ายแรง
 • จ่ายผลประโยชน์ทันทีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง
 • จ่ายสั้นแค่ 10 ปี แต่คุ้มครองถึง 25 ปี
 • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ไม่มีการปรับเพิ่มตามอายุ
 • เบี้ยประกันสุขภาพนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 15,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพให้วุ่นวาย แค่ตอบคำถามก็สมัครได้

ประกันสุขภาพ

6.ประกันสุขภาพโรคร้าย ประกันมะเร็ง ก่อนจะสาย จาก เอไอเอ

ประกันสุขภาพที่จ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท หากเจอมะเร็งทุกระยะ พร้อมเงินโบนัสทุกสิ้นปีกรมธรรม์

 • หากตรวจพบมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รับความคุ้มครองต่อ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่ม และรับเงิน 15% ของจำนวนเอาประกันภัย
 • หากตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม รับความคุ้มครองการเสียชีวิตต่อ (ทุกกรณี) โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน รับสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท จากกรณีเสียชีวิตทุกกรณี
 • โบนัสเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 และ 10 หากไม่มีการเคลมใด ๆ
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 – 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี (เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา)

ประกันสุขภาพ

7.ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ สิทธิพิเศษจาก Rabbit Finance

คุ้มครองสุขภาพชาวต่างชาติ ทั้งในกรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ครอบคลุมทั้งในไทยและต่างประเทศ

 • ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 93,000,000 บาท / ปี ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก, ทันตกรรม อุบัติเหตุ และอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • ได้รับความคุ้มครองทันทีที่ชำระกรมธรรม์เต็มจำนวน
 • คุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • รับส่วนลด 5% เมื่อชำระเต็มจำนวน หรือผ่อนผ่อน 0% นาน 10 เดือน
 • rabbit finance ให้บริการช่วยเหลือ ผ่านทาง LINE ตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อประกันสุขภาพ ผ่าน rabbit finance ช่องทางออนไลน์ ที่ให้คุณเลือกสรรแผนประกันสุขภาพได้ตามความต้องการ พร้อมเปรียบเทียบเบี้ยประกันที่คุ้มค่าที่สุด ได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุด


avatar
by Unchalee Sabaisook
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
Related stories
loading icon