อาชีพฟรีแลนซ์ เหมาะลงทุนในกองทุนแบบไหน

posted: 1 year ago
อาชีพฟรีแลนซ์ เหมาะลงทุนในกองทุนแบบไหน

comments

อาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมรองลงมาจาก พนักงานประจำ หรือว่ามนุษย์เงินเดือน ก็คือ “ฟรีแลนซ์” เพราะเป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่เริ่มให้ความสนใจกันมากขึ้น

อาจจะด้วยเหตุผลเรื่องของการที่เราได้ เป็นนายตัวเอง อย่างจริงจัง ประกอบกับเรื่องรายได้ที่ถ้าเรายิ่งขยันเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างรายได้ หรือผลตอบแทนยิ่งสูงขึ้นด้วย ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะได้เริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเองด้วย


อาชีพฟรีแลนซ์ เหมาะกับกองทุนแบบไหน

อาชีพฟรีแลนซ์ ควรลงทุนในกองทุนแบบไหน

อาชีพฟรีแลนซ์ เป็นอาชีพที่ทำให้เราได้ท้าทายความสามารถของตัวเราเองอย่างเต็มที่ แต่ก็มาพร้อมความผิดรับชอบอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น การวางแผนการเงิน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะว่าไม่ได้มีสวัสดิการจากนายจ้างเหมือนกับพนักงานประจำ

เช่น ประกันสุขภาพ หรืออย่างกองทุนเพื่อการเกษียณอย่าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้น เราก็ห้ามลืมเรื่องการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ด้วย

แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์จะลงทุนอะไรดี ส่วนตัวอยากจะแนะนำว่าให้ ลงทุนในกองทุนรวม จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่า เพราะการลงทุนผ่านกองทุนรวมจะมีมืออาชีพคอยดูแลเงินให้กับเรา

ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่น่าจะไม่มีเวลามาศึกษาเรื่องการลงทุนเองสักเท่าไหร่ ในช่วงเริ่มต้นการลงทุนจึงแนะนำให้ ลงทุนผ่านกองทุนรวม จะดีกว่า

แล้วถ้าถามต่อว่าเป็นฟรีแลนซ์เหมาะลงทุนในกองทุนแบบไหนดี? จริงๆ แล้วต้องบอกว่าอาชีพไม่ได้มีผลต่อการเลือกกองทุนรวม แต่ต้องมองที่ “เป้าหมายการเงิน” เป็นหลัก


ลงทุนแบบไหนดี อาชีพฟรีแลนซ์

ลงทุน 3 ระยะ กับอาชีพฟรีแลนซ์

ถ้าในเบื้องต้นเราจะแบ่งเพื่อดูว่าเราน่าจะเหมาะสมกับกองทุนรวมประเภทไหน สิ่งทีด่ีที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของ “ระยะเวลา” ที่เรา ต้องการใช้เงินก้อนนั้น โดยจะแบ่งออกเป็น ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ครับ

  • ระยะสั้น ระยะการลงทุน 0 – 3 ปี

    เป็นการลงทุนที่ต้องเน้น “สภาพคล่อง” เป็นหลัก เพราะถ้ามองในเรื่องของการลงทุนระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีเป็นอะไรที่สั้นมากๆ

ดังนั้น การลงทุนต้องเน้นปกป้องเงินต้นและเบิกถอนง่าย ประเภทกองทุนรวมที่น่าสนใจก็ได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงิน รวมไปถึง กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เน้นกองทุนความเสี่ยงต่ำเป็นหลัก

  • ระยะกลาง ระยะการลงทุน 3 – 7 ปี

    ระยะเวลาเริ่มยาวขึ้นมาจากระยะสั้น เป็นเป้าหมายการเงินที่เราจะต้องใช้เงินในระยะกลาง และสภาพคล่องไม่ต้องสูงมากเท่ากับระยะสั้น เพื่อเน้นสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้

ประเภทกองทุนรวมที่น่าสนใจก็คือ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว กองทุนรวมผสมที่มีทั้งการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน กองทุนรวมตราสารทุน หรืออย่างกองทุนรวมที่ได้ประโยชน์ทางภาษีอย่าง  กองทุน LTF

  • ระยะยาว ระยะการลงทุนตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป

    การลงทุนระยะยาวจะเน้นเรื่อของผลตอบแทนเป็นหลัก สามารถลงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้

ประเภทกองทุนรวมที่น่าสนใจก็คือ กองทุนตราสารทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ กองทุน RMF

สำหรับกองทุนทางเลือกอื่นๆ อย่างเช่นกองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมน้ำมัน หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  อาจจะไม่สามารถแบ่งได้ด้วย “ระยะเวลา” แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงไอเดียคร่าวๆ เท่านั้น จริงๆ แล้วนอกเหนือจากระยะเวลาแล้ว ยังมีเรื่องของความเสี่ยงที่รับได้ รวมไปได้ความต้องการเฉาพะของแต่ละบุคคลด้วยครับ


avatar
by JK, CFP®
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon