GDP คืออะไร

posted: 2 years ago
45,354 views
GDP คืออะไร

comments

เวลาที่เราดูข่าวหรืออ่านข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ่อยครั้งที่เราจะได้ยินคำว่า “GDP” แล้ว GDP คืออะไร ทำไมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจหลายคนจึงให้ความสำคัญกับ GDP นัก เรามีความสำคัญของ GDP มาบอกกัน

 


GDP คืออะไร 

 

 

GDP (Gross Domestic Product) หรือ “ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ” คือ มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศช่วงเวลาหนึ่ง (ไม่ว่าผลผลิตนั้นจะเป็นผลผลิตที่ได้จากทรัพยากรภายในหรือภายนอกประเทศ) และ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) สามารถใช้วัดมาตรฐานค่าครองชีพของประชากรในประเทศนั้นๆได้อีกด้วย

GDP ถูกคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1930 โดย  Simon Kuznets นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย บุคคลที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1971

หรือหากแปลเป็นภาษีง่ายๆ GDP ก็คือ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของประเทศนั่นเอง โดยหลักแล้ว GDP ก็จะประกอบไปด้วย C + I +G + (X-M)

C หรือ Consumption  คือ มูลค่าการบริโภคของภาคเอกชน

I หรือ Investment คือ มูลค่าการลงทุนจากภาคเอกชนต่างๆ

G หรือ Government Spending คือ มูลค่าการใช้จ่ายของรัฐบาลหรือการลงทุนจากภาครัฐ

X หรือ Export คือ มูลค่าการส่งออก

M หรือ Import คือ มูลค่าการนำเข้า

ถ้า GDP เป็นบวก นั่นหมายความว่า เศรษฐกิจภาพรวมมีการเติบโตขึ้น คนจับจ่ายใข้สอยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่ GDP จริงๆแล้วดัชนีที่ถ้าดูตัวเดียวโดดหรือแค่เทียบกับตัวเองในอดีต ก็จะดูได้แค่มุมเดียวก็คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งเราจะไม่รู้ว่าเศรษฐกิจเติบโตมาแบบมีคุณภาพหรือเปล่า? จริงๆแล้วก็ควรนำ GDP ไปเปรียบเทียบกับดัชอื่นๆด้วยเช่น “ปริมาณหนี้”

GDP

ตัวอย่าง

ถ้าในระบบมีปริมาณหนี้มากขึ้น ก็ไม่แปลกใจที่ GDP จะขยับปรับตัวขึ้นเพราะเม็ดเงินที่เข้าในระบบมากขึ้น แต่คุณภาพหรือมูลค่าที่แม้จริงไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น แล้วในอนาคตก็ยังมีภาระเรื่องดอกเบี้ยที่ต้องมาชำระคืนพร้อมเงินคืนภายหลัง แปลว่า GDP ในอนาคตก็ถูกดึงมาใช้

ซึ่งแบบนี้จะมีปัญหาถึงขั้นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆได้ เนื่องจากเงินที่กู้มาไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยได้ วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆก็มีโอกาสเกิดหรือเป็นระเบิดเวลาที่รอการระเบิดเท่านั้น

ต้องยอมรับว่าในปัจุบัน GDP ประเทศไทยยังไม่สะท้อนความเป็นจริงซะเท่าไหร่เพราะข้อมูลที่ทางภาครัฐเก็บได้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลจากการเสียภาษี แต่ธุรกรรมที่เป็นเงินสดหรือไม่ได้เข้าระบบภาษีก็ยังไม่ได้ถูกนำเข้ามาคำนวณใน GDP

แม้ในปัจจุบันรัฐบาลจะออกกฎหมาย เรื่องการเก็บภาษีจากร้านค้าออนไลน์ แต่ในความเป็นจริงก็ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การคำนวณ GDP ประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาวิธีการจัดเก็บอยู่พอสมควร ทั้งนี้ยังมีดัชนีชี้วัดอีกตัวที่น่าสนใจก็คือ GNP

GNP (Gross National Product)  

GNP (Gross National Product) หรือ  “ผลิตภัณฑ์ประชาชาติมวลรวม” คือ มูลค่าเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตของชาติในรอบหนึ่งปี  (ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกผลิตขึ้นจากที่ไหนในโลก)

GNP จะต่างกับ GDP ตรงที่จะดูว่าคนในประเทศนั้นหรือคนไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่่ไหนบนโลกก็ตามก็ถูกนำมาคำนวณ แต่ถ้าเป็น GDP ก็คำนวณจากคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้สนว่าสัญชาติอะไร

ดัชนีตัวนี้ก็จะสามารถสะท้อนความสามารถหรือคุณภาพของคนประเทศนั้นได้ว่าสามารถค่ามูลค่าเพิ่มขึ้นได้มากขนาดไหน


avatar
by JK, CFP®

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon