นโยบายกองทุนประชารัฐคืออะไร เพื่อใคร

posted: 2 years ago
11,690 views
นโยบายกองทุนประชารัฐคืออะไร เพื่อใคร

comments

คนที่มีรายได้น้อยปัจจุบันก็เป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ทำให้มีนโยบายที่ออกมาสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ค่อนข้างมาก ช่วงปีที่ผ่านมามีการประกาศใช้ “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการบริหารโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. 2559” สรุปคือมีการให้จัดตั้งกองทุนประชารัฐหรือกองทุนหมู่บ้านขึ้น (อ่านระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ www.manager.co.th)


กองทุนประชารัฐ

จุดประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนประชารัฐ

จุดประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนประชารัฐ หรือ กองทุนหมู่บ้าน ก็เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยการที่รัฐบาลจะอนุมัติวงเงินทั้งหมดรวมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท และแจกจ่ายไปตามหมู่บ้านต่างๆให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้น ไม่เกินกองทุนหมู่บ้านละ 500,000 บาท ซึ่งการแจกจ่ายเงินนั้นจะให้หมู่บ้านไปเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ แล้วรัฐบาลจะโอนเงินผ่านเข้าทาง 4 ธนาคารเป็นหลัก ได้แก่

  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


กองทุนหมู่บ้านต้องการสนับสนุน ธุรกิจ SME ให้ท้องถิ่น เป็นหลักเพราะมีหลักความคิดที่ว่าการสร้างงานสร้างอาชีพจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ดีกว่าการโยนเงินช่วยเหลือคนจนให้โดยตรง เพราะการไฟแนนซ์เงินเข้าธุรกิจจะช่วยทำให้เศรษฐกิจในชุมชนหมุนได้อย่างดี

โดยการให้เงินต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเพื่อช่วยติดตามว่าเอาเงินไปทำอะไรบ้าง และมีการติดตามประเมินด้วยว่าโครงการเป็นตามที่ตกลงกันหรือไม่  

ในกรณีที่มีการนำเงินไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์  รัฐบาลก็มีมาตรการจัดการกับปัญหาการนำเงินไปใช้ไม่ถูกประเภทไว้ว่า หากดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการนำเงินไปใช้ผิดจุดประสงค์ก็จะระงับการใช้เงินช่วยเหลือทันที

กองทุนประชารัฐ

ส่วนตัวมองว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆและจะสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าคนที่ลงทุนไปช่วยดูรวมถึงตัวชาวบ้านเอง อาจจะไม่สามารถบริหารเงิน ก้อนดังกล่าวออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก เพราะ การทำธุรกิจให้รอด โดยเพราะธุรกิจ SME ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่สูงและต้องมีความเข้าใจธุรกิจที่ดีด้วย

ถ้าคนที่เข้าไปติดตามและแนะนำไม่มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับธุรกิจ SME ดังกล่าวก็จะทำให้การใช้เงินไม่มีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่ไฟแแนซ์เงินเข้าไปจะหายไปเหมือนโครงการก่อนๆก็มีอยู่สูงเช่นกัน

เพราะโครงการในลักษณะนี้ก็มีมาก่อนหน้าหลากหลายโครงการ แต่ที่ดูดีแล้วไปต่อได้กลับมีแค่ โครงการ OTOP เท่านั้นเอง…..


avatar
by JK, CFP®
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon