ทำความเข้าใจ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คืออะไร

posted: 9 months ago
ทำความเข้าใจ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คืออะไร

comments

ภาษีเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยมีหน้าที่ในการเสียเพื่อนำเงินมาพัฒนาประเทศ นอกจากภาษีจากเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยังมีอีกภาษีที่เราคุ้นเคยต้องเสีย แต่อาจจะยังมีข้อสงสัยว่า ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ทำอย่างไรถึงต้องเสียภาษีและมีข้อยกเว้นบ้างหรือไม่ rabbit finance มีคำตอบ ค่ะ


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ลักษณะของโรงเรือนและที่ดินที่ต้องเสียภาษี

เรารู้กันอยู่แล้วว่า ทุกคนจำเป็นต้องจ่ายภาษี และภาษีโรงเรือนและที่ดินจะถูกจัดเก็บจากบุคคลที่เป็นเจ้าของหรืออาศัยอยู่ในบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น บนที่ดิน ซึ่งมีการใช้งานสิ่งปลูกสร้างนั้น

ความหมายของ โรงเรือน

ในที่นี้ โรงเรือน คือ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นลักษณะของ ที่พักอาศัยให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ เจ้าของบ้าน เช่น อาคารห้องแถว แฟลต อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม หอพัก ยังรวมถึง สิ่งปลูกสร้างที่มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ เช่น ร้านค้าขายของ คลังสินค้า สำนักงานบริษัท โรงภาพยนต์ สนามม้า สนามมวย โรงแรม อีกด้วย

นอกจากนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยังรวมถึงลักษณะของสิ่งปลูกสร้างเพื่อบริการสาธารณะ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง ที่ก่อสร้างบนที่ดิน เป็นลักษณะถาวร เช่น ท่าเรือบนสะพาน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ก่อสร้างบนที่ดินถาวร

ที่ดินทางภาษี คืออะไร

ที่ดินทางภาษี หมายถึง ที่ดินที่ใช้ หมายรวมถึง บ่อน้ำ สระน้ำ อีกด้วย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะของโรงเรือนแลที่ดินที่ต้องเสียภาษี คือ

ทรัพย์สินที่ได้มอบผลประโยชน์ตอบแทน มากกว่าแค่ให้อยู่อาศัย โดยอาจจะใช้ประโยชน์เองหรือให้ผู้อื่นนำไปใช้ ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 

 

และหากคุณเป็นหนึ่งคนที่มีทรัพย์สิน ตามที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วจะต้องเสียภาษี โดยการคำนวณจากฐานภาษีที่วัดได้จาก จำนวนเงินที่จะได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ๆ อาจจะเป็น การให้เช่า เช่าซื้อเป็นทางมาแห่งรายได้ ซึ่งในกรณีที่มีทรัพย์สินให้เช่านั้น ค่าเช่าที่ได้ไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าใดก็ถือว่า เป็นจำนวนเงินที่ถือเป็น ค่ารายปีหรือฐานภาษี นั่นเอง

แต่หากมีการพิจารณาแล้วว่าค่าเช่านั้น ไม่ใช่เงินที่สมควรจะให้เช่าได้ หรือ กรณีที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่า เพราะเจ้าของทรัพย์สินอยู่อาศัยเองหรือใช้ในการดำเนินกิจการเองให้พิจารณากำหนดเป็นค่ารายปี โดยเปรียบเทียบกับค่ารายปีของทรัพย์สินให้เช่าที่มีลักษณะ ขนาด พื้นที่ ทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินนั้นและก่อให้เกิดประโยชน์ที่มีความคล้ายกัน

 


ภาษีที่ดินและโรงเรือน

มีทรัพย์สินใดที่ไม่ต้องเสีย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือไม่

สำหรับคนที่มีข้อสงสัยว่า มีทรัพย์สินประเภทไหนที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือไม่ เราขอบอกเลยว่า มีค่ะ และทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี ได้แก่

  • ทรัพย์สินของรัฐบาล
  • ทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
  • พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
  • ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ที่ประกอบกิจการโดยไม่คำนึงถึงผลกำไรส่วนบุคคล
  • ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติ เช่น ที่อยู่ของสงฆ์ ที่มิได้หวังผลกำไรส่วนบุคคล

นอกจากนี้ยังรวมถึง สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้มีการใช้งาน เช่น บ้านที่ปิดไว้ไม่ให้ใครอยู่และบ้านหรือ สิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติ ที่ผู้เช่าซื้อใช้เพื่ออาศัยอยู่เองเท่านั้นค่ะ

 


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบแสดงภาษี และ ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ที่ไหน?

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ได้ที่

1. ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ณ พื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่

2. กองรายได้ สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายเขตพื้นที่)

และหลังจากดำเนินการยื่นแบบแสดงภาษีเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) และต้องดำเนินการชำระภาษี ภายใน 30 วัน ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต หรือ กองการเงิน สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หรือ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

รู้แบบนี้แล้ว ใครที่มีทรัพย์สินดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็อย่าลืมยื่นแบบแสดงภาษีและดำเนินการชำระภาษีให้เรียบร้อยนะคะ

 


avatar
by HamsterB

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon