ทำไมคนถึงเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

posted: 3 ปีที่แล้ว
ทำไมคนถึงเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

comments

ในปัจจุบันรถบนท้องถนนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและการที่บนท้องถนนมีผู้ใช้รถมากจึงก่อให้เกิดการจราจรที่ติดขัด นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมากมายบนท้องถนน ไม่ว่าจะรถชนท้าย ถูกปาดหน้า หรือรถพลิกคว่ำ ก็ตาม ซึ่งเป็น สาเหตุให้ยอดการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทบทุกวันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตาม

ดังนั้น การทำประกันภัยรถยนต์ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่ควรที่จะต้องทำ เพื่อคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และผู้คนภายนอก ที่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอุบัติเหตุนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราวันไหน เวลาใดนั้นเอง


ประกันภัยรถยนต์นั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

 

  1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) หรือเรียกย่อๆ ว่าประกันภัยพ.ร.บ. ซึ่งรถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัยประเภทนี้ เนื่องจากถูกบังคับโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกันภัยประเภทนี้จะรับผิดชอบต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยจากรถยนต์เท่านั้น
  2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้จะ รับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของประกันภัย รถยนต์ภาคบังคับ นั่นเอง

โดยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น2, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3, ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ และ ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยที่ผู้ขับขี่เลือกใช้กันมากที่สุด แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงประกันภัยรถยนต์ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันไม่ต่างกับประกันภัยรถยนต์ชั้น1 เลยทีเดียว นั้นคือ  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่ผู้ขับขี่จะเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ในส่วนของประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ นี่จะเป็น ประกันภัยรถยนต์แบบพิเศษที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมเกือบแทบทุกกรณีหรือแทบจะเหมือนกับการทำประกันภัยชั้น 1 แทบจะทุกด้าน แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ มีค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ไม่สูงมากเท่ากับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

นอกจากนี้แล้ว ข้อแตกต่างที่ ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ กับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 นั้นแตกต่างกันไม่มาก  โดยทั่วไปแล้วทั้ง 2 ชั้น จะให้ ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกทั้งร่างกาย  แต่ประกันชั้น2+ จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของการซ่อมรถของเรา (ในกรณีที่รถชนรถเท่านั้น) เพิ่มเติมมาด้วย ในขณะที่ชั้น2  ซ่อมแค่รถของคู่กรณีเท่านั้นกรมธรรม์การคุ้มครองของประกันภัยในชั้น2+ 

  • ความคุ้มครองรถยนต์

เป็นการคุ้มครองในส่วนของตัวรถยนต์ในทุกๆกรณี ไม่ว่าจะเป็น รถหาย ไฟไหม้รถ หรือแม้แต่เวลาที่รถเกิดความเสียหายจากการโดนชนแล้วต้องเข้าอู่หรือศูนย์ซ่อม ทางบริษัทประกันก็จะจ่ายค่าเสียหายให้ตามกรมธรรม์ที่เราได้ทำไว้ไม่ว่าเราจะไปชนรถคันอื่นหรือรถคันอื่นมาชนเราก็ตาม  แต่สำหรับประกันภัยรถยนต์ในชั้น2+ นี้จะ ไม่คุ้มครองในกรณีที่เกิดน้ำท่วม

  • ความคุ้มครองส่วนบุคคล

เป็นความคุ้มครองคนขับรถหรือเจ้าของรถนั้นเองก็จะประกอบไปด้วย ประกันความเสียหายส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งถ้าเราโดนตำรวจจับไปก็ทางประกันก็จะจัดการให้เช่นกัน

  • ความคุ้มครองบุคคลภายนอก

เป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับเจ้าของรถแต่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนั้นๆ ซึ่งทางประกันก็จะคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือแม้แต่ในกรณีหนักสุดคือ คุ้มครองการเสียชีวิตของบุคคลที่3

นอกจากนี้แล้วการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ ยังสามารถเพิ่มความคุ้มครองให้กับผู้เอาประกันภัยได้อีกด้วย แต่อาจจะมีวงเงินที่จำกัดเท่านั้นเองที่ทางผู้เอาประกันภัยได้ตัดสินใจเลือกเอาไว้ แต่จะเป็นวงเงินความคุ้มครองที่น้อยกว่า ประกันภัยชั้น 1

สำหรับผู้ขับขี่ที่ใช้รถที่มีอายุการใช้งานของรถที่มากกว่า 7-8ปี ขึ้นไปก็จะหันมาทำประกันภัยรถยนต์แบบสองพลัสแทน เนื่องจากไม่สามารถทำประกันภัยรถยนต์ในชั้น1 ได้อีก ( สำหรับประกันภัยชั้น2+ นี้จำกัดอายุรถไม่เกิน 15ปี )  ใครที่เหมาะกับการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

เราขอแนะนำว่า ประกันภัยรถยนต์ในชั้นนี้เหมาะกับผู้ขับขี่ที่ยังขับได้ไม่ค่อยได้หรือพึ่งขับมาในระยะเวลาไม่นานมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขับชนกับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และเหมาะกับใครที่ต้องการกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองได้พอประมาณแต่มีค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันที่ค่อนข้างถูก

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การทำประกันภัยรถยนต์ในชั้น 2+ จัดเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าและสามารถที่จะซื้อการคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีกเช่นกัน เพราะเหตุนี้ การทำประกันภัยรถยนต์ในชั้น 2+ จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้ขับขี่ในปัจจุบันและมีจำนวนผู้ทำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย


สนใจทำประกันรถยนต์ ราคาประหยัด คลิก  rabbitfinance.com/car-insurance


avatar
by doubleP
Related stories
loading icon