เพราะอะไรจึงต้องทำประกันออมทรัพย์

posted: 3 ปีที่แล้ว
เพราะอะไรจึงต้องทำประกันออมทรัพย์

comments

ไม่ว่าใครก็อยากมีเงินเก็บทั้งนั้น ถ้าเกิดเดือดร้อนขึ้นมาถ้ามีเงินเก็บก็จะไม่ต้องเดือดร้อนวิ่งโร่หายืมเงินจากคนอื่น หรือกู้เงินนอกระบบ หากอยากได้อะไรก็ใช้เงินเก็บได้เลย ไม่ต้องรูดบัตรเครดิตแล้วมีหนี้สินตามมาเพราะค้างงวดชำระ หลายคนเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อกินดอกเบี้ย ซึ่งมันได้ผลตอบแทนน้อย แต่ความเสี่ยงก็น้อยเช่นกัน หรือออมเงินอย่างการซื้อหุ้นที่ผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงก็สูง

บางคนเก็บเงินไม่อยู่ แม้จะใช้วิธีออมเงินต่างๆ แล้วก็ตาม คงเป็นเพราะว่าใช้เงินคิดถึงแต่วันนี้ ไม่คิดถึงตอนเกษียณว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ หรือหลงกลไปกับคำพูดโม้เวลาโดนขายสิค้าก็หลงเชื่อไปซะงั้น แต่เอาเถอะปัญหาการออมเงินย่อมมีทางออก เพราะประกันออมทรัพย์จะช่วยให้หลุดพ้นจากวิกฤตนั้น แถมยังมีเงินไว้ใช้ในอนาคตอีกนะจ๊ะ

ประกันออมทรัพย์คืออะไร

คือเงินสำรองสำหรับรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ถือประกันในอนาคต ซึ่งการออมเงินในประกันชีวิตเป็นการออมเงินในรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันชีวิต โดยมีรูปแบบทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น 3 ปี 5 ปี หรือ 30 ปีดังนั้น การออมเงินประกันชีวิตเป็นการออมเงินที่มีเป้าหมายชัดเจน ความเสี่ยงน้อยมาก และถือว่าเป็นการบังคับการออมเงินไปในตัว เพราะว่าเงินที่จ่ายค่าเบี้ยประกันไปไม่สามารถถอนออกมาได้เหมือนการออมเงินบัญชีเงินฝาก และประกันออมทรัพย์นี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ มีผลตอบแทนสูง และคุ้มครองทั้งชีวิตของผู้เอาประกันและครอบครัวของผู้เอาประกันอีกด้วย

ประกันออมทรัพย์อันใดเหมาะสมที่จะทำไว้บ้าง?

โดยปกติของการออมเงินในประกันชีวิตจะเป็นการจ่ายสั้น แต่ให้คุ้มครองยาว ยกตัวอย่างเช่น จ่าย 3 ปี แต่คุ้มครองถึง 10 ปี หมายถึงว่าถ้าเราเลือกทำประกันออมทรัพย์ชนิดที่ยกตัวอย่างไป เราจะจ่ายเบี้ยประกันแค่ 3 ปี และ 10 ปีผ่านไปเราจะได้เงินตามที่ได้จ่ายเบี้ยประกันไปนั้นเลย และในแต่ละปีจะได้เงิน 2% จากการส่งเบี้ยประกันอีกด้วย หรือถ้าคิดว่าไม่อยากส่งแล้ว และอยากได้เงินคืนย่อมได้ แต่เงินที่ได้คืนจะไม่ได้เจ็มตามจำนวนเบี้ยประกันที่ส่งไป แต่ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์นั่นเอง

มาเปรียบเทียบประกันของกรุงไทยแอกซ่าจากเว็บไซต์ rabbit finance ดีกว่าว่ามีข้อแตกต่างด้านสิทธิประโยชน์กันอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น กรุงไทย แอกซ่า iGen และ กรุงไทย แอกซ่า iProtect SiGen

ออมเงินครบ 10 ปี จะได้รับคืน 178% หรือเงินตามจำนวนเบี้ยประกันที่ส่งไป

iProtect S

คุ้มครองชีวิต 100% ของทุนประกันตั้งแต่วันแรกที่จ่ายเบี้ยประกัน

 

ประกันออมทรัพย์สองชนิดนี้มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

สิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครอง

  • iGen

จะให้ความคุ้มครองชีวิตตามจำนวนเงินเอาประกันภัย  มูลค่าเวนคืนเงินสด หรือเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดที่มากกว่ากัน

 

  • iProtect S

ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต เงินทั้งหมดจะตกเป็นของผู้รับผลประโยชน์ที่ถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ถ้าผู้เอาประกันมีอายุครบ 85 ปี ก็จะได้รับเงินครบกำหนดสัญญา 100%  โดยเงินที่จะได้อาจจะเป็นเงินเอาประกัน หรือเบี้ยประกันที่ชำระมา (แล้วแต่ว่าเงินจำนวนใดสูงกว่า)สิทธิประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษี

  • iGen

หากทำประกันออมทรัพย์กรุงไทย แอกซ่า iGen จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

  • iProtect S

ประกันออมทรัพย์กรุงไทย แอกซ่า  iProtect S จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรได้

 

จะเห็นได้ว่าการทำประกันออมทรัพย์ถึงแม้จะมีข้อเสียคือส่งเบี้ยประกันในระยะยาวมากๆ แต่ว่าก็มีการแบ่งเบาภาระเรื่องภาษี นอกจากนี้ ยังคุ้มครองชีวิตของผู้เอาประกันและครอบครัวของผู้เอาประกัน ถึงแม้ข้อเสียที่มีอยู่คือผู้เอาประกันจะเสียชีวิตไปและไม่ได้ใช้เงิน แต่อย่าลืมว่าคนข้างหลังที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือคนในครอบครัวไม่ใช่หรือ


avatar
by 9 Tails
เนกอยา กอเนกอ
Related stories
loading icon