ไขข้อข้องใจ จริงๆ แล้ว ประกันชีวิต สำคัญยังไง?

posted: 1 ปีที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ จริงๆ แล้ว ประกันชีวิต สำคัญยังไง?

comments

แท้จริงแล้ว ประกันชีวิต นั้นสำคัญกับชีวิตคนเรามากน้อยแค่ไหน ทำไมจึงมีแต่คนแนะนำให้ทำ มันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือ? แล้วคนอย่างเราๆ จำเป็นต้องทำประกันชีวิตไหม หากคุณคือคนหนึ่งที่มีคำถามเหล่านี้ rabbit finance จะพาคุณมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันค่ะ


ประกันชีวิต ประกันชีวิตที่ไหนดี

ประกันชีวิต สำคัญยังไง?

คนส่วนใหญ่มักจะมองภาพลักษณ์ประกันชีวิตเป็น ตัวแทนขายประกัน ที่เข้ามาหลอกขายประกันหรือชักชวนให้ซื้อโดยไม่เต็มใจ แต่แท้จริงแล้ว หากเราเจอตัวแทนดีๆ หรือได้รับข้อมูลดีๆ ก็จะพบว่าประกันชีวิตก็มีความสำคัญต่อเราไม่น้อยเลยล่ะค่ะ จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

  • เป็นหลักประกันให้คนที่เรารัก

หัวใจหลักของประกันชีวิต คือ ถูกออกแบบมาให้ผู้เอาประกันได้สร้างหลักประกันเอาไว้ให้คนข้างหลัง แถมรองรับความเสี่ยงในกรณีที่ เกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้เอาประกัน คนที่อยู่ข้างหลังจะได้มีเงินก้อนจากประกันชีวิตมาช่วยจุนเจือ และแบ่งเบาภาระทางการเงินที่คนข้างหลังต้องรับผิดชอบ

  • สร้างผลตอบแทนทางการเงิน

นอกจากจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงของผู้เอาประกันและครอบครัวแล้ว ประกันชีวิตบางรูปแบบยังช่วยสร้างผลตอบแทนคืนให้กับผู้เอาประกันอีกด้วย

เช่น ประกันสะสมทรัพย์ ที่จะมอบเงินปันผลคืนให้ผู้เอาประกันเมื่อชำระเบี้ยประกันต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด หรือประกันในรูปแบบอื่นที่จะมอบผลตอบแทนคืนให้เมื่อจ่ายเบี้ยประกันครบตามกำหนด

  • ช่วยแก้ปัญหาทางการเงิน

ประกันชีวิตสามารถช่วยแก้ปัญหาทางการเงิน หรืออีกนัยหนึ่งคือช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงิน ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีเหตุจำเป็นให้ต้องใช้เงินในระหว่างที่กรมธรรม์ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานั้น กรมธรรม์ประกันชีวิตใช้กู้ยืมเงินได้

  • ช่วยลดหย่อนภาษี

หากทำประกันชีวิตที่มีระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป สามารถนำไปใช้หักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ ในกรณีของประกันชีวิตทั่วไปได้เป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง 100,000 บาท และในกรณีของประกันชีวิตแบบบำนาญจะได้สูงสุดถึง 200,000 บาท


ประกันชีวิต

ประกันชีวิตแบบไหนเหมาะกับเรา

หากคุณกำลังวางแผนสร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยการเลือกประกันชีวิตสักกรมธรรม์ ให้ลองพิจารณาดูความจำเป็นและความต้องการของแต่ละคนว่าเหมาะสมกับประกันชีวิตแบบไหน โดยดูจากรูปแบบประกันดังต่อไปนี้ค่ะ

  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือประกันชีวิตที่เน้นเสริมสร้างวินัยการออมเงิน และจะจ่ายเงินปันผลคืนตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 5 ปี, 10 ปี โดยจะเน้นด้านการออม คล้ายกับการฝากเงิน ซึ่งเหมาะกับ

1. คนที่ต้องการออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลาน
2. ต้องการเน้นด้านการออมเงินพร้อมทั้งได้รับความคุ้มครอง
3. ใช้ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่จะเริ่มจ่ายเงินคืนเมื่อผู้เอาประกันมีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนด หลังจากชำระเบี้ยประกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน เช่น เริ่มจ่ายเมื่อผู้เอาประกันอายุ 55 ปี และจ่ายต่อเนื่องจนอายุ 85 ปี ประกันนี้เหมาะกับ

1. เงินใช้ตอนเกษียณอายุ
2. ต้องการใช้ประกันชีวิตในการลดหย่อนภาษี
3. ผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว


ประกันชีวิต

  • ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา คือ ประกันชีวิตที่จ่ายดอกเบี้ยต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง ซึ่งจะเป็นลักษณะของประกันคุ้มครองหนี้สิน โดยประกันจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด หากเลยจากนั้นก็จะไม่ได้รับเงินคืน ซึ่งเป็นรูปแบบประกันที่เหมาะกับ

1. คนที่ต้องการความคุ้มครองในระยะเวลาสั้นๆ
2. คนที่ทำงานที่เผชิญกับความเสี่ยงสูง

  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นประกันที่เน้นความคุ้มครองเป็นหลัก ค่าเบี้ยประกันไม่สูงมาก ซึ่ง ผู้รับผลประโยชน์ จะได้เงินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือเมื่อผู้เอาประกันชีวิตมีอายุถึงเกณฑ์ที่ประกันกำหนด เช่น 80 ปี, 90 ปี ซึ่งจะเหมาะกับ

1. คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือเป็นคนหารายได้หลักของบ้าน
2. คนที่ต้องการเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายสุดท้ายของชีวิต
3. ต้องการออมเงินและคุ้มครองชีวิตสูง
4. ต้องใช้ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่า ประกันชีวิตมีความสำคัญกับทุกคนมาก เพียงแต่ต้องเลือกประเภทของประกันให้เหมาะสมกับชีวิตของเรา จึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดตามที่เราต้องการ และมีหลักประกันเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตนะคะ


avatar
by IN-Wsible
Related stories
loading icon