ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร จ่ายยังไง

posted: 2 ปีที่แล้ว
18,447 views
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร จ่ายยังไง

comments

บนโลกใบนี้มีอาชีพเป็นร้อยเป็นพันให้เลือกทำ บ้างก็ได้ทำอาชีพที่รักที่ใฝ่ฝัน บ้างก็ต้องทำอาชีพนั้นด้วยความจำเป็น บางอาชีพน่าสนใจ บางอาชีพก็น่าเบื่อ หลายคนเลยหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเอง เช่น ขายของออนไลน์ หรือรับงานฟรีแลนซ์ ซึ่งเงินที่ได้มาจากการทำงาน ทำให้มนุษย์เงินเดือนถูกเรียกว่า “ผู้มีรายได้”​ เมื่อเป็นผู้มีรายได้สิ่งที่ต้องทำคือ การเสียภาษีประจำปี

ภาษีเงินได้แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

เมื่อผู้มีเงินได้ประกอบอาชีพต่างกัน มีความยากง่ายไม่เหมือนกัน การกำหนดเงินได้พึงประเมินตามกฎหมายจึงถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อกำหนด วิธีคำนวณภาษีอย่างเท่าเทียมแก่ทุกอาชีพ ซึ่งในปัจจุบัน ประมวลรัษฎากร แบ่งเงินได้เป็น 8 ประเภท ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฏากร

น้อยคนนักที่ไม่รู้ว่าตนมีเงินได้ประเภทใด เพราะรายได้ที่ถูกระบุไว้ใน “หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย” เขียนกำกวมว่าเป็นเงินค่าทำของ ก็ต้องมาดูว่าลักษณะในการทำงานคืออะไร ถ้าเป็นงานรับเหมาก่อสร้าง ทำหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภท 7 เป็นต้น

ภาษี ณ ที่จ่าย

หักภาษี ณ ที่จ่าย หมายความว่าอะไร

ข้อควรรู้ก่อนอ่าน

ผู้จ่ายเงินได้ หมายถึง ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร อาจจะเป็นนายจ้างก็ได้

ผู้มีรายได้ หมายถึง  ผู้ที่มีประกอบอาชีพ มีรายได้จากการทำงาน เช่น มนุษย์ออฟฟิศที่ได้เงินเดือน

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งแก่ผู้มีรายได้ โดยผู้จ่ายเงินได้จะนำเงินส่วนนี้ส่งกรมสรรพากรอีกทีหนึ่ง เป็นการเก็บภาษีล่วงหน้าแก่ผู้มีรายได้ และถึงแม้จะโดนหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้ว แต่ผู้มีรายได้ต้องยื่นภาษีเหมือนเดิม เพราะ การหักภาษี ณ ที่จ่ายยังไม่ถือเป็นภาษีสุดท้าย

การหักภาษีล่วงหน้า เป็นการทยอยจ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากร เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องยื่นภาษีครั้งสุดท้ายจะได้ไม่ต้องรับภาระเป็นเงินก้อน เพราะบางคนเป็นคนโสด ไม่มีวิธีลดหย่อนภาษี ก็คงจะต้องจ่ายภาษีแบบเต็มๆ ซึ่งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้เราไม่ได้เงินเดือนเต็มจำนวน แต่คือวิธีผ่อนหนักให้เป็นเบานั่นเอง

ถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การเสียภาษีเมื่อนายจ้างจ่ายเงินเดือนให้กับเรา โดยนายจ้างจะเอาเงินนี้ไปนำส่งกรมสรรพากร เมื่อสิ้นปีมาถึงก็จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้เราเก็บเป็นหลักฐานว่าทั้งปี หักเงินเดือนเพื่อเป็นภาษีนำส่งกี่บาท หน้าที่หลักอย่างการยื่นภาษีก็ทำแบบเดิม

ภาษี ณ ที่จ่าย

สรุปได้ว่า การหักภาษี ณ ที่จ่าย คือ การการันตีให้ภาครัฐว่าจะเก็บภาษีจากประชาชนได้แน่นอน เพราะเป็นการหักภาษีในขณะที่ผู้มีรายได้ยังมีกำลังที่จะเสียภาษีเงินได้ โดยให้ถือว่าจำนวนเงินภาษีเงินได้หัก ณ​ ที่จ่ายที่ถูก เป็นจำนวนภาษีที่ผู้มีรายได้จ่ายไว้แล้ว หรือเป็นเครดิตภาษี

สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงช่องทางเดียว ควรใช้รายการ ภ.ง.ด. 91 เป็นแบบฟอร์มในการยื่นภาษีเงินได้ ส่วนผู้มีรายได้ประเภทอื่นๆ นอกเหนือเงินเดือนหรือค่าจ่าง ควรใช้รายการ ภ.ง.ด. 90 เป็นแบบฟอร์มในการยื่นภาษีเงินได้นั่นเอง

 


หักภาษี ณ ที่จ่ายเกินว่าเงินภาษีที่จ่ายจริง ทำไงดี?

หลายคนคงบ่นในใจว่า ในสลิปเงินเดือนถูกหักค่าประกันสังคมไม่พอ ยังถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีกด้วย แต่ถ้ามองถึงข้อดีมันก็ดี เพราะช่วยแบ่งเบาภาระตอนจ่ายเงินภาษีก้อนใหญ่ หากใครมีคู่สมรส ใชัเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ กองทุนต่างๆ หรือเคยบริจาคช่วยน้ำท่วม ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เหมือนกัน

คนจ่ายเงินภาษีอย่างพวกเราก็ควรคำนวณดูว่า ภาษีสุทธิน้อยกว่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือเปล่า เพราะถ้าน้อยกว่าก็ไม่ต้องไปเสียเงินให้กรมสรรพากรแล้ว แต่ถ้ามีภาษีหัก ณ ที่จ่ายมากกว่าเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งหมด

ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้มีรายได้สามารถมาขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ แต่ต้องยื่นแบบขอคืนภาษีให้ถูกต้อง ยกเว้นแต่ว่า ผู้มีรายได้ไม่อยากได้คืน เงินภาษีที่จ่ายเกินตามจำนวนจริงก็จะกลายเป็นเงินของประเทศ


หักภาษี ณ ที่จ่ายจริง กับ ภงด.

 

เมื่อยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) เรียบร้อยแล้ว ผู้มีรายได้บางคน ได้เงินภาษีคืนจำนวนมาก เป็นเพราะว่าบริษัทหักเงินภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้มากเกินกว่าเงินจ่ายจริง รวมถึงผู้มีรายได้ใช้เบี้ยประกัน หรือกองทุนต่างๆ เพื่อลดหย่อนภาษี แต่บางคนได้เช็กเครดิตคืนมา กลับต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่มซะงั้น

 

ภาษี ณ ที่จ่าย

 

เป็นเพราะว่า ผู้มีรายได้หรือผู้จ่ายเงินได้ ไม่ได้ทำการกรอกข้อมูลลดหย่อนต่างๆ ที่มีอยู่ให้กรมสรรพากรทราบ หมายถึงว่าผู้มีรายได้ มีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีต่างๆ แต่ไม่ได้กรอกแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี (ล.ย.01)​ ซึ่งหน้าที่ที่สำคัญของผู้จ่ายเงินได้คือต้องแจ้งให้ผุ้มีรายได้กรอกข้อมูลลง ล.ย.01 ตามความเป็นจริง เพื่อการคำนวณลดหย่อนได้อย่างถูกต้อง เช่น

  • แต่งงาน หรือว่าโสด
  • มีลูกกี่คน เรียนหนังสือกี่คน
  • ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่
  • เคยอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการหรือเปล่า
  • มีประกันชีวิต หรือกองทุนต่างๆ ไหม
  • การบริจาคสาธารณะประโยชน์

สำหรับนายจ้างคนใด ที่คำนวณภาษีจากรายได้ของพนักงานทั้งปี แล้วมีภาษีที่ต้องชำระ นายจ้างมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายโดยแบ่งเป็น 12 เดือน และนำส่งกรมสรรพากรในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1 ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน (ถัดจากเดือนที่หักภาษีไปแล้ว) และเมื่อครบ 1 ปี นายจ้างต้องยื่น ภ.ง.ด.1 เพราะเป็นการสรุปรายการจ่ายงินได้ของพนักงานว่าทั้งปีนั้นจ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่นั่นเอง

จะเห็นได้ว่า การถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เปรียบเสมือนการแบ่งเบาภาระในการจ่ายเงินก้อนใหญ่ทีหลัง ถ้าผู้มีรายได้คนใด มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีอย่างเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ หรือกองทุนต่างๆ อย่าลืมกรอก ล.ย.01 เพื่อที่จะได้ลดหย่อนภาษี และไม่ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มให้เสียเวลา มีสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ตัวเองนะจ๊ะ


avatar
by 9 Tails
เนกอยา กอเนกอ
Related stories
loading icon